RSS

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Dokumenty

Komunitný plán sociálnych služieb obce Štitáre 2018 -2022 Stiahnuté: 53x | 13.07.2018

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku od 15.07.2015 Stiahnuté: 80x | 13.07.2018

Správne poplatky 2018 Stiahnuté: 68x | 16.01.2018

Plán preskúšania sirény v roku 2018 Stiahnuté: 300x | 14.12.2017

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 119x | 30.11.2016

Komisie a správcovia obce Štitáre Stiahnuté: 108x | 30.11.2016

Etický kodex obce Štitáre Stiahnuté: 155x | 30.11.2016

Pracovný poriadok Stiahnuté: 115x | 30.11.2016

ČO BY MAL VEDIEŤ KAŽDÝ V PRÍPADE OHROZENIA Stiahnuté: 112x | 30.11.2016

Harmonogram riadnych zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2012 Stiahnuté: 190x | 30.11.2016

Zoznam pohrebných služieb Stiahnuté: 189x | 30.11.2016

Prehľad migrácie občanov v roku 2011 a 2012 Stiahnuté: 186x | 30.11.2016

Záznam o kontrole CO a krízového riadenia zo dňa 22.6.2012 Stiahnuté: 226x | 30.11.2016

Záznam o výsledku kontroly zo dňa 15.10.2012 Stiahnuté: 225x | 30.11.2016

Záznam kontroly z okresnej revízie PR ŽIBRICA Stiahnuté: 510x | 30.11.2016

Záznam z obvodnej revízie chráneného stromu - lipa veľkolistá v Štitároch Stiahnuté: 208x | 30.11.2016

Sadzobník správnych poplatkov platný od 1.1.2013 Stiahnuté: 183x | 30.11.2016

Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Štitároch Stiahnuté: 186x | 30.11.2016

Integrovaná stratégia rozvoja územia -OZ ŽIBRICA Stiahnuté: 273x | 30.11.2016

Správa o overení výročnej správy Stiahnuté: 179x | 30.11.2016

Stránka