RSS

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Dokumenty

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK Obce Štitáre na I. polrok 2021 Stiahnuté: 26x | 18.11.2020

Protokol o skúške vody 08.10.2020 Stiahnuté: 37x | 04.11.2020

Protokol o skúške vody 15.10.2020 Stiahnuté: 32x | 29.10.2020

Protokol o skúške vody 02.10.2020 Stiahnuté: 40x | 29.10.2020

Rokovací poriadok platný od 16.09.2020 Stiahnuté: 73x | 21.10.2020

Interný predpis pre zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Stiahnuté: 55x | 25.08.2020

Štatút obce Stiahnuté: 77x | 25.08.2020

Povodňový plán záchranných prác obce 2020 Stiahnuté: 125x | 19.08.2020

Protokol o skúške vody 17.07.2020 Stiahnuté: 59x | 17.07.2020

Protokol o skúške vody 11.05.2020 Stiahnuté: 69x | 12.05.2020

Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Štitáre Stiahnuté: 96x | 28.04.2020

Smernica o VO Stiahnuté: 93x | 13.03.2020

Protokol o skúške vody 12.03.2020 Stiahnuté: 214x | 13.03.2020

Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru Stiahnuté: 85x | 26.02.2020

Všeobecné zásady protipožiarnej bezpečnosti pri podujatiach Stiahnuté: 90x | 31.01.2020

Smernica o vnútornom systéme vybavovaní oznámení protispoločenskej činnosti Stiahnuté: 126x | 31.01.2020

Záverečné stanovisko k strategickému dokumentu NSK Nitra Stiahnuté: 121x | 22.01.2020

Protokol o skúške vody 14.01.2020 Stiahnuté: 131x | 15.01.2020

Plán činnosti HK na I. polrok 2020 Stiahnuté: 100x | 20.12.2019

Protokol o skúške vody 05.12.2019 Stiahnuté: 106x | 20.12.2019

Stránka