RSS

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Dokumenty

Protokol o skúške vody 12.03.2020 Stiahnuté: 6x | 13.03.2020

Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru Stiahnuté: 7x | 26.02.2020

Všeobecné zásady protipožiarnej bezpečnosti pri podujatiach Stiahnuté: 12x | 31.01.2020

Smernica o vnútornom systéme vybavovaní oznámení protispoločenskej činnosti Stiahnuté: 14x | 31.01.2020

Záverečné stanovisko k strategickému dokumentu NSK Nitra Stiahnuté: 16x | 22.01.2020

Protokol o skúške vody 14.01.2020 Stiahnuté: 20x | 15.01.2020

Plán činnosti HK na I. polrok 2020 Stiahnuté: 21x | 20.12.2019

Protokol o skúške vody 05.12.2019 Stiahnuté: 21x | 20.12.2019

Rokovací poriadok platný od 16.12.2019 Stiahnuté: 54x | 19.12.2019

Potvrdenie platnosti určenia príslušnej obce na konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 69 ods. 3 zákona v zmysle podľa § 68 písm. q zákona č. 543/2002 Z.z.o ochrane prírody Stiahnuté: 18x | 16.12.2019

Protokol o skúške vody 26.09.2019 Stiahnuté: 21x | 05.11.2019

Protokol o skúške vody 19.07.2019 Stiahnuté: 58x | 19.07.2019

Protokol o skúške vody Stiahnuté: 90x | 10.05.2019

Rámcová náplň činností komisií obecného zastupiteľstva v Štitároch Stiahnuté: 138x | 21.03.2019

Zásady odmeňovania poslancov v Obci Štitáre_2019 Stiahnuté: 94x | 21.03.2019

Zásady hospodárenia s majetkom obce Stiahnuté: 137x | 18.03.2019

Protokol o skúške vody Stiahnuté: 123x | 06.03.2019

Organizačný poriadok obce Stiahnuté: 146x | 01.02.2019

Pracovný poriadok platný od 11.02.2013 Stiahnuté: 137x | 01.02.2019

Protokol o skúške vody Stiahnuté: 180x | 21.01.2019

Stránka