RSS

Výber jazyka

Obsah

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov   v zmysle ústavného zákona č.357/2004 Z.z. na obdobie 2022-2026:

Členovia :  Renáta Godárová , Peter Hörik , Ing. Daniel Pindeš 

 

Zápisnica zo 17.05.2019

Zápisnica zo dňa 03.05.2019