RSS

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

OZNAM

Typ: ostatné
OZNAM 1OZNAM
V zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení zmien a doplnkov, je každý daňovník povinný do 31. januára nahlásiť zmeny vo vlastníctve nehnuteľností.
Tieto zmeny môžu byť napríklad: predaj, kúpa, prístavba, výstavba, zbúranie, dedenie, nehnuteľnosti alebo nadobudnutie, strata, úhyn psa.
Zmenu treba nahlásiť aj pri komunálnom odpade.
V priebehu roka sa nahlásenie týchto zmien nebude akceptovať.
Vzhľadom na aktuálnu situáciu budeme tieto zmeny prijímať iba telefonicky na tel. čísle: 0918 320846 , e-mailom: obecnyurad@stitare.sk , alebo môžete tieto zmeny vhodiť v zalepenej obálke do poštovej schránky obecného úradu (pri vchodových dverách).

Vytvorené: 13. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 13. 1. 2021 10:43
Autor: