RSS

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Dokumenty

Organigram k štatútu obce Stiahnuté: 7x | 27.04.2021

Štatút obce platný od 16.04.2021 Stiahnuté: 8x | 27.04.2021

Protokol o skúške vody zo dňa 23.02.2021 Stiahnuté: 10x | 09.03.2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK Obce Štitáre na I. polrok 2021 Stiahnuté: 53x | 18.11.2020

Protokol o skúške vody 08.10.2020 Stiahnuté: 64x | 04.11.2020

Protokol o skúške vody 15.10.2020 Stiahnuté: 45x | 29.10.2020

Protokol o skúške vody 02.10.2020 Stiahnuté: 53x | 29.10.2020

Rokovací poriadok platný od 16.09.2020 Stiahnuté: 102x | 21.10.2020

Interný predpis pre zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Stiahnuté: 69x | 25.08.2020

Štatút obce Stiahnuté: 103x | 25.08.2020

Povodňový plán záchranných prác obce 2020 Stiahnuté: 149x | 19.08.2020

Protokol o skúške vody 17.07.2020 Stiahnuté: 74x | 17.07.2020

Protokol o skúške vody 11.05.2020 Stiahnuté: 78x | 12.05.2020

Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Štitáre Stiahnuté: 106x | 28.04.2020

Smernica o VO Stiahnuté: 101x | 13.03.2020

Protokol o skúške vody 12.03.2020 Stiahnuté: 244x | 13.03.2020

Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru Stiahnuté: 99x | 26.02.2020

Všeobecné zásady protipožiarnej bezpečnosti pri podujatiach Stiahnuté: 99x | 31.01.2020

Smernica o vnútornom systéme vybavovaní oznámení protispoločenskej činnosti Stiahnuté: 141x | 31.01.2020

Záverečné stanovisko k strategickému dokumentu NSK Nitra Stiahnuté: 141x | 22.01.2020

Stránka