RSS

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Dokumenty

Zásady umiestňovania informácií právnických a fyzických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť na webovom sídle obce Štitáre Stiahnuté: 2x | 14.07.2021

Zásady hospodárenia s majetkom obce Štitáre Stiahnuté: 6x | 06.07.2021

Zásady hospodárenia s finančným majetkom Stiahnuté: 7x | 30.06.2021

Protokol o skúške vody zo dňa 24.05.2021_MŠ Stiahnuté: 5x | 01.06.2021

Protokol o skúške vody zo dňa 24.05.2021_studňa Stiahnuté: 8x | 01.06.2021

Regionálny akčný plán NSK Stiahnuté: 10x | 28.05.2021

Protokol o skúške vody zo dňa 29.04.2021 Stiahnuté: 16x | 17.05.2021

Organigram k štatútu obce Stiahnuté: 58x | 27.04.2021

Štatút obce platný od 16.04.2021 Stiahnuté: 25x | 27.04.2021

Protokol o skúške vody zo dňa 23.02.2021 Stiahnuté: 26x | 09.03.2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK Obce Štitáre na I. polrok 2021 Stiahnuté: 78x | 18.11.2020

Protokol o skúške vody 08.10.2020 Stiahnuté: 82x | 04.11.2020

Protokol o skúške vody 15.10.2020 Stiahnuté: 61x | 29.10.2020

Protokol o skúške vody 02.10.2020 Stiahnuté: 74x | 29.10.2020

Rokovací poriadok platný od 16.09.2020 Stiahnuté: 127x | 21.10.2020

Interný predpis pre zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Stiahnuté: 88x | 25.08.2020

Štatút obce Stiahnuté: 132x | 25.08.2020

Povodňový plán záchranných prác obce 2020 Stiahnuté: 195x | 19.08.2020

Protokol o skúške vody 17.07.2020 Stiahnuté: 101x | 17.07.2020

Protokol o skúške vody 11.05.2020 Stiahnuté: 96x | 12.05.2020

Stránka