RSS

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Územný plán obce Štitáre - ZaD č. 2 _ Rok 2018

textová časť Stiahnuté: 590x

10 - voda Stiahnuté: 430x

8 - doprava Stiahnuté: 388x

5-celkový pohľad Stiahnuté: 903x

Odsúhlasený územný plán obce Štitáre - Zmeny a doplnky č.1/2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 012016 O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE ŠTITÁRE – zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 661x

Územný plán - Zmeny a doplnky č. 12015 Stiahnuté: 876x

Územný plán Zmeny a doplnky č. 1/2015 – Návrh

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE Stiahnuté: 274x

ZMENY A DOPLNKY č. 12015 - NÁVRH Stiahnuté: 314x

Odsúhlasený územný plán obce Štitáre _ Rok 2014

Mapa obce Stiahnuté: 281x

Textová časť Stiahnuté: 283x

Záväzná časť Stiahnuté: 434x

tab Stiahnuté: 451x

10_VODA Stiahnuté: 633x

9_ELEKTRO Stiahnuté: 705x

8_DOPRAVA Stiahnuté: 743x

7_VPS Stiahnuté: 704x

6_VOR Stiahnuté: 553x

2 Stiahnuté: 623x

1_1-50000 Stiahnuté: 768x

1 Stiahnuté: 594x

Stránka