RSS

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Správy

prvá
z 17
posledná

Oznam 1

Oznam

Vážení občania, z dôvodu havárie na vodovodnom potrubí bude odstávka vody v chatovej oblasti Ku Gáborke do odstránenia tejto poruchy.
Ďakujeme za pochopenie! celý text

ostatné | 24. 7. 2019 | Autor:
#

Pozvánka na "Stretnutie Generácií" v Pohraniciach

Srdečne pozývame na slávnosti "Stretnutie Generácií", ktoré sa uskutočnia v dňoch 26. - 28. júla 2019 v Pohraniciach s bohatým kultúrnym a sprievodným programom. celý text

ostatné | 22. 7. 2019 | Autor:
Pozvánka  na obecné slávnosti v Štitároch 1

Pozvánka na obecné slávnosti v Štitároch

Obec Štitáre vás srdečne pozýva na obecné slávnosti, ktoré sa budú konať 3. augusta 2019 pri Spoločenskom dome v Štitároch. celý text

ostatné | 19. 7. 2019 | Autor:
Oznam_ul. Ku Gáborke 1

Oznam_ul. Ku Gáborke

Oznamujeme občanom a návštevníkom obce, že v dňoch 22. až 25. júla 2019, bude sťažený prejazd s možnosťou dočasnej uzávery komunikácie ul. Ku Gáborke v úrovni záhradkárskej oblasti, z dôvodu asfaltovania a opravy vozovky. celý text

ostatné | 19. 7. 2019 | Autor:
Pozvánka _obecné dni Veľký Kýr 1

Pozvánka _obecné dni Veľký Kýr

v prílohe celý text

ostatné | 16. 7. 2019 | Autor:
Odstávka vody 16.07.2019 1

Odstávka vody 16.07.2019

Oznamujeme občanom, že z dôvodu poruchy na obecnom vodovode, bude časť obce od ulice Pri Prameni a na všetkých uliciach v smere na Nitrianske Hrnčiarovce odstavená dodávka vody až do odstránenia poruchy. Za pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné | 16. 7. 2019 | Autor:
Zápisnica z 5. zasadnutia OZ, 19.06.2019 1

Zápisnica z 5. zasadnutia OZ, 19.06.2019

v prílohe celý text

ostatné | 26. 6. 2019 | Autor:
Oznámenie o čase odvozu odpadu z obce 1

Oznámenie o čase odvozu odpadu z obce

Oznamujeme občanom, že z dôvodu extrémne horúceho letného počasia PZO upravuje termín zberu odpadu od 4:00 ráno. Z tohto dôvodu je potrebné, aby ste svoje nádoby vykladali už večer pred zvozom.
Opatrenie platí až do odvolania.
celý text

ostatné | 25. 6. 2019 | Autor:
Odpisovanie stavu vodomerov 1

Odpisovanie stavu vodomerov

Oznamujeme občanom, odberateľom vody z obecného vodovodu, že pracovník OcÚ v dňoch 01. a 02.07.2019 bude odpisovať aktuálne stavy vodomerov a následne aj kontrolovať vodomery. V prípade, že sa nebudete v týchto dňoch zdržiavať v mieste odberu Vás žiadame o zabezpečenie prístupu k vodomeru inou osobou. Náhradný (posledný) termín odpisu a kontroly sa uskutoční dňa 06.07.2019, t.j. v sobotu.

celý text

ostatné | 25. 6. 2019 | Autor:
Oznam - upozornenie - ul. Jókayho 1

Oznam - upozornenie - ul. Jókayho

Obec Štitáre, v zastúpení starostkou obce Ing. Zuzanou Vinkovičovou, oznamuje všetkým vlastníkom motorových vozidiel, že od 24.06.2019 až do ukončenia prác bude ulica Jókayho čiastočne neprejazdná, z dôvodu prác na úprave rigolu. Žiadame vlastníkov motorových vozidiel o ústretovosť, zhovievavosť a predovšetkým disciplinovanosť, aby zbytočne nedochádzalo k predlžovaniu prác na strane dodávateľa.

Za pochopenie ďakujeme.
celý text

ostatné | 24. 6. 2019 | Autor:
Oznam 1

Oznam


ostatné | 21. 6. 2019 | Autor:
Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ, 12.06.2019 1

Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ, 12.06.2019

v prílohe celý text

ostatné | 20. 6. 2019 | Autor:
Výzva na hospodárne využívanie pitnej vody. 1

Výzva na hospodárne využívanie pitnej vody.

Obec Štitáre, upozorňuje a zároveň žiada odberateľov vody z obecného vodovodu, aby znížili množstvo odoberanej vody, aby hospodárne nakladali s pitnou vodou, z dôvodu pretrvávajúceho sucha a tepla. Voda z obecného vodovodu je určená predovšetkým na pitné a hygienické účely v domácnostiach. V žiadnom prípade NIE na zavlažovanie trávnikov, polievanie záhrad a napúšťanie bazénov. Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 20. 6. 2019 | Autor:
Deň detí v obci Štitáre_ 01.06.2019 1

Deň detí v obci Štitáre_ 01.06.2019

Deň detí v obci Štitáre_ 01.06.2019 celý text

ostatné | 10. 6. 2019 | Autor:
Pozvánka  - Piknik v tráve 1

Pozvánka - Piknik v tráve

Piknik v tráve celý text

ostatné | 7. 6. 2019 | Autor:
Prerušenie distribúcie elektriny 1

Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny celý text

ostatné | 3. 6. 2019 | Autor:
Omšový poriadok jún 2019 1

Omšový poriadok jún 2019

Omšový poriadok jún 2019 celý text

ostatné | 27. 5. 2019 | Autor:
Novootvorený domov pre seniorov 1

Novootvorený domov pre seniorov

Novootvorený domov pre seniorov celý text

ostatné | 25. 5. 2019 | Autor:
MŠ_ Medové raňajky 1

MŠ_ Medové raňajky

MŠ_ Medové raňajky celý text

ostatné | 23. 5. 2019 | Autor:
Deň matiek 12.05.2019 1

Deň matiek 12.05.2019

Deň matiek 12.05.2019 celý text

ostatné | 23. 5. 2019 | Autor:
Zákaz vypúšťania žúmp!!! 1

Zákaz vypúšťania žúmp!!!

Zákaz vypúšťania žúmp!!! celý text

ostatné | 23. 5. 2019 | Autor:
Deň detí 2019 v obci Štitáre 1

Deň detí 2019 v obci Štitáre

Deň detí 2019 v obci Štitáre celý text

ostatné | 21. 5. 2019 | Autor:
Oznam _ Zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu 1

Oznam _ Zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu

v prílohe celý text

ostatné | 20. 5. 2019 | Autor:
Upozornenie pre podnikateľské subjetky 1

Upozornenie pre podnikateľské subjetky

Upozornenie pre podnikateľské subjetky celý text

ostatné | 20. 5. 2019 | Autor:
Obecná brigáda_ 11.05.2019 1

Obecná brigáda_ 11.05.2019

Obecná brigáda_ 11.05.2019 celý text

ostatné | 15. 5. 2019 | Autor:
JUNIÁLES 2019 1

JUNIÁLES 2019

Srdečne Vás pozývame na "JUNIÁLES", ktorý sa uskutoční dňa 1.júna 2019. celý text

ostatné | 14. 5. 2019 | Autor:
Oznam _ Jarné veľkoobjemové kontajnery 1

Oznam _ Jarné veľkoobjemové kontajnery

v prílohe celý text

ostatné | 9. 5. 2019 | Autor:
Oznam 1

Oznam

Vážení občania,
7.5.2019 /utorok/ v priebehu dňa budú krátkodobé odstávky vody na ulici Kolíňanská a Pohranická z dôvodu predlžovania obecného vodovodu.
Za pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné | 7. 5. 2019 | Autor:
prvá
z 17
posledná