RSS

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Územný plán obce Štitáre - návrh ZaD č. 2

textová časť Stiahnuté: 42x

10 - voda Stiahnuté: 43x

8 - doprava Stiahnuté: 45x

5-celkový pohľad Stiahnuté: 88x

Územný plán obce

Územný plán obce z roku 2003 Stiahnuté: 864x

sirsie_vztahy_legenda Stiahnuté: 195x

sirsie_vztahy Stiahnuté: 240x

koncepcia Stiahnuté: 250x

tabulka PPF Stiahnuté: 218x

Zad 2-2012 UPN NITRA STITARE Stiahnuté: 481x

Odsúhlasený územný plán obce Štitáre

tab Stiahnuté: 179x

10_VODA Stiahnuté: 297x

9_ELEKTRO Stiahnuté: 310x

8_DOPRAVA Stiahnuté: 343x

7_VPS Stiahnuté: 310x

6_VOR Stiahnuté: 256x

2 Stiahnuté: 255x

1_1-50000 Stiahnuté: 389x

1 Stiahnuté: 288x

Odsúhlasený územný plán obce Štitáre - Zmeny a doplnky č.1/2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 012016 O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE ŠTITÁRE – zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 286x

Stránka