RSS

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Dokumenty

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 325x | 30.11.2016

Komisie a správcovia obce Štitáre Stiahnuté: 306x | 30.11.2016

Etický kodex obce Štitáre Stiahnuté: 358x | 30.11.2016

Pracovný poriadok Stiahnuté: 304x | 30.11.2016

ČO BY MAL VEDIEŤ KAŽDÝ V PRÍPADE OHROZENIA Stiahnuté: 249x | 30.11.2016

Harmonogram riadnych zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2012 Stiahnuté: 341x | 30.11.2016

Zoznam pohrebných služieb Stiahnuté: 386x | 30.11.2016

Prehľad migrácie občanov v roku 2011 a 2012 Stiahnuté: 325x | 30.11.2016

Záznam o kontrole CO a krízového riadenia zo dňa 22.6.2012 Stiahnuté: 380x | 30.11.2016

Záznam o výsledku kontroly zo dňa 15.10.2012 Stiahnuté: 381x | 30.11.2016

Záznam kontroly z okresnej revízie PR ŽIBRICA Stiahnuté: 810x | 30.11.2016

Záznam z obvodnej revízie chráneného stromu - lipa veľkolistá v Štitároch Stiahnuté: 338x | 30.11.2016

Sadzobník správnych poplatkov platný od 1.1.2013 Stiahnuté: 307x | 30.11.2016

Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Štitároch Stiahnuté: 305x | 30.11.2016

Integrovaná stratégia rozvoja územia -OZ ŽIBRICA Stiahnuté: 480x | 30.11.2016

Správa o overení výročnej správy Stiahnuté: 309x | 30.11.2016

Správa nezávislého auditora Stiahnuté: 249x | 30.11.2016

Program odpadového hospodárstva na roky 2011-15 Stiahnuté: 272x | 30.11.2016

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku obce Stiahnuté: 234x | 30.11.2016

Š T A T Ú T Stiahnuté: 249x | 30.11.2016

Stránka