RSS

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.09.2018

Dohoda o prenájme SD

26/2018

Neuvedené

Monnier Andrea, Ku Gáborke 61, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

03.09.2018

Zmluva o dodávke plynu

27/2018

Neuvedené

SPP

Obec Štitáre

03.09.2018

Zmluva sprostredkovateľa podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

25/2018

Neuvedené

Pavol Halanda

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

21.08.2018

Zmluva č.125/POD-403/18

24/2018

5 000,00 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystica

Obec Štitáre

08.08.2018

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 296235-2018

23/2018

Neuvedené

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

Obec Štitáre

08.08.2018

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 296235-2018

22/2018

Neuvedené

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

Obec Štitáre

08.08.2018

Úverová zmluva č. 296568-2018

21/2018

Neuvedené

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

Obec Štitáre

07.08.2018

Zmluva o zriadení vecných bremien

20/2018

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

30.07.2018

Kúpna zmluva

19/2018

Neuvedené

Veronika Raisová

Obec Štitáre

27.07.2018

Hromadná licenčná zmluva

18/1/2018

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Štitáre

25.07.2018

Rekonštrukcia objektu MŠ

18/2018

Neuvedené

NEZO s.r.o.

Obec Štitáre

19.07.2018

Zmluva č. 127/2018 o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu v zmysle VZN č. 5/2015 v znení neskorších zmien

17/1/2018

Neuvedené

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Štitáre

17.07.2018

Zmluva o poskytnutí podpory

17/2018

105 263,16 EUR

Enviromentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava

Obec Štitáre

16.07.2018

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby

35/2018

Neuvedené

JUDr. Cimrák Martin

obec Štitáre

09.07.2018

Kúpna zmluva

16/2018

Neuvedené

Ácsová, Šranková, Štitáre

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

30.06.2018

Zmluva č. 293/2018 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysel VZN NSK č. 2/2014 v znení neskorších zmien

13/1/2018

Neuvedené

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Štitáre

06.06.2018

Zmluva č. 469/2018 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN NSK č. 2/2014 v znení neskorších zmien

14/2018

Neuvedené

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Štitáre

01.06.2018

Hromadná licenčná zmluva

13/2/2018

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Štitáre

28.05.2018

Zmluva o poskytovní audítorských služieb

13/2018

Neuvedené

Ing. Dagmar Horáková

Obec Štitáre

28.05.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

11/2018

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

25.05.2018

Zmluva č. ZO/2018A12583-2

12/2018

Neuvedené

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

07.05.2018

Dodatok č.3 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 21.7.2017

10/2018

Neuvedené

ENVI-GEOS Nitra s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky

obec Štitáre

26.04.2018

Zmluva o dielo č. 4/2018

09/2018

Neuvedené

Ing. Jozef Vyskoč Ekostaving, Podhájska 23, Nitra

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

23.04.2018

Kúpna zmluva

15/2018

Neuvedené

Ács Attila

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

23.04.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

08/2018

Neuvedené

Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: