RSS

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Územný plán obce Štitáre - ZaD č. 2 _ Rok 2018

textová časť Stiahnuté: 460x

10 - voda Stiahnuté: 363x

8 - doprava Stiahnuté: 331x

5-celkový pohľad Stiahnuté: 730x

Odsúhlasený územný plán obce Štitáre - Zmeny a doplnky č.1/2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 012016 O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE ŠTITÁRE – zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 597x

Územný plán - Zmeny a doplnky č. 12015 Stiahnuté: 522x

Územný plán Zmeny a doplnky č. 1/2015 – Návrh

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE Stiahnuté: 237x

ZMENY A DOPLNKY č. 12015 - NÁVRH Stiahnuté: 273x

Odsúhlasený územný plán obce Štitáre _ Rok 2014

Mapa obce Stiahnuté: 182x

Textová časť Stiahnuté: 173x

Záväzná časť Stiahnuté: 107x

tab Stiahnuté: 413x

10_VODA Stiahnuté: 585x

9_ELEKTRO Stiahnuté: 626x

8_DOPRAVA Stiahnuté: 702x

7_VPS Stiahnuté: 658x

6_VOR Stiahnuté: 501x

2 Stiahnuté: 579x

1_1-50000 Stiahnuté: 714x

1 Stiahnuté: 540x

Stránka