RSS

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Rozšírené hľadanie
Číslo zmluvy Dodávateľ Názov Predmet zmluvy Dátum zverejnenia Cena *
9/2017 RNDr. Blehová Mária, Lohyňová Alžbeta, Ment Gabriel Dodatok č. 1 vecné bremeno 22.02.2017 0,00 €
8/2017 Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre Dohoda o prenájme SD prenájom SD 20.02.2017 0,00 €
6/2017 Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre Kúpna zmluva Predaj pozemku parc. č. 186 10.02.2017 0,00 €
7/2017 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Hromadná licenčná zmluva Hudobná licenca - Batôžkový ples 2017 09.02.2017 0,00 €
5/2017 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Hromadná licenčná zmluva Hudobná licencia - Farský ples 2017 09.02.2017 0,00 €
2/2017 Galileo Corporation s. r. o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda Zmluva o prevádzke webového sídla a poskytovania ďalších webhostingových služieb Prevádzkovanie webového sídla, poskytovanie webhostingových služieb súvis. s prevádzk.webov.sídla 08.02.2017 0,00 €
3/2017 Sakmár Anton a Sakmárová Hedviga, Fábryho 3, Štitáre Kúpna zmluva nehnuteľnosť 20.01.2017 0,00 €
1/2017 Galileo Corporation s. r. o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda Zmluva o dielo Zhotovenie webového sídla 19.01.2017 0,00 €
4/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu Dodávka plynu 01.01.2017 0,00 €
50/2016 MAGNA ENERGIA a.s., Dodatok č. 2 Dodávka elektriny 01.01.2017 0,00 €
48/2016 DEUS, Kýčerského 5, Bratislava Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k informačnému systému Informačný systém 31.12.2016 0,00 €
47/2016 Kišucký Pavol, Pri Prameni 19, 951 01 Štitáre Dohoda o prenájme SD prenájom 31.12.2016 0,00 €
46/2016 Horňák Maroš, Jelenecká 351, 951 01 Štitáre Kúpna zmluva nehnuteľnosť 21.12.2016 0,00 €
44/2016 Rozália Czaková, Nitrianske Hrnčiarovce Kúpna zmluva o prevode práv k nehnuteľnosti parcela registra 15.12.2016 0,00 €
45/2016 Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava Dohoda o úprave vlastníckych vzťahov k nehnuteľnosti a uznaní vlastníctva Trafostanica TS 0051-323 15.12.2016 0,00 €
9/2017 RNDr. Blehová Mária, Lohyňová Alžbeta, Ment Gabriel Zmluva o zriadení vecného bremena vecné bremeno 23.11.2016 0,00 €
43/2016 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o zriadení vecných bremien, ev. č. oprávneného 16/1368/1613400005-ZoS/VB vecné bremeno 15.11.2016 0,00 €
42/2016 SLOVAKIA ENERGY,s.r.o., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny a/alebo zemného plynu pre odberateľov Mimo domácnosť Dodávka elektriny 07.11.2016 0,00 €
41/2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Štefánikova tr. 88, 94901 Nitra Dodatok č. 1/2016 Dodatok 25.10.2016 0,00 €
39/2016 Brezovský Miroslav, Jókayho ul., Štitáre Dohoda o prenájme spoločenského domu prenájom 22.09.2016 0,00 €
38/2016 Szabóová Alžbeta, Štitáre, Pri Prameni 45 Dohoda o prenájme spoločenského domu prenájom 16.09.2016 0,00 €
37/2016 RÚVZ v Nitre, Štefánikova 58 Dohoda o podmienkach poskytnutia lab. analýz vodovod 13.09.2016 0,00 €
35/2016 Slovenský pozemkový fond, Búdková č. 36, 817 15 Bratislava Nájomná zmluva č. 03801/2015 Prenájom pozemku 02.09.2016 0,00 €
40/2016 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Hromadná licenčná zmluva Hudobná licencia - Súťaž vo varení gulášu 2016 29.08.2016 0,00 €
34/2016 Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica Zmluva č. 127/POD-ZD2-25/16 o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu Dotácia z Enviromentálneho fondu-Výsadba zelene v obci Štitáre 23.08.2016 0,00 €

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: