RSS

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 19
posledná

Oznam 1

Oznam

Oznamujeme občanom, že pred materskou školou bude umiestnený veľko objemový kontajner na likvidáciu živých vianočných stromčekov. Je povolené umiestňovať iba do veľko objemového kontajneru. celý text

ostatné | 22. 1. 2020 | Autor:
Oznam - vývoz KO, 22.01.2020 1

Oznam - vývoz KO, 22.01.2020

Vážení občania,
z dôvodu nepriaznivého počasia dnes 22.01.2020 neboli vyvezené všetky nádoby na komunálny odpad (čierne). Žiadame, aby ste nádoby na komunálny odpad (čierne) nechali vonku, z dôvodu náhradného zvozu.
Za porozumenie ďakujeme. celý text

ostatné | 22. 1. 2020 | Autor:
Divadlo_pozvánka 1

Divadlo_pozvánka

Oznamujeme Váženým obyvateľom, že dňa 30. januára 2020 o 18:00 hod. pod záštitou SÚKROMNEJ STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY S VYUČUJÚCIM MAĎARSKÝM V DOLNÝCH OBDOKOVCIACH sa uskutoční hudobno-divadelné predstavenie Občianskeho združenia DEJA VU pod názvom „Lucifer a hlas anjelov“ v kultúrnom dome v Dolných Obdokovciach. Vstup je voľný. Každého srdečne očakávajú organizátori divadla.

Tudatjuk a tisztelt lakossággal, hogy 2020. január 30-án 18:00 órai kezdettel az ALSÓBODOKI MAGYAR TANNYELVŰ MAGÁN SZAKKÖZÉPISKOLA támogatásával kerül előadásra a DEJA VU Polgári Társaság zenés színházi darabja „Lucifer és az angyalok hangja“ címmel az alsóbodoki kultúrházban. A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel vár a színházrendezőség
celý text

ostatné | 21. 1. 2020 | Autor:
Detský maškarný ples - pozvánka 1

Detský maškarný ples - pozvánka

Detský maškarný ples - pozvánka celý text

ostatné | 10. 1. 2020 | Autor:
Oznámenie _ Daňové povinnosti vlastníkov nehnuteľností 1

Daňové povinnosti vlastníkov nehnuteľností

Obec Štitáre oznamuje, že nastala povinnosť podať daňové priznanie tým občanom, u ktorých počas roku 2019 došlo k zmene vlastníckych práv - predali alebo nadobudli nehnuteľnosť kúpou, dedením, darovaním alebo u neho nastali zmeny ako napr. bolo vydané právoplatné stavebné povolenie, ukončil stavbu kolaudačným rozhodnutím alebo zmenil účel užívania stavby. Priznanie k dani z nehnuteľnosti možno podať na obecnom úrade počas úradných hodín najneskôr do 31. januára 2020. Tlačivá sú k dispozícii na obecnom úrade.
Ďalej daňové priznanie je povinný podať občan, ktorého pes dosiahol vek 6 mesiacov veku. Daňové priznanie je potrebné podať do 30 dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti na obecnom úrade.
Zároveň tí občania, ktorí spĺňajú podmienky na zníženie, prípadne odpustenie poplatku za komunálny odpad (seniori nad 62 rokov, pracujúci alebo študenti, ktorí sa zdržiavajú viac ako 90 dní mimo územia obce) predkladajú žiadosť s príslušnými dokladmi v zmysle VZN č. 2/2019.
celý text

ostatné | 9. 1. 2020 | Autor:
X.ročník Batôžkového plesu_01.02.2020  1

X.ročník Batôžkového plesu_01.02.2020

X.ročník Batôžkového plesu_01.02.2020 celý text

ostatné | 8. 1. 2020 | Autor:
Vianočné prianie 1

Vianočné prianie

Vianočné prianie celý text

ostatné | 23. 12. 2019 | Autor:
Stránkové dni počas sviatkov 1

Stránkové dni počas sviatkov

Stránkové dni počas sviatkov celý text

ostatné | 20. 12. 2019 | Autor:
Oznam - stav vodomeru 1

Oznam - stav vodomeru

Oznamujeme občanom, odberateľom vody z obecného vodovodu, že pracovník OcÚ v dňoch 18. a 19.12.2019 bude odpisovať aktuálne stavy vodomerov. V prípade, že sa nebudete v týchto dňoch zdržiavať v mieste odberu Vás žiadame o zabezpečenie prístupu k vodomeru inou osobou, alebo Vás žiadame o nahlásenie aktuálneho stavu vodomeru do 20.12.2019 na tel. čísla: 037/6528828, 0918/320846, alebo elektronicky: obecnyurad2@stitare.sk. Pokiaľ nenahlásite stav Vášho vodomeru, bude Vám vykonaný odpočet priemerkou bez možnosti reklamácie. celý text

ostatné | 17. 12. 2019 | Autor:
Potvrdenie platnosti určenia príslušnej obce na konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín 1

Potvrdenie platnosti určenia príslušnej obce na konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín

Potvrdenie platnosti určenia príslušnej obce na konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 69 ods. 3 zákona v zmysle podľa § 68 písm. q zákona č. 543/2002 Z.z.o ochrane prírody celý text

ostatné | 16. 12. 2019 | Autor:
Oznámenie o konaní 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Štitáre, ktoré sa uskutoční dňa 16.12.2019 v Štitároch 1

Oznámenie o konaní 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Štitáre, ktoré sa uskutoční dňa 16.12.2019 v Štitároch

Oznámenie o konaní 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Štitáre, ktoré sa uskutoční dňa 16.12.2019 v Štitároch celý text

ostatné | 13. 12. 2019 | Autor:
#

Verejný účet na pomoc ľuďom v Prešove

Verejný účet na pomoc ľuďom v Prešove celý text

ostatné | 9. 12. 2019 | Autor:
Skúška sirén 1

Skúška sirén

V súlade s §5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov bude preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike vykonané v termínoch, ktoré sú uvedené v prílohe.
celý text

ostatné | 6. 12. 2019 | Autor:
Oznámenie _ spoločná poľovačka, 07.12.2019 1

Oznámenie _ spoločná poľovačka, 07.12.2019

Obec Štitáre oznamuje občanom, že dňa 07.12.2019 v sobotu v čase od 08,00 - do 15,00 hod., Poľovnícka spoločnosť Žibrica a Bučina organizuje v katastrálnom území našej obce spoločnú poľovačku na diviaču zver. Preto Vás vyzývame, aby ste v tento deň pre vlastnú bezpečnosť obmedzili pohyb v našich lesoch. celý text

ostatné | 2. 12. 2019 | Autor:
Výzva pre majiteľov motorových vozidiel. 1

Výzva pre majiteľov motorových vozidiel.

Obec Štitáre vyzýva všetkých majiteľov motorových vozidiel, aby neparkovali na miestnych komunikáciách z dôvodu vykonávania zimnej údržby. V prípade nedodržania výzvy nebude možné zabezpečiť zimnú údržbu. Za porušenie tejto výzvy a za škody vzniknuté na motorových vozidlách pri zimnej údržbe z dôvodu parkovania na miestnej komunikácii obec nenesie zodpovednosť. celý text

ostatné | 2. 12. 2019 | Autor:
Upozornenie na možné poškodenie vodomerov 1

Upozornenie na možné poškodenie vodomerov

Obec Štitáre, ako prevádzkovateľ obecného vodovodu upozorňujeme všetkých odberateľov vody z obecného vodovodu, že z dôvodu prichádzajúcej zimy a mrazivého počasia žiadame, aby ste si zabezpečili dostatočné prekrytie a zateplenie vodomerov v šachtách, aby nedochádzalo k ich poškodeniu zamrznutím. Za takéto poškodenie vodomeru zodpovedá odberateľ. celý text

ostatné | 2. 12. 2019 | Autor:
Návrhy nariadení na pripomienkovanie. 1

Návrhy nariadení na pripomienkovanie.

Zverejnenie návrhov nariadení obce Štitáre na pripomienkovanie. celý text

ostatné | 29. 11. 2019 | Autor:
Za zmesový odpad si od nového roku budeme musieť priplatiť 1

Za zmesový odpad si od nového roku budeme musieť priplatiť

Za zmesový odpad si od nového roku budeme musieť priplatiť celý text

ostatné | 29. 11. 2019 | Autor:
Stretnutie s Mikulášom dňa 07.12.2019 - Pozvánka 1

Stretnutie s Mikulášom dňa 07.12.2019 - Pozvánka

Stretnutie s Mikulášom dňa 07.12.2019 - Pozvánka celý text

ostatné | 27. 11. 2019 | Autor:
Pozvánka na prehliadku speváckych zborov, 01.12.2019 2

Pozvánka na prehliadku speváckych zborov, 01.12.2019

11. ročník prehliadky speváckych zborov vo Veľkom Cetíne pod názvom "Otvorme srdcia". celý text

ostatné | 27. 11. 2019 | Autor:
Oznam_zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu, 23.11.2019 2

Oznam_zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu, 23.11.2019

Oznamujeme občanom, že podľa platného harmonogramu vývozu KO na rok 2019 sa uskutoční zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu. Bližšie informácie v prílohe. celý text

ostatné | 19. 11. 2019 | Autor:
Pozvánka 1

Pozvánka _ ZO Csemadok Štitáre, 23.11.2019

Pozvánka na kultúrne podujatie pod názvom "Zachovanie kultúrneho dedičstva" celý text

ostatné | 14. 11. 2019 | Autor:
Oznámenie

Oznámenie "Wifi pre obec Štitáre"

Oznámenie o projekte: Wifi pre obec Štitáre. celý text

ostatné | 13. 11. 2019 | Autor:
Upozornenie vlastníkov nehnuteľností  1

Upozornenie vlastníkov nehnuteľností

Upozornenie vlastníkov nehnuteľností v záhradkárskej oblasti Sopros I. Sopros II. celý text

ostatné | 8. 11. 2019 | Autor:
Výzva 1

Výzva


ostatné | 7. 11. 2019 | Autor:
Oznam _ veľkoobjemové kontajnery v obci, 08. - 10.11.2019 1

Oznam _ veľkoobjemové kontajnery v obci, 08. - 10.11.2019

Oznam v prílohe celý text

ostatné | 5. 11. 2019 | Autor:
Vyhlásenie volieb do NR SR  1

Vyhlásenie volieb do NR SR

Oznamujeme občanom, že dňom 05.11.2019 bolo vydané Rozhodnutie predsedu národnej rady SR o vyhlásení volieb do Národnej rady SR. Deň konania volieb je stanovený na sobotu 29.02.2020. Podrobnejšie informácie sú priebežne dostupné na našej webovej stránke v sekcii VOĽBY. celý text

ostatné | 5. 11. 2019 | Autor:
Uctili sme si našich seniorov, 27.10.2019 1

Uctili sme si našich seniorov, 27.10.2019

v prílohe celý text

ostatné | 4. 11. 2019 | Autor:
Spustenie

Spustenie "WIFI pre teba" v obci Štitáre

V obci Štitáre bola spustená voľná sieť "Wifi pre teba" na verejných priestranstvách v obci. /v prílohe/ celý text

ostatné | 4. 11. 2019 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 19
posledná