RSS

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.11.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

29/2019

15 000,00 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Obec Štitáre

15.11.2019

Dohoda o prenájme

28/2019

Neuvedené

Eva Suttoová

Obec Štitáre

07.11.2019

Dohoda o prenájme

27/2019

Neuvedené

Ing. Daniel Pindeš, Pohranická 13, Štitáre

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

22.10.2019

Nájomná zmluva

26/2019

Neuvedené

ARDSYSTÉM, s.r.o., Žilina

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

07.10.2019

Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác

25/2019

33 991,50 EUR

Ladislav Kišš LAMONT

Obec Štitáre

04.10.2019

Dodatok k zmluve o dielo č. 2019/OS04

1

Neuvedené

Daniel Andel DAN, Žirany 263

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

13.09.2019

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby

24/2019

Neuvedené

Disig, a.s., Bratislava

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

11.09.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o dodaní tovarov

1

Neuvedené

Obecné siete, s. r. o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

04.09.2019

Program rozvoja vidieka SR 2014-2020

23/2019

46 316,38 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava

Obec Štitáre

23.08.2019

Dohoda o prenájme

22/2019

Neuvedené

Horiková Terézia, Fábryho 37, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

14.08.2019

Zmluva o dodaní tovarov

21/2019

Neuvedené

Obecné siete, s. r. o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

22.07.2019

Zmluva o dielo

20/2019

Neuvedené

RENOVIA s.r.o,, Lieskovec 488

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

18.07.2019

Zmluva č. 133/POD-403/19

19/2019

Neuvedené

Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystica

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

10.07.2019

Zmluva o dielo č. 2019/OS04

18/2019

Neuvedené

Daniel Andel DAN, Žirany 263

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

08.07.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb

17-1/2019

Neuvedené

PROROZVOJ s.r.o.

Obec Štitáre

08.07.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

17/2019

Neuvedené

PROROZVOJ s.r.o.

Obec Štitáre

08.07.2019

Dohoda o prenájme SD

16/2019

Neuvedené

Andrea Pristovšek, Štitáre

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

08.07.2019

Kúpna zmluva

14/2019

Neuvedené

Ing. Oľga Sokolová, Bratislava - Dúbravka

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

02.07.2019

Zmluva č. 112/2019 o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu

13/2019

Neuvedené

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

01.07.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny alebo zemného plynu

12/2019

0,00 EUR

SLOVAKIA ENERGY s.r.o.

Obec Štitáre

28.06.2019

Zmluva č. 423/2019 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

11/2019

Neuvedené

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

28.06.2019

Zmluva č. 394/2019 o poskytnutí dotácie na podporu športu

10/2019

Neuvedené

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

21.06.2019

Realizácia plochej strechy na Dome smútku

09/2019

Neuvedené

GAMAT s.r.o

Obec Štitáre

19.06.2019

Dodatok k zmluve

08/2019

Neuvedené

Slovak Telekom a.s.,

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

14.06.2019

Dodatok č. 9

06-1/2019

Neuvedené

ARRIVA Nitra a. s.

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: