RSS

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č.5/2016 o podmienkach poskytnutia dotácie z rozpočtu Obce Štitáre

VZN č. 5 -2016 o podmienkach poskytnutia dotácie z rozpočtu Obce Štitáre.pdf Stiahnuté: 3x | 16.11.2017

VZN č. 1/2017 Požiarny poriadok

Požiarny poriadok

vzn č. 12017_požiarny poriadok.docx Stiahnuté: 29x | 23.05.2017

Návrh VZN č. 1/2017 Požiarny poriadok

návrh VZN č. 1/2017 požiarny poriadok obce Štitáre

návrh vzn č. 12017_požiarny poriadok.docx Stiahnuté: 33x | 04.05.2017

VZN č. 03/2016 o miestnom poplatku za KO a DSO

VZN 03/2016

vzn č. 3_2016 poplatok za komunálny odpad.pdf Stiahnuté: 79x | 24.04.2017

VZN č. 4/2016 poplatok za miestny rozvoj

VZN

vzn č. 4_ 2016 poplatok za miestny rozvoj.pdf Stiahnuté: 67x | 14.12.2016

VZN č. 12011 O prenájme Spoločenského domu a VZN č. 22011 Služby poskytované v obci Štitáre

VZN č. 12011 O prenájme Spoločenského domu a VZN č. 22011 Služby poskytované v obci Štitáre.pdf Stiahnuté: 60x | 30.11.2016

VZNč.62003 o hospodárení s finančnými prostriedkami, s majetkom obce Štitáre

VZNč.62003 o hospodárení s finančnými prostriedkami, s majetkom obce Štitáre.docx Stiahnuté: 54x | 30.11.2016

VZN č.22006 K umiestňovaniu plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

VZN č.22006 K umiestňovaniu plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane.doc Stiahnuté: 41x | 30.11.2016

VZNč.12008 O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU

VZNč.12008 O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU.docx Stiahnuté: 66x | 30.11.2016

VZN č. 42011 o vytváraní životného prostredia a ochrane verejného poriadku v obci

VZN č. 42011 o vytváraní životného prostredia a ochrane verejného poriadku v obci.doc Stiahnuté: 52x | 30.11.2016

VZNč.32011 o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatr.

VZNč.32011 o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatr..doc Stiahnuté: 48x | 30.11.2016

VZN č.52011 POVODŇOVÝ PLÁN ZÁCHRANNÝCH PRÁC OBCE ŠTITÁRE

VZN č.52011 POVODŇOVÝ PLÁN ZÁCHRANNÝCH PRÁC OBCE ŠTITÁRE.doc Stiahnuté: 74x | 30.11.2016

VZN č.62011 KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE ŠTITÁRE 2011 - 2015

VZN č.62011 KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE ŠTITÁRE 2011 - 2015.doc Stiahnuté: 58x | 30.11.2016

VZN č. 82011 o správe a prevádzkovaní cintorínov v obci Štitáre

VZN č. 82011 o správe a prevádzkovaní cintorínov v obci Štitáre.doc Stiahnuté: 50x | 30.11.2016

VZN č. 72011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Štitáre na podporu kultúry a športu na území

VZN č. 72011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Štitáre na podporu kultúry a športu na území.doc Stiahnuté: 55x | 30.11.2016

VZNč.92011 o povodňových plánoch záchranných prác v obci

VZNč.92011 o povodňových plánoch záchranných prác v obci.doc Stiahnuté: 53x | 30.11.2016

VZN č.10 O chove a držaní zvierat na území obce Štitáre

VZN č.10 O chove a držaní zvierat na území obce Štitáre.rtf Stiahnuté: 69x | 30.11.2016

Dodatok č.1 k VZN č.11

Dodatok č.1 k VZN č.11.rtf Stiahnuté: 56x | 30.11.2016

VZN č.122011 O daní nehnuteľností na kalendárny rok 2012 a ďalšie zdaňovacie obdobie

VZN č.122011 O daní nehnuteľností na kalendárny rok 2012 a ďalšie zdaňovacie obdobie.rtf Stiahnuté: 53x | 30.11.2016

VZN č. 112011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 112011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.rtf Stiahnuté: 60x | 30.11.2016

Stránka