RSS

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Dokumenty

Hydrogeologický prieskum "Studňa HGŠ-1" - záverečná správa Stiahnuté: 1x | 14.10.2021

Zásady umiestňovania informácií právnických a fyzických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť na webovom sídle obce Štitáre Stiahnuté: 18x | 14.07.2021

Zásady hospodárenia s majetkom obce Štitáre Stiahnuté: 25x | 06.07.2021

Zásady hospodárenia s finančným majetkom Stiahnuté: 24x | 30.06.2021

Protokol o skúške vody zo dňa 24.05.2021_MŠ Stiahnuté: 17x | 01.06.2021

Protokol o skúške vody zo dňa 24.05.2021_studňa Stiahnuté: 19x | 01.06.2021

Regionálny akčný plán NSK Stiahnuté: 26x | 28.05.2021

Protokol o skúške vody zo dňa 29.04.2021 Stiahnuté: 24x | 17.05.2021

Organigram k štatútu obce Stiahnuté: 69x | 27.04.2021

Štatút obce platný od 16.04.2021 Stiahnuté: 47x | 27.04.2021

Protokol o skúške vody zo dňa 23.02.2021 Stiahnuté: 38x | 09.03.2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK Obce Štitáre na I. polrok 2021 Stiahnuté: 100x | 18.11.2020

Protokol o skúške vody 08.10.2020 Stiahnuté: 101x | 04.11.2020

Protokol o skúške vody 15.10.2020 Stiahnuté: 73x | 29.10.2020

Protokol o skúške vody 02.10.2020 Stiahnuté: 87x | 29.10.2020

Rokovací poriadok platný od 16.09.2020 Stiahnuté: 149x | 21.10.2020

Interný predpis pre zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Stiahnuté: 100x | 25.08.2020

Štatút obce Stiahnuté: 154x | 25.08.2020

Povodňový plán záchranných prác obce 2020 Stiahnuté: 240x | 19.08.2020

Protokol o skúške vody 17.07.2020 Stiahnuté: 129x | 17.07.2020

Stránka