RSS

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Dokumenty

Záznam z obvodnej revízie chráneného stromu - lipa veľkolistá v Štitároch Stiahnuté: 372x | 30.11.2016

Sadzobník správnych poplatkov platný od 1.1.2013 Stiahnuté: 332x | 30.11.2016

Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Štitároch Stiahnuté: 331x | 30.11.2016

Integrovaná stratégia rozvoja územia -OZ ŽIBRICA Stiahnuté: 568x | 30.11.2016

Správa o overení výročnej správy Stiahnuté: 334x | 30.11.2016

Správa nezávislého auditora Stiahnuté: 278x | 30.11.2016

Program odpadového hospodárstva na roky 2011-15 Stiahnuté: 330x | 30.11.2016

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku obce Stiahnuté: 256x | 30.11.2016

Š T A T Ú T Stiahnuté: 291x | 30.11.2016

Rokovací poriadok Stiahnuté: 383x | 30.11.2016

Oznámenie Stiahnuté: 272x | 30.11.2016

Protokol o skúške vody zo dňa 08.03.2016 Stiahnuté: 273x | 30.11.2016

Protokol o skúške vody zo dňa 20.04.2016 Stiahnuté: 303x | 30.11.2016

Verejná vyhláška - Rozhodnutie Stiahnuté: 335x | 30.11.2016

Stránka