RSS

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.03.2019

Darovacia zmluva

01/2019

Neuvedené

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

Peter Vlasák

07.12.2018

Zmluva o dielo

38/2018

Neuvedené

CZ CZ Nitra, s.r.o., Zlatomoravecká 5, Nitra

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

30.11.2018

Zmluva o vykonaní zimnej údržby

37/2018

Neuvedené

Péli Erik

Obec Štitáre

27.11.2018

Zmluva č. 5/NR/2018

36/2018

10 000,00 EUR

MV SR, Okresný úrad Nitra, Štefánikova tr. 69, Nitra

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

16.11.2018

Dohoda o budúcej Darovacej zmluve

34/2018

Neuvedené

JUDr. Cimrák Martin

Obec Štitáre

16.11.2018

Dohoda o budúcej Darovacej zmluve

33/2018

Neuvedené

Peter Vlasák

Obec Štitáre

08.11.2018

Dohoda o urovnaní

32/2018

Neuvedené

Pócsiková Aurélia, Štitáre

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

07.11.2018

Zmluva o dielo č. 62/2018

31/2018

Neuvedené

Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO

Obec Štitáre

05.11.2018

Zmluva o dielo

30/2018

Neuvedené

PROROZVOJ s.r.o.

Obec Štitáre

24.10.2018

Darovacia zmluva

29/2018

Neuvedené

Buday Ľubomír a Budayová Eva, Nitra

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

04.10.2018

Dohoda o prenájme spoločenského domu

28/2018

Neuvedené

Gunišová Viktória, Pod Žibricou 14, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

24.09.2018

Dohoda o prenájme SD

26/2018

Neuvedené

Monnier Andrea, Ku Gáborke 61, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

03.09.2018

Zmluva o dodávke plynu

27/2018

Neuvedené

SPP

Obec Štitáre

03.09.2018

Zmluva sprostredkovateľa podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

25/2018

Neuvedené

Pavol Halanda

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

21.08.2018

Zmluva č.125/POD-403/18

24/2018

5 000,00 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystica

Obec Štitáre

08.08.2018

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 296235-2018

23/2018

Neuvedené

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

Obec Štitáre

08.08.2018

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 296235-2018

22/2018

Neuvedené

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

Obec Štitáre

08.08.2018

Úverová zmluva č. 296568-2018

21/2018

Neuvedené

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

Obec Štitáre

07.08.2018

Zmluva o zriadení vecných bremien

20/2018

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

30.07.2018

Kúpna zmluva

19/2018

Neuvedené

Veronika Raisová

Obec Štitáre

27.07.2018

Hromadná licenčná zmluva

18/1/2018

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Štitáre

25.07.2018

Rekonštrukcia objektu MŠ

18/2018

Neuvedené

NEZO s.r.o.

Obec Štitáre

19.07.2018

Zmluva č. 127/2018 o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu v zmysle VZN č. 5/2015 v znení neskorších zmien

17/1/2018

Neuvedené

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Štitáre

17.07.2018

Zmluva o poskytnutí podpory

17/2018

105 263,16 EUR

Enviromentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava

Obec Štitáre

16.07.2018

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby

35/2018

Neuvedené

JUDr. Cimrák Martin

obec Štitáre

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: