RSS

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 21
posledná

Oznámenie -Upozornenie _Ulica Pod Horou 1

Oznámenie -Upozornenie _Ulica Pod Horou

Oznámenie -Upozornenie _Ulica Pod Horou celý text

ostatné | 1. 7. 2020 | Autor:
Oznámenie 1

Oznámenie - Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Oznámenie-Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru celý text

ostatné | 1. 7. 2020 | Autor:
Oznam- Slovenská pošta 1

Oznam- Slovenská pošta

Oznam- Slovenská pošta celý text

ostatné | 30. 6. 2020 | Autor:
Upozornenie 1

Upozornenie

Upozorňujeme občanov na povinnosť mať označené čierne kuka nádoby s nálepkami , ktoré boli do každej domácnosti doručené s rozhodnutiami. Od 1.7.2020 nebudú odvezené nálepkami neoznačené čierne kuka nádoby a od 1.8. 2020 nebude odvezený odpad z domácnosti, ktorá nemá zaplatený poplatok za komunálny odpad. celý text

ostatné | 30. 6. 2020 | Autor:
COOP Jednota_ Oznam  otváracie hodiny 1

COOP Jednota_ Oznam otváracie hodiny

COOP Jednota_ Oznam otváracie hodiny celý text

ostatné | 29. 6. 2020 | Autor:
Oznámenie a návrh programu zasadnutia OZ na 24.06.2020 1

Oznámenie a návrh programu zasadnutia OZ na 24.06.2020

Oznámenie a návrh programu zasadnutia OZ na 24.06.2020 celý text

ostatné | 19. 6. 2020 | Autor:
Upozornenie Lesy SR 1

Upozornenie Lesy SR

Na základe písomného upozornenia Lesov SR na čiernu skládku odpadu, nachádzajúcu sa nad ulicou Pod Horou, vyzývame občanov predovšetkým bývajúcich v tejto lokalite a blízkom okolí, aby neumiestňovali akýkoľvek odpad do lesa. Všetky čierne skládky odpadu, ako aj túto, musí obec likvidovať na vlastné náklady, čo sa následne občanom a poplatníkom premietne do poplatku za komunálny odpad v budúcom období. celý text

ostatné | 17. 6. 2020 | Autor:
Oznam 1

Oznam

Vážení občania,
oznamujeme Vám, že dňa 15.6.2020 až 19.6.2020 spolupracovníci spoločnosti ZSE začnú vykonávať aktivitu v našej obci.
Aktivita je zameraná na aktualizáciu zákazníckych údajov, prideľovanie poruchových štítkov na OM a zníženia cien za energie.
celý text

ostatné | 16. 6. 2020 | Autor:
Oznam _ MHD 1

Oznam _ MHD

Oznam _ MHD celý text

ostatné | 15. 6. 2020 | Autor:
Oznámenie_prerušenie distribúcie elektriny 1

Oznámenie_prerušenie distribúcie elektriny

Oznámenie_prerušenie distribúcie elektriny celý text

ostatné | 12. 6. 2020 | Autor:
Oznámenie _ úradné hodiny od 15.06.2020 1

Oznámenie _ úradné hodiny od 15.06.2020

Obec Štitáre oznamuje verejnosti, že s účinnosťou od 15. 06. 2020 začnú platiť úradné hodiny pre verejnosť nasledovne:
Pondelok: 08:00 – 15:00 hod.
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 – 16:30 hod.
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 – 12:00 hod.
Obedňajšia prestávka v čase od 12,00 – do 12,30 hod.

Na základe Opatrenia vydaného Úradom verejného zdravotníctva SR pod sp.zn.: OLP/4738/2020 dňa 09.06.2020, je aj naďalej potrebné dodržiavať pri vstupe do budovy a v jej priestoroch sprísnené bezpečnostno-hygienické opatrenia:
- do budovy je možné vstúpiť len s ochranným rúškom, prípadne iným vhodným prekrytím horných dýchacích ciest
- pri vstupe do budovy je potrebné vydezinfikovať si ruky,
- pri vstupe do budovy je potrebné riadiť sa pokynmi zamestnancov,
- v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii, v takomto prípade prosím nevstupujte do budovy.
celý text

ostatné | 12. 6. 2020 | Autor:
Opatrenia ÚVZ SR aktuálne od 10.06.2020 1

Opatrenia ÚVZ SR aktuálne od 10.06.2020

celé znenie v prílohe celý text

ostatné | 10. 6. 2020 | Autor:
Pracovná ponuka na pozíciu údržbár v obci Štitáre 1

Pracovná ponuka na pozíciu zamestnanec údržby v obci Štitáre

celé znenie v prílohe celý text

ostatné | 9. 6. 2020 | Autor:
Aktuálne opatrenia ÚVZ SR, platné od 03.06.2020 1

Aktuálne opatrenia ÚVZ SR, platné od 03.06.2020

celé znenie v prílohe celý text

ostatné | 3. 6. 2020 | Autor:
Opatrenie ÚVZ SR, prechod cez hranice_48 hod. 1

Zmena opatrenia ÚVZ SR, prechod cez hranice_48 hod.

celé znenie v prílohe celý text

ostatné | 2. 6. 2020 | Autor:
ENVI - GEOS Nitra - ponuka práce 1

ENVI - GEOS Nitra - ponuka práce

Vážení občania. Spoločnosť ENVI -GEOS Nitra prijme do pracovného pomeru závozníkov , pracovníkov na zber tuhého komunálneho odpadu. Práca na jednu zmenu s nástupným platom od 620€+ príplatky + odmeny. Prvé prehodnotenie platu po skúšobnej dobe. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať mailom alebo telefonicky na čísle 0904 852 251, molnarova@envigeos.sk.
celý text

ostatné | 2. 6. 2020 | Autor:
COVID-19 - Opatrenia 1

COVID-19 - Opatrenia

COVID-19 - Opatrenia celý text

ostatné | 1. 6. 2020 | Autor:
Podnet k voľbe prísediacich na Okresný súd Nitra 1

Podnet k voľbe prísediacich na Okresný súd Nitra

Podnet k voľbe prísediacich na Okresný súd Nitra celý text

ostatné | 29. 5. 2020 | Autor:
Zákaz vstupu bez rúška 1

Zákaz vstupu bez rúška

Zákaz vstupu bez rúška celý text

ostatné | 29. 5. 2020 | Autor:
Opatrenia ÚVZ SR účinné od 20.5.2020 1

Opatrenia ÚVZ SR účinné od 20.5.2020

celé znenia v prílohe celý text

ostatné | 20. 5. 2020 | Autor:
Oznámenie o zbere NO a Elektroodpadu dňa 23.05.2020 1

Oznámenie o zbere NO a Elektroodpadu dňa 23.05.2020

Vážení občania,
zber nebezpečných odpadov a elektroodpadu sa uskutoční 23.05.2020 (v sobotu) centrálne pred Materskou školou v čase od 12,15 hod. – do 13,45 hod. Obec Štitáre Vás žiada o dodržanie časového harmonogramu.

celé znenie v prílohe celý text

ostatné | 19. 5. 2020 | Autor:
Opatrenie ÚVZ SR, karanténa od 18.5.2020 1

Opatrenie ÚVZ SR, štátna karanténa od 18.5.2020

celé znenie v prílohe celý text

ostatné | 19. 5. 2020 | Autor:
Nové opatrenia ÚVZ SR - Covid-19 1

Nové opatrenia ÚVZ SR - Covid-19

celé znenia v prílohe celý text

ostatné | 13. 5. 2020 | Autor:
Veľkoobjemový kontajner 1

Veľkoobjemový kontajner

Veľkoobjemový kontajner celý text

ostatné | 7. 5. 2020 | Autor:
Opatrenia ÚVZ SR účinné od 06.05.2020 1

Opatrenia ÚVZ SR účinné od 06.05.2020

celé znenia v prílohe celý text

ostatné | 6. 5. 2020 | Autor:
Oznámenie ÚVZ SR - štátna karanténa od 01.05.2020 1

Opatrenie ÚVZ SR - štátna karanténa od 01.05.2020

celé znenie v prílohe celý text

ostatné | 4. 5. 2020 | Autor:
Aplikácia V OBRAZE 1

Aplikácia V OBRAZE

Aplikácia v OBRAZE celý text

ostatné | 28. 4. 2020 | Autor:
Slovenská pošta _ Oznam 1

Slovenská pošta _ Oznam

Slovenská pošta _ Oznam celý text

ostatné | 28. 4. 2020 | Autor:
Oznámenie a návrh programu zasadnutia OZ na 06.05.2020 1

Oznámenie a návrh programu zasadnutia OZ na 06.05.2020

celé znenie v prílohe

Na základe opatrenia ÚVZ SR číslo: OLP/3354/2020 zo dňa 20.04.2020 a podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sa z rokovania obecného zastupiteľstva vylučuje účasť verejnosti. celý text

ostatné | 27. 4. 2020 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 21
posledná