RSS

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Dokumenty

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK Obce Štitáre na I. polrok 2021 Stiahnuté: 19x | 18.11.2020

Protokol o skúške vody 08.10.2020 Stiahnuté: 28x | 04.11.2020

Protokol o skúške vody 15.10.2020 Stiahnuté: 26x | 29.10.2020

Protokol o skúške vody 02.10.2020 Stiahnuté: 30x | 29.10.2020

Rokovací poriadok platný od 16.09.2020 Stiahnuté: 47x | 21.10.2020

Interný predpis pre zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Stiahnuté: 47x | 25.08.2020

Štatút obce Stiahnuté: 51x | 25.08.2020

Povodňový plán záchranných prác obce 2020 Stiahnuté: 101x | 19.08.2020

Protokol o skúške vody 17.07.2020 Stiahnuté: 51x | 17.07.2020

Protokol o skúške vody 11.05.2020 Stiahnuté: 58x | 12.05.2020

Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Štitáre Stiahnuté: 87x | 28.04.2020

Smernica o VO Stiahnuté: 78x | 13.03.2020

Protokol o skúške vody 12.03.2020 Stiahnuté: 196x | 13.03.2020

Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru Stiahnuté: 75x | 26.02.2020

Všeobecné zásady protipožiarnej bezpečnosti pri podujatiach Stiahnuté: 81x | 31.01.2020

Smernica o vnútornom systéme vybavovaní oznámení protispoločenskej činnosti Stiahnuté: 113x | 31.01.2020

Záverečné stanovisko k strategickému dokumentu NSK Nitra Stiahnuté: 109x | 22.01.2020

Protokol o skúške vody 14.01.2020 Stiahnuté: 121x | 15.01.2020

Plán činnosti HK na I. polrok 2020 Stiahnuté: 89x | 20.12.2019

Protokol o skúške vody 05.12.2019 Stiahnuté: 90x | 20.12.2019

Stránka