RSS

Výber jazyka

Obsah

WIFI pre TEBA v obci Štitáre

Postup pripojenia a lokality pokrytia

 

Krok 1 :  Pripojiť zariadenie na sieť s názvom Wifi pre Teba

Po pripojení zariadenia na Wifi pre Teba sa Vám zobrazí prvá úvodná stránka poskytovanej služby WIFI PRE TEBA.

 

 

 

Krok 2 :  Pre pokračovanie a sprístupnenie internetu je nutné kliknúť na stredový bod so šípkou. Systém zaznamená užívateľa a sprístupní mu služby internetu. Rýchlosť pripojenia je závislá od vzdialenosti od bodu poskytovania služby.  Max. rýchlosť do internetu je 35 Mb/s

 

 

Zoznam bodov pokrytia free-wifi v obci pre obyvateľstvo:

  1. Priestor okolia Spoločenského domu
  2. Priestor okolia Materskej školy, dopravné ihrisko MŠ
  3. Priestor okolia domu smútku, autobusová zastávka COOP Jednota
  4. Priestory Telovýchovnej jednoty ,futbalové ihrisko,  MI

 

 

 

 

 

Wifi postup obce