RSS

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.02.2014

Dohoda o zabezpečení povinnej práce

142014

0,00 EUR

Okresný súd Nitra, Štúrova 9

Obec Štitáre

17.02.2014

Dohoda o zabezpečení povinnej práce

152014

0,00 EUR

Okresný súd Nitra, Štúrova 9

Obec Štitáre

12.02.2014

Kúpna zmluva č. 53/2014/MAJ

82014

0,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Obec Štitáre

11.02.2014

Zmluva o pripojení odberného miesta

72014

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Štitáre

11.02.2014

Zmluva o pripojení odberného miesta

62014

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Štitáre

05.02.2014

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

112014

0,00 EUR

Ing. Ján Janus a Erika Janusová, Kolíňanská 418/10, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre

30.01.2014

Zámenná zmluva

202014

0,00 EUR

Prepelica Ladislav, Fábryho 27, Štitáre

Obec Štitáre

29.01.2014

Úrazové poistenie úchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb

52014

26,00 EUR

Komunálna poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Obec Štitáre

28.01.2014

Dohoda číslo 02/§52/2014/NP VAOTP SR-3

42014

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Nitre, Štefánikova 88, 949 01 Nitra

Obec Štitáre

27.01.2014

Kúpna zmluva č. 14/2/L13.1052.09.0013/KZ_P_TS

32014

880,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.Box 292,Čulenova 6, 810 00 Bratislava

Obec Štitáre

31.12.2013

Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb organizovaných obcou

22014

0,00 EUR

Konderová Erika, Štitáre

Obec Štitáre

31.12.2013

Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb organizovaných obcou

12014

0,00 EUR

Kemémyová Mária, Štitáre

Obec Štitáre

22.12.2013

Zmluva o zriadení vecného bremena

33/2013

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava

Obec Štitáre

28.11.2013

Kúpna zmluva

32/2013

1,00 EUR

Ing. Ján Janus a Erika Janusová, Kolíňanská 418/10, Štitáre

Obec Štitáre

05.11.2013

Zmluva č. 298-112-7765/2013 o poskytovaní vybraných súborov z infor. systému katastra nehnuteľností

312013

0,00 EUR

Geografický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava

Obec Štitáre

29.09.2013

Zmluva o zriadení vecných bremien

332013

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Štitáre

24.09.2013

Nájomná zmluva

302013

0,00 EUR

SE Predaj, s.r.o., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2

Obec Štitáre

31.08.2013

Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb organizovaných obcou

292013

0,00 EUR

Mujzer Tomáš, Štitáre

Obec Štitáre

31.08.2013

Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb organizovaných obcou

282013

0,00 EUR

Balko Milan, Štitáre

Obec Štitáre

31.08.2013

Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb organizovaných obcou

272013

0,00 EUR

Konderová Erika, Štitáre

Obec Štitáre

31.08.2013

Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb organizovaných obcou

262013

0,00 EUR

Kemémyová Mária, Štitáre

Obec Štitáre

09.08.2013

Dodatok č.4 k zmluve č.: 66300003 (18/11/OB)

23/2013

0,00 EUR

ENVI-GEOS Nitra s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky

Obec Štitáre

31.07.2013

Hromadná licenčná zmluva

24/2013

0,00 EUR

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2

Obec Štitáre

29.07.2013

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia

25/2013

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Štitáre

26.07.2013

Zmluva o bezplatnom odbere odpadového skla

19/2013

0,00 EUR

Saint-Gobain Glassolutions Nitrasklo s.r.o., Levická 3, 949 01 Nitra

Obec Štitáre

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: