RSS

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Územný plán obce Štitáre - návrh ZaD č. 2

textová časť Stiahnuté: 108x

10 - voda Stiahnuté: 92x

8 - doprava Stiahnuté: 96x

5-celkový pohľad Stiahnuté: 191x

Územný plán obce

Územný plán obce z roku 2003 Stiahnuté: 1015x

sirsie_vztahy_legenda Stiahnuté: 232x

sirsie_vztahy Stiahnuté: 285x

koncepcia Stiahnuté: 294x

tabulka PPF Stiahnuté: 257x

Zad 2-2012 UPN NITRA STITARE Stiahnuté: 534x

Odsúhlasený územný plán obce Štitáre

tab Stiahnuté: 223x

10_VODA Stiahnuté: 355x

9_ELEKTRO Stiahnuté: 371x

8_DOPRAVA Stiahnuté: 416x

7_VPS Stiahnuté: 373x

6_VOR Stiahnuté: 298x

2 Stiahnuté: 305x

1_1-50000 Stiahnuté: 470x

1 Stiahnuté: 332x

Odsúhlasený územný plán obce Štitáre - Zmeny a doplnky č.1/2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 012016 O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE ŠTITÁRE – zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 344x

Stránka