RSS

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Upozornenie

Typ: ostatné
Upozornenie 1Upozorňujeme všetkých odberateľov pitnej vody z obecného vodovodu, že z dôvodu možného mrazivého počasia žiadame, aby ste si zabezpečili dostatočné prikrytie a zateplenie vodomerov v šachtách, aby nedochádzalo k ich poškodeniu zamrznutím. Za takéto poškodenie vodomeru zodpovedá odberateľ.

Obec vyzýva všetkých majiteľov motorových vozidiel, aby neparkovali na miestnych komunikáciách z dôvodu vykonávania zimnej údržby. V prípade nedodržania výzvy nebude možné zabezpečiť zimnú údržbu. Za porušenie tejto výzvy a za škody vzniknuté na motorových vozidlách pri zimnej údržbe z dôvodu parkovania na miestnej komunikácii obec nenesie zodpovednosť.

Vytvorené: 5. 12. 2018
Posledná aktualizácia: 5. 12. 2018 08:10
Autor: