RSS

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Územný plán obce Štitáre - návrh ZaD č. 2

textová časť Stiahnuté: 213x

10 - voda Stiahnuté: 166x

8 - doprava Stiahnuté: 171x

5-celkový pohľad Stiahnuté: 314x

Územný plán obce

Územný plán obce z roku 2003 Stiahnuté: 1216x

sirsie_vztahy_legenda Stiahnuté: 300x

sirsie_vztahy Stiahnuté: 366x

koncepcia Stiahnuté: 371x

tabulka PPF Stiahnuté: 323x

Zad 2-2012 UPN NITRA STITARE Stiahnuté: 623x

Odsúhlasený územný plán obce Štitáre

tab Stiahnuté: 286x

10_VODA Stiahnuté: 422x

9_ELEKTRO Stiahnuté: 444x

8_DOPRAVA Stiahnuté: 537x

7_VPS Stiahnuté: 454x

6_VOR Stiahnuté: 363x

2 Stiahnuté: 379x

1_1-50000 Stiahnuté: 543x

1 Stiahnuté: 399x

Odsúhlasený územný plán obce Štitáre - Zmeny a doplnky č.1/2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 012016 O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE ŠTITÁRE – zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 423x

Stránka