RSS

Výber jazyka

Obsah

Komisia finančná, správy obecného majetku a inventarizačná na obdobie 2022-2026:

Predseda : Ing. Daniel Pindeš

Členovia : Michal Beňo, Renáta Godárová, Katarína Nagyová

 

Plán činnosti finančnej komisie na rok 2021

zápisnica zo dňa 27.04.2020

zápisnica zo dňa 08.04.2019