RSS

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Oznámenie o odpise stavu vodomerov

Typ: ostatné
Oznámenie o odpise stavu vodomerov 1Obec Štitáre, v zastúpení starostkou obce Ing. Zuzanou Vinkovičovou, Vás ako vlastník verejného vodovodu vyzýva, aby ste pracovníkom Obecného úradu v Štitároch, umožnili vykonanie odpisu stavu meradla umiestneného na vodovodnej prípojke, ktorým sa meria množstvo vody dodanej z verejného vodovodu.
Odpis bude uskutočnený v dňoch od 09.10.2017 v čase od 8,00 hod. – do 15,00 hod..
V prípade, že sa nebudete zdržiavať v mieste odpisu stavu vodomeru, žiadame o zabezpečenie inej osoby, prípadne povolenia na vstup.


Vytvorené: 6. 10. 2017
Posledná aktualizácia: 6. 10. 2017 14:30
Autor: