RSS

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Územný plán obce Štitáre - ZaD č. 2 _ Rok 2018

textová časť Stiahnuté: 298x

10 - voda Stiahnuté: 247x

8 - doprava Stiahnuté: 230x

5-celkový pohľad Stiahnuté: 466x

Odsúhlasený územný plán obce Štitáre - Zmeny a doplnky č.1/2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 012016 O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE ŠTITÁRE – zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 484x

Územný plán - Zmeny a doplnky č. 12015 Stiahnuté: 393x

Územný plán Zmeny a doplnky č. 1/2015 – Návrh

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE Stiahnuté: 159x

ZMENY A DOPLNKY č. 12015 - NÁVRH Stiahnuté: 197x

Odsúhlasený územný plán obce Štitáre _ Rok 2014

Mapa obce Stiahnuté: 35x

Textová časť Stiahnuté: 19x

Záväzná časť Stiahnuté: 19x

tab Stiahnuté: 336x

10_VODA Stiahnuté: 495x

9_ELEKTRO Stiahnuté: 520x

8_DOPRAVA Stiahnuté: 604x

7_VPS Stiahnuté: 559x

6_VOR Stiahnuté: 415x

2 Stiahnuté: 483x

1_1-50000 Stiahnuté: 614x

1 Stiahnuté: 459x

Stránka