RSS

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN č.42016 o miestnom poplatku za rozvoj

Návrh VZN č.42016 o miestnom poplatku za rozvoj.doc Stiahnuté: 14x | 30.11.2016

Návrh VZN č. 032016 o miestnom poplatku za komunálne odpady

Návrh VZN č. 032016 o miestnom poplatku za komunálne odpady.doc Stiahnuté: 12x | 30.11.2016

VZN č. 22016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce

VZN č. 22016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce.pdf Stiahnuté: 5x | 30.11.2016

Návrh VZN č. 22016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce

Návrh VZN č. 22016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce.pdf Stiahnuté: 18x | 30.11.2016

VZN č. 12016 o vyhlásení záväzných častí ÚP - zmeny a doplnky č. 1

VZN č. 12016 o vyhlásení záväzných častí ÚP - zmeny a doplnky č. 1.pdf Stiahnuté: 12x | 30.11.2016

Návrh VZN č. 12016 o vyhlásení záväzných častí ÚP - zmeny a doplnky č. 1

Návrh VZN č. 12016 o vyhlásení záväzných častí ÚP - zmeny a doplnky č. 1.pdf Stiahnuté: 11x | 30.11.2016

VZN č. 52015 o miestnom poplatku za KO a DSO

VZN č. 52015 o miestnom poplatku za KO a DSO.pdf Stiahnuté: 11x | 30.11.2016

VZN č. 42015 o miestnej dani z nehnuteľností

VZN č. 42015 o miestnej dani z nehnuteľností.pdf Stiahnuté: 12x | 30.11.2016

VZN č. 32015 o označovaní ulíc, verejných priestranstiev a číslovanie stavieb

VZN č. 32015 o označovaní ulíc, verejných priestranstiev a číslovanie stavieb.pdf Stiahnuté: 12x | 30.11.2016

VZN č. 22015 prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska

VZN č. 22015 prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska.pdf Stiahnuté: 15x | 30.11.2016

Návrh VZN č. 62015 o vyhlásení záväzných častí ÚP - zmeny a doplnky č. 1

Návrh VZN č. 62015 o vyhlásení záväzných častí ÚP - zmeny a doplnky č. 1.doc Stiahnuté: 12x | 30.11.2016

Návrh VZN č. 52015 o miestnom poplatku za KO a DSO

Návrh VZN č. 52015 o miestnom poplatku za KO a DSO.doc Stiahnuté: 14x | 30.11.2016

Návrh VZN č. 42015 o miestnej dani z nehnuteľností

Návrh VZN č. 42015 o miestnej dani z nehnuteľností.doc Stiahnuté: 14x | 30.11.2016

Návrh VZN č. 32015 o označovaní ulíc, verejných priestranstiev a číslovanie stavieb

Návrh VZN č. 32015 o označovaní ulíc, verejných priestranstiev a číslovanie stavieb.docx Stiahnuté: 14x | 30.11.2016

Návrh VZN č. 22015 prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska

Návrh VZN č. 22015 prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska.doc Stiahnuté: 14x | 30.11.2016

VZN č. 12015 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach

VZN č. 12015 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach.pdf Stiahnuté: 12x | 30.11.2016

Návrh VZN č.12015 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach

Návrh VZN č.12015 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach.pdf Stiahnuté: 14x | 30.11.2016

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Štitáre č. 42014 o dani z nehnuteľnosti

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Štitáre č. 42014 o dani z nehnuteľnosti.pdf Stiahnuté: 4x | 30.11.2016

Návrh VZN č. 42014 o dani z nehnuteľnosti

Návrh VZN č. 42014 o dani z nehnuteľnosti.pdf Stiahnuté: 14x | 30.11.2016

VZN č. 32014 o vyhlásení záväzných častí ÚP obce Štitáre

VZN č. 32014 o vyhlásení záväzných častí ÚP obce Štitáre.pdf Stiahnuté: 15x | 30.11.2016

Stránka