RSS

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Dokumenty

Rokovací poriadok platný od 16.09.2020 Stiahnuté: 11x | 21.10.2020

Interný predpis pre zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Stiahnuté: 24x | 25.08.2020

Štatút obce Stiahnuté: 19x | 25.08.2020

Povodňový plán záchranných prác obce 2020 Stiahnuté: 34x | 19.08.2020

Protokol o skúške vody 17.07.2020 Stiahnuté: 30x | 17.07.2020

Protokol o skúške vody 11.05.2020 Stiahnuté: 41x | 12.05.2020

Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Štitáre Stiahnuté: 52x | 28.04.2020

Smernica o VO Stiahnuté: 51x | 13.03.2020

Protokol o skúške vody 12.03.2020 Stiahnuté: 142x | 13.03.2020

Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru Stiahnuté: 54x | 26.02.2020

Všeobecné zásady protipožiarnej bezpečnosti pri podujatiach Stiahnuté: 60x | 31.01.2020

Smernica o vnútornom systéme vybavovaní oznámení protispoločenskej činnosti Stiahnuté: 78x | 31.01.2020

Záverečné stanovisko k strategickému dokumentu NSK Nitra Stiahnuté: 85x | 22.01.2020

Protokol o skúške vody 14.01.2020 Stiahnuté: 90x | 15.01.2020

Plán činnosti HK na I. polrok 2020 Stiahnuté: 69x | 20.12.2019

Protokol o skúške vody 05.12.2019 Stiahnuté: 68x | 20.12.2019

Rokovací poriadok platný od 16.12.2019 Stiahnuté: 143x | 19.12.2019

Potvrdenie platnosti určenia príslušnej obce na konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 69 ods. 3 zákona v zmysle podľa § 68 písm. q zákona č. 543/2002 Z.z.o ochrane prírody Stiahnuté: 73x | 16.12.2019

Protokol o skúške vody 26.09.2019 Stiahnuté: 70x | 05.11.2019

Protokol o skúške vody 19.07.2019 Stiahnuté: 106x | 19.07.2019

Stránka