RSS

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Správy

prvá
z 15
posledná

Zoznam víťazných projektov programu WiFi4EU  1

Zoznam víťazných projektov programu WiFi4EU

Zoznam víťazných projektov programu WiFi4EU zahŕňa aj 93 obcí zo Slovenska.

celý text

ostatné | 18. 12. 2018 | Autor:
Celé Slovensko číta deťom_ 11.12.2018 1

Celé Slovensko číta deťom_ 11.12.2018

Celé Slovensko číta deťom_ 11.12.2018 celý text

ostatné | 18. 12. 2018 | Autor:
Oznámenie pre občanov 1

Oznámenie pre občanov

Obecné zastupiteľstvo a predsedovia novovytvorených komisií v obci Štitáre dávajú na známosť, že do jednotlivých komisií hľadajú členov.

V prípade, ak majú občania obce záujem stať sa členom niektorej z komisií, kontaktujte prosím telefonicky jej predsedov.

1. Komisia kultúry a športu (predseda: Katarína Kóšová 0905/151600)
2. Komisia sociálna a životného prostredia (predseda: Michal Beňo 0905/566908)
3. Komisia na vybavovanie sťažností a žiadostí od občanov (predseda: Ing. Daniel Pindeš 0908/734304)
4. Komisia stavebná a územného plánovania (predseda: Valéria Kurucová 0908/414037)
5. Komisia finančná a správy obecného majetku (predseda: Ing.Daniel Pindeš 0908/734304)
celý text

ostatné | 14. 12. 2018 | Autor:
Premávka MHD počas vianočných sviatkov 1

Premávka MHD počas vianočných sviatkov

V prílohe nájdete oficiálny oznam o premávke MHD Nitra počas nadchádzajúcich sviatkov.
V pracovných dňoch 27., 28. a 31.12. sa premáva mimoriadne ako v sobotu.
V dňoch 24. a 31. je premávka vo večerných hodinách ukončená predčasne.

Dodatočne bude na webe a v autobusoch zverejnený podrobný zoznam posledných spojov na jednotlivých linkách na Štedrý deň a na Silvestra.

Rozsah úpravy premávky MHD je obdobný ako v predošlých rokoch.
celý text

ostatné | 12. 12. 2018 | Autor:
Výzva vo veci odstránenia a orezania  stromov  1

Výzva vo veci odstránenia a orezania stromov

Výzva vo veci odstránenia a orezania stromov celý text

ostatné | 10. 12. 2018 | Autor:
Súpis chovateľov ošípaných - žiadosť 1

Súpis chovateľov ošípaných - žiadosť

Vážení občania,
Na základe vykonávacieho rozhodnutia č. VRK 2018/1669 vydaného Európskou komisiou a žiadosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Nitre, Vás žiadame o nahlásenie počtu chovu ošípaných v termíne do 10. decembra 2018 na obecný úrad.
celý text

ostatné | 6. 12. 2018 | Autor:
Oznámenie o konaní 1. zasadnutia OZ, 12.12.2018 1

Oznámenie o konaní 1. zasadnutia OZ, 12.12.2018

v prílohe celý text

ostatné | 5. 12. 2018 | Autor:
Upozornenie 1

Upozornenie

Upozorňujeme všetkých odberateľov pitnej vody z obecného vodovodu, že z dôvodu možného mrazivého počasia žiadame, aby ste si zabezpečili dostatočné prikrytie a zateplenie vodomerov v šachtách, aby nedochádzalo k ich poškodeniu zamrznutím. Za takéto poškodenie vodomeru zodpovedá odberateľ.

Obec vyzýva všetkých majiteľov motorových vozidiel, aby neparkovali na miestnych komunikáciách z dôvodu vykonávania zimnej údržby. V prípade nedodržania výzvy nebude možné zabezpečiť zimnú údržbu. Za porušenie tejto výzvy a za škody vzniknuté na motorových vozidlách pri zimnej údržbe z dôvodu parkovania na miestnej komunikácii obec nenesie zodpovednosť. celý text

ostatné | 5. 12. 2018 | Autor:
Cestovný poriadok platný od 9.12.2018 1

Cestovný poriadok platný od 9.12.2018

Cestovný poriadok platný od 9.12.2018 celý text

ostatné | 4. 12. 2018 | Autor:
Skautská stránka 1

Skautská stránka

Link na skautskú stránku:celý text

ostatné | 3. 12. 2018 | Autor:
Mikuláš v našej obci 1

Mikuláš v našej obci

Obec Štitáre Vás srdečne pozýva na "Stretnutie s Mikulášom"spojené s vianočnými trhmi, ktoré sa uskutoční dňa 9.12.2018, t.j nedeľa o 14.00 hod. v Spoločenskom dome v Štitároch. celý text

ostatné | 3. 12. 2018 | Autor:
Upozornenie v chatovej oblasti SOPROS 1

Upozornenie v chatovej oblasti SOPROS

Upozornenie v chatovej oblasti SOPROS celý text

ostatné | 26. 11. 2018 | Autor:
Omšový poriadok - december 2018 1

Omšový poriadok - december 2018

Omšový poriadok - december 2018 celý text

ostatné | 23. 11. 2018 | Autor:
Pozvánka 1

Pozvánka

Pozvánka celý text

ostatné | 23. 11. 2018 | Autor:
Pozvánka - Celé Slovensko číta deťom 1

Pozvánka - Celé Slovensko číta deťom

Pozývame všetky detičky aj ich rodičov na milé predvianočné posedenie s názvom "Celé Slovensko číta deťom". Môžete sa tešiť na známe osobnosti, ktoré vám prečítajú čarovné vianočné príbehy z obľúbených kníh, budeme sa rozprávať o zážitkoch z detstva a magickom čase adventu.
Stretnutie sa uskutoční 11.12.2018 v utorok o 10.00 hod. v Spoločenskom dome v Štitároch. Program by mal trvať cca 1,5 hodiny, vystúpi herec Ondrej Daniš s gitarou.

Podáva sa detský punč a sviatočná nálada :)

celý text

ostatné | 22. 11. 2018 | Autor:
Inzerát 1

Inzerát

Inzerát celý text

ostatné | 22. 11. 2018 | Autor:
Onam 1

Onam

Vážení občania,
z technických príčin sa bude asfaltovať cesta na ulici Pod Žibricou od 22.11.2018.
Zákaz vjazdu nákladným autám!! Zároveň žiadame vodičov osobných áut, aby po tejto ulici jazdili opatrne.

celý text

ostatné | 20. 11. 2018 | Autor:
Pozvánka 1

Pozvánka

„Slovenské národné múzeum – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek Vás pozýva na krst a prezentáciu publikácie „Posledný Turek. Stavovské povstania a koniec osmanských vojen.“ Autorom knihy je známy historik a spisovateľ Dr. Pavel Dvořák. Publikácia, ktorá poskytuje bohatý obrazový a dokumentačný materiál, bude na podujatí k dispozícii poslucháčom. Po prednáške sa bude konať beseda s autorom.
Prezentácia a prednáška Dr. Pavla Dvořáka sa uskutoční už tento piatok 23. novembra 2018 o 16:30 hod. na hrade Modrý Kameň. Viac informácií na www.snm.sk, prípadne na telefonických kontaktoch múzea.
celý text

ostatné | 19. 11. 2018 | Autor:
Katarínska kvapka krvi 2018 1

Katarínska kvapka krvi 2018

Katarínska kvapka krvi 2018 - pozvánka celý text

ostatné | 16. 11. 2018 | Autor:
#

Elektro a nebezpečný odpad

Elektro a nebezpečný odpad celý text

ostatné | 14. 11. 2018 | Autor:
Oznam 1

Oznam

Oznamujeme občanom, že na ulici Pod Žibricou sa od štvrtka 15. novembra 2018 budú vykonávať úpravy kanalizačných poklopov a finálna úprava pred asfaltovaním. Z tohto dôvodu bude miestna komunikácia uzavretá pre motorové vozidlá. celý text

ostatné | 14. 11. 2018 | Autor:
Asfaltovanie cesty na ulici Jókahyo - október 2018 1

Asfaltovanie cesty na ulici Jókayho - október 2018

Asfaltovanie cesty na ulici Jókayho celý text

ostatné | 13. 11. 2018 | Autor:
Oznam 1

Oznam

Oznamujeme občanom, že z dôvodu technickej havárie bude prerušená dodávka vody až do odstránenia poruchy v časti obce od obecného úradu smerom na Kolíňany na všetkých uliciach. celý text

ostatné | 8. 11. 2018 | Autor:
Ocenenie

Ocenenie "Najlepšie projekty odpadového hospodárstva"

Ministerstvo životného prostredia SR spolu so svojim partnermi každoročne udeľujú ocenenie pre najlepšie projekty v odpadovom hospodárstve.

Tento rok v kategórii Komunálne odpadové hospodárstvo získalo prvenstvo Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi.

Verím, že toto ocenenie je potvrdením správnej cesty, ktorú PZO nastúpilo pred 13 rokmi.

Dnes možno konštatovať, že Ponitrianske združenie patrí medzi najlepšie subjekty v nakladaní s komunálnymi odpadmi na Slovensku.

Zároveň chcem povedať, že toto ocenenie patrí všetkým Vám, ktorí sa problematike komunálnych odpadov venujú – teda starostom, pracovníkom obecných úradov a všetkým partnerom s ktorými PZO spolupracuje.

celý text

ostatné | 8. 11. 2018 | Autor:
Oznam 1

Oznam

Oznam - ulica Pod Žibricou celý text

ostatné | 7. 11. 2018 | Autor:
Moon Run 1

Moon Run

Moon Run celý text

ostatné | 5. 11. 2018 | Autor:
Oznam 1

Oznam

Vážení občania,
predajňa COOP Jednota Štitáre oznamuje občanom, že od 06.11.2018 od 9,00 hod. bude z prevádzkových dôvodov zatvorená. Predajňa sa otvorí 26.11.2018. celý text

ostatné | 5. 11. 2018 | Autor:
Pozvánka Csemadok Štitáre 1

Pozvánka Csemadok Štitáre

Vážení občania,
oblastný výbor Csemadok v Nitre a
Obec Štitáre Vás srdečne pozývajú na kultúrne podujatie
"Zachovanie kultúrneho dedičstva" na počesť Zoltána Kodálya, ktoré sa uskutoční dňa 25. novembra 2018 v Spoločenskom dome Štitáre.

celý text

ostatné | 29. 10. 2018 | Autor:
Omšový poriadok _ november 2018 1

Omšový poriadok _ november 2018

v prílohe celý text

ostatné | 26. 10. 2018 | Autor:
prvá
z 15
posledná