RSS

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 12011 O prenájme Spoločenského domu a VZN č. 22011 Služby poskytované v obci Štitáre

VZN č. 12011 O prenájme Spoločenského domu a VZN č. 22011 Služby poskytované v obci Štitáre.pdf Stiahnuté: 119x | 30.11.2016

VZNč.62003 o hospodárení s finančnými prostriedkami, s majetkom obce Štitáre

VZNč.62003 o hospodárení s finančnými prostriedkami, s majetkom obce Štitáre.docx Stiahnuté: 106x | 30.11.2016

VZN č.22006 K umiestňovaniu plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

VZN č.22006 K umiestňovaniu plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane.doc Stiahnuté: 85x | 30.11.2016

VZNč.12008 O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU

VZNč.12008 O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU.docx Stiahnuté: 116x | 30.11.2016

VZN č. 42011 o vytváraní životného prostredia a ochrane verejného poriadku v obci

VZN č. 42011 o vytváraní životného prostredia a ochrane verejného poriadku v obci.doc Stiahnuté: 93x | 30.11.2016

VZNč.32011 o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatr.

VZNč.32011 o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatr..doc Stiahnuté: 89x | 30.11.2016

VZN č.52011 POVODŇOVÝ PLÁN ZÁCHRANNÝCH PRÁC OBCE ŠTITÁRE

VZN č.52011 POVODŇOVÝ PLÁN ZÁCHRANNÝCH PRÁC OBCE ŠTITÁRE.doc Stiahnuté: 130x | 30.11.2016

VZN č.62011 KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE ŠTITÁRE 2011 - 2015

VZN č.62011 KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE ŠTITÁRE 2011 - 2015.doc Stiahnuté: 104x | 30.11.2016

VZN č. 82011 o správe a prevádzkovaní cintorínov v obci Štitáre

VZN č. 82011 o správe a prevádzkovaní cintorínov v obci Štitáre.doc Stiahnuté: 95x | 30.11.2016

VZN č. 72011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Štitáre na podporu kultúry a športu na území

VZN č. 72011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Štitáre na podporu kultúry a športu na území.doc Stiahnuté: 100x | 30.11.2016

VZNč.92011 o povodňových plánoch záchranných prác v obci

VZNč.92011 o povodňových plánoch záchranných prác v obci.doc Stiahnuté: 101x | 30.11.2016

VZN č.10 O chove a držaní zvierat na území obce Štitáre

VZN č.10 O chove a držaní zvierat na území obce Štitáre.rtf Stiahnuté: 121x | 30.11.2016

Dodatok č.1 k VZN č.11

Dodatok č.1 k VZN č.11.rtf Stiahnuté: 112x | 30.11.2016

VZN č.122011 O daní nehnuteľností na kalendárny rok 2012 a ďalšie zdaňovacie obdobie

VZN č.122011 O daní nehnuteľností na kalendárny rok 2012 a ďalšie zdaňovacie obdobie.rtf Stiahnuté: 107x | 30.11.2016

VZN č. 112011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 112011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.rtf Stiahnuté: 110x | 30.11.2016

VZN č.12012 o umiestňovaní plagátov

VZN č.12012 o umiestňovaní plagátov.docx Stiahnuté: 102x | 30.11.2016

Návrh Dodatku č.12012 k VZN č.122011

Návrh Dodatku č.12012 k VZN č.122011.doc Stiahnuté: 75x | 30.11.2016

Návrh VZN č.22012 o chove a držaní zvierat na území obce Štitáre

Návrh VZN č.22012 o chove a držaní zvierat na území obce Štitáre.doc Stiahnuté: 69x | 30.11.2016

VZN Obce Štitáre č. 22012 o chove a držaní zvierat na území obce Štitáre

VZN Obce Štitáre č. 22012 o chove a držaní zvierat na území obce Štitáre.doc Stiahnuté: 74x | 30.11.2016

Návrh VZN č. 32012 o vyhlásení záväzných častí Územného plánu obce Štitáre

Návrh VZN č. 32012 o vyhlásení záväzných častí Územného plánu obce Štitáre.pdf Stiahnuté: 79x | 30.11.2016

Stránka