RSS

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 8
posledná

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA AKADÉMII OZBROJENÝCH SÍL 1

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA AKADÉMII OZBROJENÝCH SÍL v Liptovskom Mikuláši

Vážení občania, oznamujeme Vám, že dňa 14. 2.2018 sa uskutoční na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši deň otvorených dverí. Organizátorom je rektorát Akadémie. Začiatok 09.30 h. - aula AOS, predpokladané ukončenie 13.00 h.

Ešte pred konaním dňa otvorených dverí uskutočníme v Liptovskom Mikuláši v termíne od 29. januára do 2. februára a v náhradnom termíne od 5. do 9. februára 2018 opakovane v poradí už 8. turnus kurzu matematiky a prípravy zo psychodiagnostických testov na prijímacie skúšky na Akadémiu ozbrojených síl, ktorého sa môžu zúčastniť záujemcovia o bakalárske, magisterské a inžinierske štúdium. Cieľom je dosiahnuť takú pripravenosť študentov, aby nie len úspešne absolvovali prijímacie konanie, ale boli zároveň pripravení aj úspešne absolvovať celé vysokoškolské štúdium. V minulom školskom roku bolo úspešných na prijímačkách iba 30% uchádzačov, ktorí sa prípravy nezúčastnili a 95% tých, ktorí sa jej zúčastnili. V školskom roku 2018/19 predpokladáme znovu približne 800 záujemcov o štúdium. Prijatých bude 124 najlepšie pripravených študentov. Vzhľadom k dostatočnému záujmu uskutočníme kurzy ešte aj v neskorších termínoch.

Kurzy zabezpečujú a organizujú informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy so sídlom v Liptovskom Mikuláši. Je možné sa prihlásiť a to telefonicky na čísle 0905622170. Na tomto čísle zároveň poskytneme záujemcom bližšie informácie o priebehu a organizácii kurzu. Telefonovať je možné denne v dobe od 10.00 do 24.00 hod. a to aj v sobotu a v nedeľu. Je možná aj osobná návšteva v Liptovskom Mikuláši, ktorú treba predom nahlásiť.

Príchod účastníkov do L. Mikuláša je v deň zahájenia kurzu do 10.00 hod. Bude zabezpečený odvoz zo železničnej a autobusovej stanice na ubytovňu v kasárňach, vydané raňajky a zahájená vnuka.

Výuka matematiky bude prebiehať denne v dobe od 10.00 do 18.00 hodiny. Na konkrétnych príkladoch bude vysvetlených 19 tematických celkov, ktoré budú náplňou prijímacej skúšky. Príprava zo psychotestov bude prebiehať v dobe od 19.00 do 22.00 hod. Bude zameraná na zvládnutie inteligenčných, osobnostných a emocionálnych predpokladov uchádzača o vysokoškolské štúdium, ktoré budú náplňou výberového konania. Súčasťou kurzu je aj poskytnutie bližších informácií týkajúcich sa lekárskeho vyšetrenia, previerky fyzickej zdatnosti, previerky zo psychickej spôsobilosti, priebehu prijímačiek a potom vlastného vysokoškolského štúdia, včetne zaradenia na výkon funkcie v ozbrojených silách. Vzhľadom k individuálnej forme konania kurzu pozývame na daný turnus len malú skupinu študentov, aby sme sa každému z nich mohli v dostatočnej miere venovať. Čas ukončenia výuky vo večerných hodinách nie je preto časovo prísne limitovaný.

Pre účastníkov kurzu je zabezpečené ubytovanie, stravovanie, občerstvenie, študijné materiály. Doporučujeme si vziať so sebou veci pre osobnú hygienu, osobné doklady, peniaze pre úhradu kurzu, prípadne aj veci na športovanie. Je možné uhradiť cenu kurzu aj v neskoršom termíne podľa dohodnutého splátkového kalendára.

V prípade záujmu o účasť žiadame študenta nahlásiť jeho čas príchodu na železničnú (autobusovú) stanicu v L. Mikuláši, z dôvodu zabezpečenia jeho odvozu na ubytovňu.

Účastníci obdržia potvrdenie o účasti v kurze, ktorým ospravedlnia svoju neúčasť v škole.
celý text

ostatné | 23. 1. 2018 | Autor:
Dom ošetrovateľskej starostlivosti 1

Dom ošetrovateľskej starostlivosti

Vážení občania,
dovoľujeme si Vás informovať o zariadení Domu ošetrovateľskej starostlivosti /ďalej DOS/ pre prípad, že by ste mali záujem o umiestnenie v zariadení poskytujúcom komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť - nielen pre seniorov, ale aj iné vekové kategórie.
Zameriavajú sa na pacientov, u ktorých je predpoklad zlepšenia zdravotného stavu a tiež na klientov, ktorí môžu byť u nich umiestnení v Špecializovanom zariadení DOS, to znamená zabezpečujú umiestnenie na trvalo, do dožitia klienta.
Zariadenia okrem Nitry majú aj v Bojnej a Komjaticiach.
V prípade akýchkoľvek otázok ich neváhajte kontaktovať. Telefónne čísla sú nasledovné:

- Mgr. Miroslava Zbojeková, vedúca sestra
0901 717 019

- Mgr. Zuzana Marcinková, koordinátor klientov /recepcia/ 0905 871 311

- Mgr. Ľubomíra Pačutová, zástupca riaditeľa
0917 197 925

- Mgr. Beáta Hriadelová, sociálny pracovník
0918 717 019

celý text

ostatné | 23. 1. 2018 | Autor:
2% dane 1

2% dane

Vážení rodičia a priatelia našej materskej školy, aj vy môžete skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našej materskej škole darovaním 2% z dane! celý text

ostatné | 17. 1. 2018 | Autor:
Výzva!!! 1

Výzva!!!

Obec vyzýva všetkých majiteľov motorových vozidiel, aby neparkovali na miestnych komunikáciách z dôvodu vykonávania zimnej údržby. V prípade nedodržania výzvy nebude možné zabezpečiť zimnú údržbu. celý text

ostatné | 16. 1. 2018 | Autor:
Detský karneval 1

Detský karneval

Obec Štitáre pozýva všetky deti na detský karneval, ktorý sa uskutoční dňa 9.februára 2018
o 15:30hod. v Spoločenskom dome v Štitároch. Čaká na Vás promenáda masiek, detská diskotéka, súťaže, sladká odmena pre každého.
Tešíme sa na Vás. celý text

ostatné | 16. 1. 2018 | Autor:
Pozvánka 1

Obecná zabíjačka

Vážení občania, srdečne Vás pozývame na tradičnú obecnú zabíjačku, ktorá sa uskutoční dňa 27.januára 2018 v sobotu pri Spoločenskom dome v Štitároch. celý text

ostatné | 10. 1. 2018 | Autor:
#

Pozvánka

Vážení občania, pozývame Vás na Farsky rodinný maškarný ples,ktorý sa uskutoční v Spoločenskom dome v Štitároch dňa 10.02.2018 v sobotu od 17.00 hod.. celý text

ostatné | 9. 1. 2018 | Autor:
Pozvánka na obecný Batôžkový ples 1

Pozvánka na obecný Batôžkový ples

Vážení občania, srdečne Vás pozývame na 8. ročník obecného Batôžkového plesu, ktorý sa bude konať 02.02.2018 v piatok so začiatkom o 19.00 hod. v sále Spoločenského domu v Štitároch. Cena lístka na osobu je 20,00 € /prípitok, nealko, víno, 2x večera, káva/. Lístky si môžete zakúpiť na obecnom úrade u pani Nagyovej /0918 320 846, 037/6528828/ počas úradných hodín. celý text

ostatné | 9. 1. 2018 | Autor:
Omšový poriadok

Omšový poriadok do 28.01.2018

Omšový poriadok do 28.01.2018 celý text

ostatné | 9. 1. 2018 | Autor:
Opisovanie vodomerov v obci 1

Opisovanie vodomerov v obci

Oznamujeme občanom, že v dňoch od 8.januára 2018 budú pracovníci obce opisovať stavy vodomerov.
Z tohto dôvodu, žiadame občanov, aby sprístupnili vodomerné šachty.
V prípade, že sa nebudete zdržiavať doma v čase opisovania vodomerov , je potrebné nahlásiť stav vodomeru telefonicky, resp. elektronicky mailom.
celý text

ostatné | 3. 1. 2018 | Autor:
Daňové priznanie v roku 2018 1

Daňové priznanie v roku 2018

Daňové priznanie v roku 2018 celý text

ostatné | 3. 1. 2018 | Autor:
Predajňa COOP Jednota

Zmena času predaja predajne COOP Jednota od 3.1. do 31.1.2018

Zmena času predaja predajne COOP Jednota od 3.1. do 31.1.2018 celý text

ostatné | 3. 1. 2018 | Autor:
Našiel sa pes 1

Našiel sa pes

Našiel sa pes celý text

ostatné | 3. 1. 2018 | Autor:
Vianočný pozdrav 1

Vianočný pozdrav

Vianočný pozdrav celý text

ostatné | 22. 12. 2017 | Autor:
Premávka MHD počas sviatkov 1

Premávka MHD počas sviatkov

Premávka MHD počas sviatkov celý text

ostatné | 22. 12. 2017 | Autor:
Stránkové dni počas sviatkov. 1

Stránkové dni počas sviatkov.

Kolektív obecného úradu Vám praje príjemné prežitie vianočných a novoročných sviatkov. celý text

ostatné | 20. 12. 2017 | Autor:
Park Hotel Tartuf

Pozvánka do wellnes _ Park Hotela Tartuf v Beladiciach

Spríjemnite si vianočné sviatky, posledné a prvé dni roka vo wellness centre Park Hotela Tartuf v Beladiciach Pustom Chotári. Doprajte si relax v krytom bazéne s vírivým kúpeľom a v oboch saunách. K dispozícii bude pre Vás i fitness a golfový simulátor. Otváracie hodiny wellness centra počas sviatkov /v prílohe/
Ďalšie info na www.tartuf.sk
celý text

ostatné | 18. 12. 2017 | Autor:
MŠ - stretnutie s Mikulášom_10.12.2017 1

MŠ - stretnutie s Mikulášom_10.12.2017

MŠ - stretnutie s Mikulášom_10.12.2017 celý text

ostatné | 18. 12. 2017 | Autor:
Omšový poriadok do 07.01.2018

Omšový poriadok do 07.01.2018

Omšový poriadok do 07.01.2018 celý text

ostatné | 18. 12. 2017 | Autor:
Oznámenie _ výlety Podhájska 1

Oznámenie _ výlety Podhájska

Obec Štitáre oznamuje občanom, že DepesTrans aj v tomto roku organizuje výlety do termálneho kúpaliska v Podhájskej a to každý štvrtok s odchodom autobusu od COOP Jednota Štitáre o 16,50 hod., počnúc dňom 07.12.2017. celý text

ostatné | 6. 12. 2017 | Autor:
December 2017 v Štitároch 1

December 2017 v Štitároch

December 2017 v Štitároch celý text

ostatné | 5. 12. 2017 | Autor:
Harmonogram odvozu KO na rok 2018 1

Harmonogram odvozu KO na rok 2018

Harmonogram odvozu KO na rok 2018 celý text

ostatné | 4. 12. 2017 | Autor:
Spoločná poľovačka na diviačiu  zver

Spoločná poľovačka na diviačiu zver

Poľovnícka spoločnosť Žibrica - Bučina Vám oznamuje, že spoločná poľovačka na diviačiu zver v katastri obce Štitáre bude dňa 9.12.2017 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod.. Z uvedeného dôvodu žiadame občanov, aby sa nezdržiavali v lese katastra Dolné Štitáre. celý text

ostatné | 4. 12. 2017 | Autor:
Pozvánka na stretnutie s Mikulášom 1

Pozvánka na stretnutie s Mikulášom

Vážení občania, milé deti,
srdečne Vás pozývame na "Stretnutie s Mikulášom", ktoré sa uskutoční dňa 10.12.2017 /t.j.nedeľa/ o 14:00 hod. v Spoločenskom dome v Štitároch, ktoré bude spojené s vianočnými trhmi.


celý text

ostatné | 4. 12. 2017 | Autor:
Fábryho

Oznam _ uzávera ulice Fábryho

Oznamujeme občanom, že dnes 1.12.2017 v čase od 9,00 hod. - do 10,00 hod. bude ulica Fábryho uzatvorená z dôvodu vykonania prác súvisiacich s odvodnením ulice Fábryho. celý text

ostatné | 1. 12. 2017 | Autor:
údržba

Výzva pre majiteľov motorových vozidiel _ Zimná údržba

Obec vyzýva všetkých majiteľov motorových vozidiel, aby neparkovali na miestnych komunikáciách z dôvodu vykonávania zimnej údržby. V prípade nedodržania výzvy nebude možné zabezpečiť zimnú údržbu. celý text

ostatné | 30. 11. 2017 | Autor:
MŠ - 2% z podielu odvádzaných daní 1

MŠ - 2% z podielu odvádzaných daní

Vážení rodičia, priatelia,sponzori, obyvatelia obce!
Aj v tomto školskom roku 2017/2018 môžete rozhodnúť o svojich 2% z podielu odvádzaných daní fyzických a právnických osôb v prospech neziskových organizácií.
K tomuto humánnemu kroku Vás vyzýva a žiada Rodičovské združenie pri materskej škole Štitáre.
Tlačivá budú dostupné od januára 2018 v Materskej škole, alebo si ich môžete stiahnuť na FB stránke- Materská škola Štitáre.
Všetkým Vám, ktorí sa takto rozhodnete a darujete 2% ,v mene detí MŠ Štitáre ďakujeme.
celý text

ostatné | 29. 11. 2017 | Autor:
UPOZORNENIE 1

UPOZORNENIE

Vážení občania,
žiadame Vás, aby ste na ulici Fábryho neparkovali, nakoľko sa pokračuje s vykonávaním prác súvisiacich s odvodnením ulice Fábryho! celý text

ostatné | 29. 11. 2017 | Autor:
50.výročie úmrtia Zoltána Kodályho 1

50.výročie úmrtia Zoltána Kodályho

Dňa 25. novembra 2017 základná organizácia Csemadok Štitáre organizovala oslavu „Po stopách Zoltána Kodálya“ na počesť 50. výročia úmrtia tohto hudobného zberateľa piesní z podzoboria. Toto poduje bolo zahájené kladením vencov pri pamätnej tabuli Zoltána Kodályho v obci Štitáre a následne vystúpili spevácke folklórne súbory z obcí Pohranice, Dolné Obdokovce, Hosťovej , Žirian a Štitár.
Program bol obohatený o prezentácie dvoch knižných publikácií. Prvá publikácia je „Zvony podzoboria“ od autorov prof. Imricha Točku a doc. Alexandra Fehéra. V tejto knihe sa nachádzajú objekty sakrálneho charakteru z 13 obcí regiónu podzoboria vrátane našej obce Štitáre . Druhou publikáciou je „Podzoborský región v období Rakúska – Uhorska“, ktorá zachytáva 150 rokov Habsburskej ríše v podzoborskom regióne od autorky Beáty Pintérovej. V tejto knihe sú spracované dejiny 20-tich podzoborských obcí, vrátane našej obce Štitáre.
celý text

ostatné | 27. 11. 2017 | Autor:
Omšový poriadok do 17.12.2017 1

Omšový poriadok do 17.12.2017

Omšový poriadok do 17.12.2017 celý text

ostatné | 24. 11. 2017 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 8
posledná