RSS

Výber jazyka

Obsah

Vydanie súhlasu na výrub drevín

 

K žiadosti je potrebné priložiť nasledovné potvrdenia, doklady, prílohy: 

1. Situačný nákres s vyznačením dreviny na výrub

2. Doloženie vlastníckeho práva (napr. list vlastníctva – neverejná listina), alebo súhlas vlastníka pozemku, na ktorom drevina rastie. 
Doloženie vlastníckeho práva je potrebné z hľadiska vybavenia žiadosti, aby bolo zo žiadosti zrejmé, že žiadateľ je skutočným vlastníkom pozemku, na ktorom dreviny rastú. Ak žiadateľ nie je vlastníkom pozemku, na ktorom rastú dreviny o výrub ktorých žiada, je potrebné doložiť súhlas s výrubom vlastníka pozemku, na ktorom dreviny rastú (i s doložením vlastníckeho práva, napr. list vlastníctva).

3. Pri podaní žiadosti je potrebné uhradiť správny poplatok podľa položky č. 160 zákona č. 145/1995 Z.z. v znení noviel 
- 100,00 eur - právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou 
- 10,00 eur - fyzická osoba 

 

Stiahnuť dokument - Ziadost_o_vydanie_suhlasu_na_vyrob_dreviny.rtf