RSS

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.06.2019

Realizácia plochej strechy na Dome smútku

09/2019

Neuvedené

GAMAT s.r.o

Obec Štitáre

19.06.2019

Dodatok k zmluve

08/2019

Neuvedené

Slovak Telekom a.s.,

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

30.05.2019

Darovacia zmluva

07/2019

Neuvedené

FO - vlastníci nehnuteľností (Zámoyského ul.)

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

17.05.2019

Zmluva číslo 5/2019-NR

06/2019

Neuvedené

ARRIVA Nitra a. s.

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

15.05.2019

Zmluva o dielo_WIFI.SK

05/2019

15 000,00 EUR

Obecné siete, s. r. o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

13.05.2019

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

04/2019

600,00 EUR

Ing. Dagmar Horáková

Obec Štitáre

13.05.2019

Dohoda o prenájme SD

03/2019

Neuvedené

Sidónia Horniaková, Pri Prameni 6, Štitáre

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

07.05.2019

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

02/2019

15 000,00 EUR

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

Obec Štitáre

27.03.2019

Darovacia zmluva

01/2019

Neuvedené

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

Peter Vlasák

07.12.2018

Zmluva o dielo

38/2018

Neuvedené

CZ CZ Nitra, s.r.o., Zlatomoravecká 5, Nitra

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

30.11.2018

Zmluva o vykonaní zimnej údržby

37/2018

Neuvedené

Péli Erik

Obec Štitáre

27.11.2018

Zmluva č. 5/NR/2018

36/2018

10 000,00 EUR

MV SR, Okresný úrad Nitra, Štefánikova tr. 69, Nitra

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

16.11.2018

Dohoda o budúcej Darovacej zmluve

34/2018

Neuvedené

JUDr. Cimrák Martin

Obec Štitáre

16.11.2018

Dohoda o budúcej Darovacej zmluve

33/2018

Neuvedené

Peter Vlasák

Obec Štitáre

08.11.2018

Dohoda o urovnaní

32/2018

Neuvedené

Pócsiková Aurélia, Štitáre

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

07.11.2018

Zmluva o dielo č. 62/2018

31/2018

Neuvedené

Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO

Obec Štitáre

05.11.2018

Zmluva o dielo

30/2018

Neuvedené

PROROZVOJ s.r.o.

Obec Štitáre

24.10.2018

Darovacia zmluva

29/2018

Neuvedené

Buday Ľubomír a Budayová Eva, Nitra

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

04.10.2018

Dohoda o prenájme spoločenského domu

28/2018

Neuvedené

Gunišová Viktória, Pod Žibricou 14, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

24.09.2018

Dohoda o prenájme SD

26/2018

Neuvedené

Monnier Andrea, Ku Gáborke 61, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

03.09.2018

Zmluva o dodávke plynu

27/2018

Neuvedené

SPP

Obec Štitáre

03.09.2018

Zmluva sprostredkovateľa podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

25/2018

Neuvedené

Pavol Halanda

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

21.08.2018

Zmluva č.125/POD-403/18

24/2018

5 000,00 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystica

Obec Štitáre

08.08.2018

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 296235-2018

23/2018

Neuvedené

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

Obec Štitáre

08.08.2018

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 296235-2018

22/2018

Neuvedené

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

Obec Štitáre

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: