RSS

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Dokumenty

Záverečné stanovisko k strategickému dokumentu NSK Nitra Stiahnuté: 6x | 22.01.2020

Protokol o skúške vody 14.01.2020 Stiahnuté: 11x | 15.01.2020

Plán činnosti HK na I. polrok 2020 Stiahnuté: 14x | 20.12.2019

Protokol o skúške vody 05.12.2019 Stiahnuté: 12x | 20.12.2019

Rokovací poriadok platný od 16.12.2019 Stiahnuté: 31x | 19.12.2019

Potvrdenie platnosti určenia príslušnej obce na konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 69 ods. 3 zákona v zmysle podľa § 68 písm. q zákona č. 543/2002 Z.z.o ochrane prírody Stiahnuté: 12x | 16.12.2019

Protokol o skúške vody 26.09.2019 Stiahnuté: 14x | 05.11.2019

Protokol o skúške vody 19.07.2019 Stiahnuté: 46x | 19.07.2019

Protokol o skúške vody Stiahnuté: 75x | 10.05.2019

Rámcová náplň činností komisií obecného zastupiteľstva v Štitároch Stiahnuté: 121x | 21.03.2019

Zásady odmeňovania poslancov v Obci Štitáre_2019 Stiahnuté: 83x | 21.03.2019

Zásady hospodárenia s majetkom obce Stiahnuté: 123x | 18.03.2019

Protokol o skúške vody Stiahnuté: 110x | 06.03.2019

Organizačný poriadok obce Stiahnuté: 134x | 01.02.2019

Pracovný poriadok platný od 11.02.2013 Stiahnuté: 123x | 01.02.2019

Protokol o skúške vody Stiahnuté: 164x | 21.01.2019

Skúška sirény v roku 2019 Stiahnuté: 533x | 08.01.2019

Protokol o skúške vody Stiahnuté: 184x | 03.01.2019

Program odpadového hospodárstva 2016-2020 Stiahnuté: 192x | 25.10.2018

Protokol o skúške vody Stiahnuté: 178x | 25.10.2018

Stránka