RSS

Výber jazyka

Obsah

Október_mesiac úcty k starším

Naši tohtoroční jubilanti. Darčeky a pamätný list poroznášali poslankyne do domácností všetkým jubilantom v obci.