RSS

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Dokumenty

Záznam o výsledku kontroly zo dňa 15.10.2012 Stiahnuté: 302x | 30.11.2016

Záznam kontroly z okresnej revízie PR ŽIBRICA Stiahnuté: 670x | 30.11.2016

Záznam z obvodnej revízie chráneného stromu - lipa veľkolistá v Štitároch Stiahnuté: 272x | 30.11.2016

Sadzobník správnych poplatkov platný od 1.1.2013 Stiahnuté: 242x | 30.11.2016

Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Štitároch Stiahnuté: 248x | 30.11.2016

Integrovaná stratégia rozvoja územia -OZ ŽIBRICA Stiahnuté: 359x | 30.11.2016

Správa o overení výročnej správy Stiahnuté: 245x | 30.11.2016

Správa nezávislého auditora Stiahnuté: 193x | 30.11.2016

Program odpadového hospodárstva na roky 2011-15 Stiahnuté: 202x | 30.11.2016

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku obce Stiahnuté: 188x | 30.11.2016

Š T A T Ú T Stiahnuté: 195x | 30.11.2016

Rokovací poriadok Stiahnuté: 233x | 30.11.2016

Oznámenie Stiahnuté: 200x | 30.11.2016

Protokol o skúške vody zo dňa 08.03.2016 Stiahnuté: 204x | 30.11.2016

Protokol o skúške vody zo dňa 20.04.2016 Stiahnuté: 231x | 30.11.2016

Verejná vyhláška - Rozhodnutie Stiahnuté: 249x | 30.11.2016

Stránka