RSS

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Územný plán obce Štitáre - ZaD č. 2 _ Rok 2018

textová časť Stiahnuté: 420x

10 - voda Stiahnuté: 330x

8 - doprava Stiahnuté: 296x

5-celkový pohľad Stiahnuté: 636x

Odsúhlasený územný plán obce Štitáre - Zmeny a doplnky č.1/2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 012016 O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE ŠTITÁRE – zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 567x

Územný plán - Zmeny a doplnky č. 12015 Stiahnuté: 464x

Územný plán Zmeny a doplnky č. 1/2015 – Návrh

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE Stiahnuté: 220x

ZMENY A DOPLNKY č. 12015 - NÁVRH Stiahnuté: 257x

Odsúhlasený územný plán obce Štitáre _ Rok 2014

Mapa obce Stiahnuté: 141x

Textová časť Stiahnuté: 118x

Záväzná časť Stiahnuté: 68x

tab Stiahnuté: 395x

10_VODA Stiahnuté: 568x

9_ELEKTRO Stiahnuté: 603x

8_DOPRAVA Stiahnuté: 682x

7_VPS Stiahnuté: 635x

6_VOR Stiahnuté: 482x

2 Stiahnuté: 558x

1_1-50000 Stiahnuté: 691x

1 Stiahnuté: 520x

Stránka