RSS

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Územný plán obce Štitáre - ZaD č. 2 _ Rok 2018

textová časť Stiahnuté: 495x

10 - voda Stiahnuté: 387x

8 - doprava Stiahnuté: 345x

5-celkový pohľad Stiahnuté: 789x

Odsúhlasený územný plán obce Štitáre - Zmeny a doplnky č.1/2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 012016 O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE ŠTITÁRE – zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 612x

Územný plán - Zmeny a doplnky č. 12015 Stiahnuté: 663x

Územný plán Zmeny a doplnky č. 1/2015 – Návrh

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE Stiahnuté: 250x

ZMENY A DOPLNKY č. 12015 - NÁVRH Stiahnuté: 284x

Odsúhlasený územný plán obce Štitáre _ Rok 2014

Mapa obce Stiahnuté: 228x

Textová časť Stiahnuté: 214x

Záväzná časť Stiahnuté: 209x

tab Stiahnuté: 423x

10_VODA Stiahnuté: 601x

9_ELEKTRO Stiahnuté: 644x

8_DOPRAVA Stiahnuté: 718x

7_VPS Stiahnuté: 671x

6_VOR Stiahnuté: 512x

2 Stiahnuté: 591x

1_1-50000 Stiahnuté: 732x

1 Stiahnuté: 551x

Stránka