RSS

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.06.2013

Zmluva o výpožičke zberných nádob na separovaný odpad

001/2013

0,00 EUR

Bányiová Terézia, Po Horou 5, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre

30.06.2013

Zmluva o výpožičke zberných nádob na separovaný odpad

001/2013

0,00 EUR

Balková Júlia, Ku Gáborke 5, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre

30.06.2013

Zmluva o výpožičke zberných nádob na separovaný odpad

001/2013

0,00 EUR

Balková Hilda, Ku Gáborke 6, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre

30.06.2013

Zmluva o výpožičke zberných nádob na separovaný odpad

001/2013

0,00 EUR

Balková Alena, Jókayho 12, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre

30.06.2013

Zmluva o výpožičke zberných nádob na separovaný odpad

001/2013

0,00 EUR

Balko Dezider, Jókayho 5, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre

30.06.2013

Zmluva o výpožičke zberných nádob na separovaný odpad

001/2013

0,00 EUR

Balko Vincent, Ku Gáborke 45, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre

30.06.2013

Zmluva o výpožičke zberných nádob na separovaný odpad

001/2013

0,00 EUR

Balko Silorad, Jelenecká 278, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre

30.06.2013

Zmluva o výpožičke zberných nádob na separovaný odpad

001/2013

0,00 EUR

Balko Ondrej, Pod Horou 11, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre

30.06.2013

Zmluva o výpožičke zberných nádob na separovaný odpad

001/2013

0,00 EUR

Balko Milan, Ku Gáborke 13, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre

30.06.2013

Zmluva o výpožičke zberných nádob na separovaný odpad

001/2013

0,00 EUR

Balko Dezider, Fábryho 30, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre

30.06.2013

Zmluva o výpožičke zberných nádob na separovaný odpad

001/2013

0,00 EUR

Baboš Aurel, Nagyová 3, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre

30.06.2013

Zmluva o výpožičke zberných nádob na separovaný odpad

001/2013

0,00 EUR

Andrea Antalová, Pod Žibricou 440/20, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre

30.06.2013

Zmluva o výpožičke zberných nádob na separovaný odpad

001/2013

0,00 EUR

Katarína Adamčíková, Fábryho 341/39, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre

30.06.2013

Zmluva o výpožičke zberných nádob na separovaný odpad

001/2013

0,00 EUR

Iveta Acsova, Pod Horou 358/2, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre

30.06.2013

Zmluva o výpožičke zberných nádob na separovaný odpad

001/2013

0,00 EUR

Ácsová Adriana, Jelenecká 341, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre

30.06.2013

Zmluva o výpožičke zberných nádob na separovaný odpad

001/2013

0,00 EUR

Balko Albert, Fábryho 35, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre

19.06.2013

Zmluva o dielo

20/2013

0,00 EUR

Ing. Ján Hammerschmidt - Kovoschmidt, 943 52 Mužla 963

Obec Štitáre

06.06.2013

Zmluva 1215878

16/2013

0,00 EUR

Slovgram, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava

Obec Štitáre

30.05.2013

Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti

15/2013

0,00 EUR

Ing. Dagmar Horáková, Štúrova 14, 949 01 Nitra

Obec Štitáre

14.05.2013

Kúpna zmluva na prevod vlastníckeho práva k inžinierskym sieťam

9/2013

0,00 EUR

ERO, s.r.o., Pohranice 28

Obec Štitáre

28.04.2013

Zmluva č. 9/2013 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN č.4/2010

12/2013

300,00 EUR

Úrad NSK - OŠMŠaK, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Obec Štitáre

23.04.2013

Záznam o kontrole

13/2013

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Nitre

Obec Štitáre

14.04.2013

Zmluva č. 116/2013 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č.4/2010

14/2013

300,00 EUR

Úrad NSK - OŠMŠaK, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Obec Štitáre

14.04.2013

Zmluva č. 90/2013 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č.4/2010

11/2013

200,00 EUR

Úrad NSK - OŠMŠaK, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Obec Štitáre

27.03.2013

Dohoda č. 10/§50j/2013

10/2013

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Nitre

Obec Štitáre

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: