RSS

Výber jazyka

Obsah

Dokumenty

Pracovný poriadok Obecného úradu Štitáre Stiahnuté: 9x | 26.05.2022

Protokol o skúške vody zo dňa 20.04.2022_MŠ Stiahnuté: 17x | 06.05.2022

Etický kódex zamestnanca obce Štitáre Stiahnuté: 19x | 04.05.2022

Smernica o používaní súkromného vozidla určená na služobné účely Stiahnuté: 13x | 13.04.2022

Protokol o skúške vody zo dňa 10.02.2022 Stiahnuté: 21x | 01.03.2022

Protokol o skúške vody zo dňa 24.11.2021 Stiahnuté: 18x | 01.03.2022

Protokol o skúške vody zo dňa 11.10.2021_surová voda Stiahnuté: 40x | 03.11.2021

Protokol o skúške vody zo dňa 11.10.2021 Stiahnuté: 41x | 03.11.2021

Protokol o skúške vody zo dňa 07.10.2021 Stiahnuté: 33x | 03.11.2021

Protokol o skúške vody zo dňa 27.07.2021 Stiahnuté: 35x | 03.11.2021

Štandard vybudovania a prevodu technickej infraštruktúry a líniových stavieb v obci Štitáre Stiahnuté: 35x | 25.10.2021

Hydrogeologický prieskum "Studňa HGŠ-1" - záverečná správa Stiahnuté: 34x | 14.10.2021

Zásady umiestňovania informácií právnických a fyzických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť na webovom sídle obce Štitáre Stiahnuté: 50x | 14.07.2021

Zásady hospodárenia s majetkom obce Štitáre Stiahnuté: 76x | 06.07.2021

Zásady hospodárenia s finančným majetkom Stiahnuté: 63x | 30.06.2021

Protokol o skúške vody zo dňa 24.05.2021_MŠ Stiahnuté: 39x | 01.06.2021

Protokol o skúške vody zo dňa 24.05.2021_studňa Stiahnuté: 53x | 01.06.2021

Regionálny akčný plán NSK Stiahnuté: 60x | 28.05.2021

Protokol o skúške vody zo dňa 29.04.2021 Stiahnuté: 54x | 17.05.2021

Organigram k štatútu obce Stiahnuté: 103x | 27.04.2021

Stránka