RSS

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Územný plán obce Štitáre - návrh ZaD č. 2

textová časť Stiahnuté: 251x

10 - voda Stiahnuté: 203x

8 - doprava Stiahnuté: 200x

5-celkový pohľad Stiahnuté: 388x

Územný plán obce

Územný plán obce z roku 2003 Stiahnuté: 1352x

sirsie_vztahy_legenda Stiahnuté: 322x

sirsie_vztahy Stiahnuté: 402x

koncepcia Stiahnuté: 394x

tabulka PPF Stiahnuté: 347x

Zad 2-2012 UPN NITRA STITARE Stiahnuté: 667x

Odsúhlasený územný plán obce Štitáre

tab Stiahnuté: 307x

10_VODA Stiahnuté: 463x

9_ELEKTRO Stiahnuté: 482x

8_DOPRAVA Stiahnuté: 578x

7_VPS Stiahnuté: 494x

6_VOR Stiahnuté: 387x

2 Stiahnuté: 430x

1_1-50000 Stiahnuté: 578x

1 Stiahnuté: 430x

Odsúhlasený územný plán obce Štitáre - Zmeny a doplnky č.1/2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 012016 O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE ŠTITÁRE – zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 449x

Stránka