RSS

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 5
posledná

Detský kolotoč

Detský kolotoč v obci

Detský kolotoč v obci celý text

ostatné | 21. 7. 2017 | Autor:
fitpark

Rozšírenie exteriérového Fitparku

Rozšírenie exteriérového Fitparku celý text

ostatné | 21. 7. 2017 | Autor:
rozlúčka

Deti z MŠ _ Rozlúčka predškolákov

Deti z MŠ _ Rozlúčka predškolákov, 30.06.2017 celý text

ostatné | 19. 7. 2017 | Autor:
Noc v škôlke

Deti z MŠ _ Noc v škôlke

Deti z MŠ _ Noc v škôlke, 16.06.2017 celý text

ostatné | 19. 7. 2017 | Autor:
MŠ Staré divadlo

Deti z MŠ v Starom divadle v Nitre

Deti z MŠ v Starom divadle v Nitre, 13.06.2017 celý text

ostatné | 19. 7. 2017 | Autor:
Pozvánka

Pozvánka na spomienkovú svätú omšu, 28.7.2017

Srdečne Vás pozývame na spomienkovú svätú omšu na počesť Svätého Ladislava, ktorá sa uskutoční dňa 28.07.2017 so začiatkom o 15,00 hod. v katedrále Sv. Emmeráma v Nitre. celý text

ostatné | 19. 7. 2017 | Autor:
Pozvánka

Pozvánka _ Historický barokový deň 19.8.2017 v Mojmírovciach

pozvánka a program v prílohe celý text

ostatné | 17. 7. 2017 | Autor:
Pozvánka_Obecné slávnosti 05.08.2017

Pozvánka_Obecné slávnosti 05.08.2017

Obec Štitáre, srdečne pozýva na obecné slávnosti, ktoré sa budú konať 05.08.2017 v sobotu pri Spoločenskom dome v Štitároch. Čaká na Vás bohatý kultúrny program.
Tešíme sa na Vás. celý text

ostatné | 14. 7. 2017 | Autor:
Odpis stavu vodomerov

Oznámenie o odpise stavu vodomeru.

Obec Štitáre, v zastúpení starostkou obce Ing. Zuzanou Vinkovičovou, Vás ako vlastník verejného vodovodu vyzýva, aby ste pracovníkom Obecného úradu v Štitároch, umožnili vykonanie odpisu stavu meradla umiestneného na vodovodnej prípojke, ktorým sa meria množstvo vody dodanej z verejného vodovodu.
Odpis bude uskutočnený 10.07.2017 a 11.07.2017 v čase od 8,00 hod. – do 15,00 hod..
V prípade, že sa nebudete zdržiavať v mieste odpisu stavu vodomeru, žiadame o zabezpečenie inej osoby, prípadne povolenia na vstup.
celý text

ostatné | 3. 7. 2017 | Autor:
Omšový poriadok do 09.07.2017

Omšový poriadok do 09.07.2017

Omšový poriadok do 09.07.2017 celý text

ostatné | 3. 7. 2017 | Autor:
oznámenie

Oznámenie_Vyhlásenie Voľby do orgánov samosprávnych krajov

oznamujeme, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 28.06.2017, rozhodnutím č. 166/2017 Z. z., vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na sobotu 4. novembra 2017.
celý text

ostatné | 28. 6. 2017 | Autor:
Reklamačný poriadok na výmenu smetnej nádoby KO

Reklamačný poriadok na výmenu smetnej nádoby KO

Reklamačný poriadok na výmenu smetnej nádoby KO celý text

ostatné | 26. 6. 2017 | Autor:
Omšový poriadok do 02.07.2017

Omšový poriadok do 02.07.2017

Omšový poriadok do 02.07.2017 celý text

ostatné | 26. 6. 2017 | Autor:
oznam

Oznámenie - pošta Nitrianske Hrnčiarovce

týmto Vám oznamujeme, že dňa 29.6.2017 bude pošta v Nitrianskych Hrnčiarovciach otvorená v čase od 7:30 do 9:15 hod. a od 13:00 do 14:30 hod. z prevádzkových dôvodov.
Za pochopenie ďakujeme.

S pozdravomKatarína Filová
Vedúca pošty Nitrianske Hrnčiarovce

Slovenská pošta, a.s.
Obvod hlavnej pošty Nitra

Nitrianske Hrnčiarovce
Jelenecká 147
95101 Nitrianske Hrnčiarovce
tel.č. 037/65 63 120
email: filova.katarina@slposta.sk

celý text

ostatné | 26. 6. 2017 | Autor:
Ponuka práce Minitub Slovakia spol. s r.o.

Ponuka práce Minitub Slovakia spol. s r.o.

Ponuka práce Minitub Slovakia spol. s r.o. celý text

ostatné | 22. 6. 2017 | Autor:
Deň matiek v obci Štitáre, 14.5.2017

Deň matiek v obci Štitáre, 14.5.2017

Deň matiek v obci Štitáre, 14.5.2017 celý text

ostatné | 21. 6. 2017 | Autor:
ÚP ZaD č. 2

Územný plán obce Štitáre – zmeny a doplnky č.2 - oznámenie o prerokovaní

Obec Štitáre ako obstarávateľ „Územného plánu obce Štitáre – Za D č.2“ /ďalej len ÚPN obce/ oznamuje
dotknutým orgánom štátnej správy, dotknutým obciam, fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti v obci Štitáre, v súlade s ustanovením § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, že prerokovanie Územného plánu obce Štitáre – zmeny a doplnky č.2 sa uskutoční v dňoch
od 20.06.2017 do 20.07.2017 ÚPN obce Štitáre je k nahliadnutiu v určenej lehote v pracovných dňoch v čase od 08.00hod. do 15.00 hod. na Obecnom úrade v Štitároch / a na úradnej tabuli obce/ a na webovej stránke www.stitare.sk
Dotknuté obce a dotknuté orgány štátnej správy podĺa § 22 stavebného zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov sú povinné oznámiť svoje stanovisko k ÚPN obce Štitáre, najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia, kedy lehota na prerokovanie UPN obce končí . Lehotu nie je možné predĺžiť a na neskôr doručené stanoviská sa nebude prihliadať.
celý text

ostatné | 19. 6. 2017 | Autor:
Omšový poriadok do 25.6.2017

Omšový poriadok do 25.6.2017

Omšový poriadok do 25.6.2017 celý text

ostatné | 19. 6. 2017 | Autor:
Zasadnutie

Oznámenie o konaní 5. zasadnutia OZ, 22.06.2017

5. zasadnutie OZ celý text

ostatné | 14. 6. 2017 | Autor:
Omšový poriadok do 18.06.2017

Omšový poriadok do 18.06.2017

Omšový poriadok do 18.06.2017 celý text

ostatné | 12. 6. 2017 | Autor:
memoriál D. Horniaka

Pozvánka na 1. ročník_Memoriál Daniela Horniaka

TJ FC Štitáre, Vás srdečne pozýva na futbalové popoludnie_Memoriál Daniela Horniaka, ktorý sa bude konať 17.06.2017 (sobota) so začiatkom o 13,30 hod. na futbalovom ihrisku v Štitároch. celý text

ostatné | 9. 6. 2017 | Autor:
KOS

14.6.2017 o 17.00 výstavná sála Krajského osvetového strediska

14.6.2017 o 17.00 výstavná sála Krajského osvetového strediska celý text

ostatné | 9. 6. 2017 | Autor:
Uskutočnil sa Deň detí 03.06.2017

Uskutočnil sa Deň detí 03.06.2017

Uskutočnil sa Deň detí 03.06.2017 v Obci Štitáre. celý text

ostatné | 6. 6. 2017 | Autor:
odpad

UPOZORNENIE - ODPAD

Upozornenie na umiestňovanie odpadov. celý text

ostatné | 2. 6. 2017 | Autor:
Omšový poriadok do 11.6.2017

Omšový poriadok do 11.6.2017

Omšový poriadok do 11.6.2017 celý text

ostatné | 1. 6. 2017 | Autor:
Omšový poriadok do 04.06.2017

Omšový poriadok do 04.06.2017

Omšový poriadok do 04.06.2017 celý text

ostatné | 29. 5. 2017 | Autor:
MDD

Medzinárodný Deň detí v Štitároch, 3.6.2017

Obec Štitáre, srdečne pozýva detičky na Medzinárodný Deň detí 03.06.2017 od 14,00 hod. pri Spoločenskom dome v Štitároch. Pre detičky bude k dispozícii skákací hrad. Tešíme sa na Vás. celý text

ostatné | 24. 5. 2017 | Autor:
majáles

Pozvánka na Majáles 27.05.2017

Obec Štitáre, srdečne pozýva na Majáles, ktorý sa uskutoční 27.05.2017 v sobotu so začiatkom o 19,00 hod. pri spoločenskom dome. Do tanca hrá skupina Montblanc. celý text

ostatné | 23. 5. 2017 | Autor:
zber EO a NO

Zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu 27.5.2017

Oznamujeme občanom, že dňa 27.5.2017 pred Materskou školou v Štitároch v čase od 12:15 h. - do 13:45 h., sa na tomto jednom zbernom mieste uskutoční zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu. Prosíme o striktné dodržanie času odberu odpadov!!! Žiadame Vás, aby nebezpečný odpad, ktorý prinesiete, bol označený, o aký odpad sa jedná. (napr. postrek, farba a pod.), aby sa v odpade nenachádzali neidentifikovateľné chemikálie.
celý text

ostatné | 23. 5. 2017 | Autor:
Omšový poriadok do 28.5.2017

Omšový poriadok do 28.5.2017

Omšový poriadok do 28.5.2017 celý text

ostatné | 23. 5. 2017 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 5
posledná