RSS

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Dokumenty

Protokol o skúške vody 17.07.2020 Stiahnuté: 9x | 17.07.2020

Protokol o skúške vody 11.05.2020 Stiahnuté: 23x | 12.05.2020

Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Štitáre Stiahnuté: 30x | 28.04.2020

Smernica o VO Stiahnuté: 30x | 13.03.2020

Protokol o skúške vody 12.03.2020 Stiahnuté: 70x | 13.03.2020

Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru Stiahnuté: 37x | 26.02.2020

Všeobecné zásady protipožiarnej bezpečnosti pri podujatiach Stiahnuté: 41x | 31.01.2020

Smernica o vnútornom systéme vybavovaní oznámení protispoločenskej činnosti Stiahnuté: 50x | 31.01.2020

Záverečné stanovisko k strategickému dokumentu NSK Nitra Stiahnuté: 56x | 22.01.2020

Protokol o skúške vody 14.01.2020 Stiahnuté: 55x | 15.01.2020

Plán činnosti HK na I. polrok 2020 Stiahnuté: 49x | 20.12.2019

Protokol o skúške vody 05.12.2019 Stiahnuté: 52x | 20.12.2019

Rokovací poriadok platný od 16.12.2019 Stiahnuté: 105x | 19.12.2019

Potvrdenie platnosti určenia príslušnej obce na konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 69 ods. 3 zákona v zmysle podľa § 68 písm. q zákona č. 543/2002 Z.z.o ochrane prírody Stiahnuté: 53x | 16.12.2019

Protokol o skúške vody 26.09.2019 Stiahnuté: 52x | 05.11.2019

Protokol o skúške vody 19.07.2019 Stiahnuté: 85x | 19.07.2019

Protokol o skúške vody Stiahnuté: 156x | 10.05.2019

Rámcová náplň činností komisií obecného zastupiteľstva v Štitároch Stiahnuté: 183x | 21.03.2019

Zásady odmeňovania poslancov v Obci Štitáre_2019 Stiahnuté: 130x | 21.03.2019

Zásady hospodárenia s majetkom obce Stiahnuté: 177x | 18.03.2019

Stránka