RSS

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Dokumenty

Protokol o skúške vody zo dňa 11.10.2021_surová voda Stiahnuté: 15x | 03.11.2021

Protokol o skúške vody zo dňa 11.10.2021 Stiahnuté: 13x | 03.11.2021

Protokol o skúške vody zo dňa 07.10.2021 Stiahnuté: 9x | 03.11.2021

Protokol o skúške vody zo dňa 27.07.2021 Stiahnuté: 14x | 03.11.2021

Štandard vybudovania a prevodu technickej infraštruktúry a líniových stavieb v obci Štitáre Stiahnuté: 19x | 25.10.2021

Hydrogeologický prieskum "Studňa HGŠ-1" - záverečná správa Stiahnuté: 15x | 14.10.2021

Zásady umiestňovania informácií právnických a fyzických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť na webovom sídle obce Štitáre Stiahnuté: 32x | 14.07.2021

Zásady hospodárenia s majetkom obce Štitáre Stiahnuté: 40x | 06.07.2021

Zásady hospodárenia s finančným majetkom Stiahnuté: 39x | 30.06.2021

Protokol o skúške vody zo dňa 24.05.2021_MŠ Stiahnuté: 26x | 01.06.2021

Protokol o skúške vody zo dňa 24.05.2021_studňa Stiahnuté: 30x | 01.06.2021

Regionálny akčný plán NSK Stiahnuté: 37x | 28.05.2021

Protokol o skúške vody zo dňa 29.04.2021 Stiahnuté: 34x | 17.05.2021

Organigram k štatútu obce Stiahnuté: 78x | 27.04.2021

Štatút obce platný od 16.04.2021 Stiahnuté: 65x | 27.04.2021

Protokol o skúške vody zo dňa 23.02.2021 Stiahnuté: 55x | 09.03.2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK Obce Štitáre na I. polrok 2021 Stiahnuté: 121x | 18.11.2020

Protokol o skúške vody 08.10.2020 Stiahnuté: 113x | 04.11.2020

Protokol o skúške vody 15.10.2020 Stiahnuté: 87x | 29.10.2020

Protokol o skúške vody 02.10.2020 Stiahnuté: 101x | 29.10.2020

Stránka