RSS

Výber jazyka

Obsah

Odvodnenie dažďovej vody z lesa nad ulicou Ku Kaplnke

V spolupráci so zástupcom Lesy š. p. odštepný závod Topoľčianky sa nám podarilo zabezpečiť odvodnenie dažďovej vody z lesa nad ulicou Ku Kaplnke.