Oznam pre občanov

Pridal: Administrátor   01.10.2014 09:31:29

Obec Štitáre poskytne v mesiaci október, v mesiaci úcty k starším CERAGEM rehabilitačno zdravotnú posteľ bezplatne pre občanov v úradných hodinách. Telefonicky sa prihl&aacut...

Celý článok

Informácia pre absolventov stredných škôl

Pridal: Administrátor   01.10.2014 08:48:21

Poďakovanie a oznámenie        Touto cestou sa Vám chceme poďakovať za pomoc a ochotu spolupracovať s nami pri poskytovaní informácií mladým občanom Vašej obce o mo...

Celý článok

Oznam - veľkoobjemové kontajnery v obci

Pridal: Administrátor   30.09.2014 11:08:37

Veľkoobjemové kontajnery v obci Oznamujeme občanom, že v termíne od  10. - do 13. 10.2014 budú v obci podľa pôvodného harmonogramu pristavené veľkoobjemové kontajnery na uliciach Ku Gáb...

Celý článok

Oznámenie o odpise stavu vodomerov

Pridal: Administrátor   30.09.2014 09:01:40

Obec Štitáre, oznamuje občanom - odberateľom pitnej vody, že v priebehu 41. týždňa (t.j. 06.10 - 07.10.2014) bude pracovník obecného úradu odpisovať stavy vodomerov. Žiadame občanov, ktorí sa ...

Celý článok

Zoznam voľných pracovních miest UPSVAR Nitra ku dňu 24.09.2014

Pridal: Administrátor   29.09.2014 12:40:23

v prílohe...

Celý článok

Ošetrenie chráneného stromu Lipa v Štitároch

Pridal: Administrátor   28.09.2014 18:57:47

Oznamujeme občanom, že dňa 30.9. 2014 v utorok o 8.00 hod. bude orez Lipy veľkolistej chráneného stromu , ktorý sa nachádza pri kostole v Štitároch vykonaný arboristom p. Áčom .  ...

Celý článok

Úspešný projekt z dotácie NSK

Pridal: Administrátor   27.09.2014 19:09:34

V prílohe sa nachádza: Fotodokumentácia z úspešného projektu, ktoré bolo udelené OZ Žibrica z dotácie NSK-  „Revitalizácia centrálnej zóny obce...

Celý článok

Úpravy miestnych komunikácií v obci

Pridal: Administrátor   27.09.2014 18:55:19

V mesiaci september 2014 boli upravené miestne komunikácie na ulici Fábryho, Pohranická a Ku Gáborke. V prílohe sa nachádza fotodokumentácia....

Celý článok

Zásady legálneho narábania s makovinou podľa zákona č. 139/1998 Z. z.

Pridal: Administrátor   26.09.2014 16:28:33

V rámci úloh Akčného plánu realizácie národnej protidrogovej stratégie Slovenskej republiky v podmienkach Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na obdobie rokov 2013...

Celý článok

Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorší

Pridal: Administrátor   26.09.2014 08:53:46

V zmysle  § 30 Zákona SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy v znení neskorších predpisov upozorňujeme občanov na dôležité časti tohto zákona, (1) ...

Celý článok

Kandidáti na starostov nemusia dokladovať stredné vzdelanie

Pridal: Administrátor   26.09.2014 08:18:55

Podmienkou ku kandidatúre na starostu obce pri novembrových komunálnych voľbách nebude získanie aspoň stredného vzdelania. Vyplýva to z rozhodnutia Ústavného súdu, ktorý ...

Celý článok

Pozvánka

Pridal: Administrátor   25.09.2014 18:08:45

Pozvánka Srdečne Vás pozývame  3.októbra 2014 o 9.15 hod.  na stretnutie Zakladateľov spisovateľov na Pedagogickú Fakultu, Dražovská 4, I. poschodie, kde sa bude konať prednáš...

Celý článok

Pozvánka na Divadelnú Nitru 2014

Pridal: Administrátor   25.09.2014 14:56:48

Vážení priatelia kultúry a divadla,  dovoľujeme si vás upozorniť, že 23. ročník Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra sa uskutoční už v dňoch 26. septembra až 1. okt&oacu...

Celý článok

Oznámenie o kandidátoch na voľbu poslanca a starostu v Obci Štitáre

Pridal: Administrátor   25.09.2014 12:25:29

Obec Štitáre oznamuje občanom, že miestna volebná komisia v Štitároch preskúmala podľa  zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znen&iacu...

Celý článok

Upozornenie

Pridal: Administrátor   23.09.2014 16:55:18

Obec Štitáre, žiada občanov, aby dňa 24.septembra 2014 neparkovali na verejnom priestranstve - miestnych komunikáciách (Fábryho ul.,Pohranická,Ku Gáborke), z dôvodu ich úprav a zamedzova...

Celý článok
staršie       hore