RSS

Výber jazyka

Obsah

Príloha č. 1
VZN obce č. 2/2015
Cenník
za prenájom multifunkčného ihriska v obci Štitáre:
 
Sadzba bez použitia osvetlenia pre občanov s TP:      2,00 Eur / 1 hod. / ihrisko
Sadzba s použitím osvetlenia pre občanov s TP:         4,00 Eur / 1 hod. / ihrisko
Sadzba bez použitia osvetlenia pre občanov bez TP:  4,00 Eur / 1 hod. / ihrisko
Sadzba s použitím osvetlenia pre občanov bez TP:     6,00 Eur / 1 hod. / ihrisko
 
Užívanie MI je pre deti a mládež do 18 rokov s TP:     bezplatné
 
1. Nájomné za užívanie MI zaplatí užívateľ správcovi MI v hotovosti pri zadaní rezervácie.
2. Peniaze za prenájom použije obec na správu a údržbu ihriska.
3. Dlhodobý nájomca uzavrie nájomnú zmluvu.
4. Rezerváciu MI je potrebné dopredu dohodnúť so správcom MI a v prípade dlhodobého nájmu s prevádzkovateľom MI.
 
 
 
Ing. Zuzana Vinkovičová
starostka obce