RSS

Výber jazyka

Obsah

VÝSTAVBA ELEKTRICKEJ NABÍJACEJ STANICE PRE ELEKTROMOBILY V OBCI ŠTITÁRE

Typ: ostatné
VÝSTAVBA ELEKTRICKEJ NABÍJACEJ STANICE PRE ELEKTROMOBILY V OBCI ŠTITÁRE

V mesiaci máj 2022 sme zrealizovali vysúťaženou spoločnosťou ejoin s.r.o., so sídlom: Štúrova 1, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 519000921, DIČ: 2120826081 zákazku s názvom:

,,VÝSTAVBA ELEKTRICKEJ NABÍJACEJ STANICE PRE ELEKTROMOBILY V OBCI ŠTITÁRE“

Obec Štitáre v zastúpení starostkou Valériou Kurucovou, ako objednávateľ - podpísala dňa 09.03.2022  Zmluvu o dielo so zhotoviteľom ejoin s.r.o., so sídlom: Štúrova 1, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 519000921, DIČ: 2120826081.

Obec Štitáre v zastúpení starostkou Valériou Kurucovou, ako objednávateľ - podpísala dňa 10.03.2022  Protokol o prebratí staveniska, začatí dodávok prác a realizácie diela  so zhotoviteľom ejoin s.r.o., so sídlom: Štúrova 1, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 519000921, DIČ: 2120826081.

Dňom 05.05.2022 odovzdal zhotoviteľ objednávateľovi stavbu-dielo (Nabíjacia stanica RAPID BOX 25 kW), podľa zmluvy o dielo v zmysle rozpočtu projektu ,,Výstavba elektrickej nabíjacej stanice pre elektromobily v obci Štitáre“

Dotácia bola poskytnutá poskytovateľom - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, zastúpený Ing.Richardom Sulíkom, ministrom hospodárstva a evidovaná pod číslom zmluvy 11378/2020-4210-52028 o poskytnutí dotácie.


Vytvorené: 6. 6. 2022
Posledná aktualizácia: 6. 6. 2022 13:44
Autor: