RSS

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Dokumenty

Harmonogram riadnych zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2012 Stiahnuté: 391x | 30.11.2016

Zoznam pohrebných služieb Stiahnuté: 465x | 30.11.2016

Prehľad migrácie občanov v roku 2011 a 2012 Stiahnuté: 377x | 30.11.2016

Záznam o kontrole CO a krízového riadenia zo dňa 22.6.2012 Stiahnuté: 452x | 30.11.2016

Záznam o výsledku kontroly zo dňa 15.10.2012 Stiahnuté: 485x | 30.11.2016

Záznam kontroly z okresnej revízie PR ŽIBRICA Stiahnuté: 987x | 30.11.2016

Záznam z obvodnej revízie chráneného stromu - lipa veľkolistá v Štitároch Stiahnuté: 412x | 30.11.2016

Sadzobník správnych poplatkov platný od 1.1.2013 Stiahnuté: 366x | 30.11.2016

Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Štitároch Stiahnuté: 356x | 30.11.2016

Integrovaná stratégia rozvoja územia -OZ ŽIBRICA Stiahnuté: 664x | 30.11.2016

Správa o overení výročnej správy Stiahnuté: 361x | 30.11.2016

Správa nezávislého auditora Stiahnuté: 302x | 30.11.2016

Program odpadového hospodárstva na roky 2011-15 Stiahnuté: 377x | 30.11.2016

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku obce Stiahnuté: 285x | 30.11.2016

Š T A T Ú T Stiahnuté: 321x | 30.11.2016

Rokovací poriadok Stiahnuté: 409x | 30.11.2016

Oznámenie Stiahnuté: 297x | 30.11.2016

Protokol o skúške vody zo dňa 08.03.2016 Stiahnuté: 300x | 30.11.2016

Protokol o skúške vody zo dňa 20.04.2016 Stiahnuté: 329x | 30.11.2016

Verejná vyhláška - Rozhodnutie Stiahnuté: 362x | 30.11.2016

Stránka