RSS

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Daňové povinnosti vlastníkov nehnuteľností

Typ: ostatné
Oznámenie _ Daňové povinnosti vlastníkov nehnuteľností 1Obec Štitáre oznamuje, že nastala povinnosť podať daňové priznanie tým občanom, u ktorých počas roku 2019 došlo k zmene vlastníckych práv - predali alebo nadobudli nehnuteľnosť kúpou, dedením, darovaním alebo u neho nastali zmeny ako napr. bolo vydané právoplatné stavebné povolenie, ukončil stavbu kolaudačným rozhodnutím alebo zmenil účel užívania stavby. Priznanie k dani z nehnuteľnosti možno podať na obecnom úrade počas úradných hodín najneskôr do 31. januára 2020. Tlačivá sú k dispozícii na obecnom úrade.
Ďalej daňové priznanie je povinný podať občan, ktorého pes dosiahol vek 6 mesiacov veku. Daňové priznanie je potrebné podať do 30 dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti na obecnom úrade.
Zároveň tí občania, ktorí spĺňajú podmienky na zníženie, prípadne odpustenie poplatku za komunálny odpad (seniori nad 62 rokov, pracujúci alebo študenti, ktorí sa zdržiavajú viac ako 90 dní mimo územia obce) predkladajú žiadosť s príslušnými dokladmi v zmysle VZN č. 2/2019.


Prílohy

Vytvorené: 9. 1. 2020
Posledná aktualizácia: 9. 1. 2020 10:34
Autor: