RSS

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Dokumenty

Program odpadového hospodárstva 2016-2020 Stiahnuté: 27x | 25.10.2018

Protokol o skúške vody Stiahnuté: 27x | 25.10.2018

Protokol o skúške vody Stiahnuté: 27x | 09.08.2018

Protokol o skúške vody Stiahnuté: 25x | 14.05.2018

Protokol o skúške vody Stiahnuté: 21x | 12.03.2018

Komunitný plán sociálnych služieb obce Štitáre 2018 -2022 Stiahnuté: 121x | 13.07.2018

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku od 15.07.2015 Stiahnuté: 155x | 13.07.2018

Správne poplatky 2018 Stiahnuté: 137x | 16.01.2018

Plán preskúšania sirény v roku 2018 Stiahnuté: 596x | 14.12.2017

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 208x | 30.11.2016

Komisie a správcovia obce Štitáre Stiahnuté: 181x | 30.11.2016

Etický kodex obce Štitáre Stiahnuté: 245x | 30.11.2016

Pracovný poriadok Stiahnuté: 193x | 30.11.2016

ČO BY MAL VEDIEŤ KAŽDÝ V PRÍPADE OHROZENIA Stiahnuté: 179x | 30.11.2016

Harmonogram riadnych zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2012 Stiahnuté: 262x | 30.11.2016

Zoznam pohrebných služieb Stiahnuté: 272x | 30.11.2016

Prehľad migrácie občanov v roku 2011 a 2012 Stiahnuté: 251x | 30.11.2016

Záznam o kontrole CO a krízového riadenia zo dňa 22.6.2012 Stiahnuté: 293x | 30.11.2016

Záznam o výsledku kontroly zo dňa 15.10.2012 Stiahnuté: 290x | 30.11.2016

Záznam kontroly z okresnej revízie PR ŽIBRICA Stiahnuté: 652x | 30.11.2016

Stránka