RSS

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Obec Štitáre

Obec ŠtitáreÚzemie obce Štitáre sa nachádza 7 km smerom na východ od okresného a zároveň krajského mesta Nitra. Štitáre sú jednou z 52 obcí okresu Nitra, ktorý je súčasťou Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Obec Štitáre susedí na severe a severovýchode s obcou Žirany, na východe s obcou Kolíňany, na juhu s Pohranicami, na juhozápade s Nitrianskymi Hrnčiarovcami a na severozápade s obcou Podhorany.

 

Detail

19.10.2017

Tekvičková slávnosť

Tekvičková slávnosť

Tekvičková slávnosť

Detail

17.10.2017

obec

Pozvánka _ mesiac úcty k starším, 22.10.2017

V rámci mesiaca úcty k starším sa uskutoční spoločenské stretnutie, ktoré pripravuje Obec Štitáre v spolupráci s Materskou školou. Na stretnutie, ktoré sa uskutoční 22. októbra 2017 o 15,00 hod. v sále Spoločenského domu pozývame všetkých našich dôchodcov a zvlášť jubilantov, ktorým chceme pri tejto príležitosti zablahoželať. Bohatým kultúrnym programom Vás potešia Vaše vnúčatá a detský tanečný folklórny súbor z Čechyniec. Nebude chýbať občerstvenie a malý darček.

Detail

11.10.2017

Upozornenie 1

Upozornenie

Vážení občania, od dňa 11.10.2017 sa začínajú vykonávať práce súvisiace s odvodnením ulice Fábryho. Preto vás vyzývame, aby ste na ulici Fábryho neparkovali!!

Detail

06.10.2017

Oznámenie o odpise stavu vodomerov 1

Oznámenie o odpise stavu vodomerov

Obec Štitáre, v zastúpení starostkou obce Ing. Zuzanou Vinkovičovou, Vás ako vlastník verejného vodovodu vyzýva, aby ste pracovníkom Obecného úradu v Štitároch, umožnili vykonanie odpisu stavu meradla umiestneného na vodovodnej prípojke, ktorým sa meria množstvo vody dodanej z verejného vodovodu. Odpis bude uskutočnený v dňoch od 09.10.2017 v čase od 8,00 hod. – do 15,00 hod.. V prípade, že sa nebudete zdržiavať v mieste odpisu stavu vodomeru, žiadame o zabezpečenie inej osoby, prípadne povolenia na vstup.

Detail

05.10.2017

voľby

Voľby do VUC 2017 _ 04.11.2017

informácie v prílohe

Detail