RSS

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Späť

Obec získala prestížnu Pečať Rozvoja obcí a miest 2016

pObec Štitáre bola Národným informačným strediskom Slovenskej republiky na základe hodnotiacej analýzy hospodárenia z pomedzi 2927 obcí a miest Slovenska vyhodnotená ako Samospráva s predpokladom stabilného rozvoja a preto získala Pečať rozvoja obcí a miest, ktorá má tieto výhody:

- potvrdzuje výnimočnú pozíciu na trhu, deklaruje dôveryhodnosť, prosperitu a finančnú stabilitu,

- pôsobí ako silný a prestížny marketingový nástroj pri komunikácii s obchodnými partnermi, investormi, zákazníkmi, konkurenciou a širokou verejnosťou,

- zároveň je zverejnená v systéme, ktorý využívajú banky, finančné inštitúcie, štátna správa a odporúča ho aj Európska komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie podnikov, miest a obcí. Protokol Štitáre

Vyvesené: 22. 3. 2017

Dátum zvesenia: 23. 3. 2020

Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli

Späť