RSS

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Dokumenty

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 340x | 30.11.2016

Komisie a správcovia obce Štitáre Stiahnuté: 324x | 30.11.2016

Etický kodex obce Štitáre Stiahnuté: 378x | 30.11.2016

Pracovný poriadok Stiahnuté: 322x | 30.11.2016

ČO BY MAL VEDIEŤ KAŽDÝ V PRÍPADE OHROZENIA Stiahnuté: 254x | 30.11.2016

Harmonogram riadnych zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2012 Stiahnuté: 348x | 30.11.2016

Zoznam pohrebných služieb Stiahnuté: 398x | 30.11.2016

Prehľad migrácie občanov v roku 2011 a 2012 Stiahnuté: 333x | 30.11.2016

Záznam o kontrole CO a krízového riadenia zo dňa 22.6.2012 Stiahnuté: 389x | 30.11.2016

Záznam o výsledku kontroly zo dňa 15.10.2012 Stiahnuté: 411x | 30.11.2016

Záznam kontroly z okresnej revízie PR ŽIBRICA Stiahnuté: 847x | 30.11.2016

Záznam z obvodnej revízie chráneného stromu - lipa veľkolistá v Štitároch Stiahnuté: 347x | 30.11.2016

Sadzobník správnych poplatkov platný od 1.1.2013 Stiahnuté: 312x | 30.11.2016

Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Štitároch Stiahnuté: 313x | 30.11.2016

Integrovaná stratégia rozvoja územia -OZ ŽIBRICA Stiahnuté: 501x | 30.11.2016

Správa o overení výročnej správy Stiahnuté: 315x | 30.11.2016

Správa nezávislého auditora Stiahnuté: 256x | 30.11.2016

Program odpadového hospodárstva na roky 2011-15 Stiahnuté: 288x | 30.11.2016

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku obce Stiahnuté: 239x | 30.11.2016

Š T A T Ú T Stiahnuté: 259x | 30.11.2016

Stránka