RSS

Výber jazyka

Obsah

Dokumenty

Organigram k štatútu obce Stiahnuté: 105x | 27.04.2021

Štatút obce platný od 16.04.2021 Stiahnuté: 91x | 27.04.2021

Protokol o skúške vody zo dňa 23.02.2021 Stiahnuté: 72x | 09.03.2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK Obce Štitáre na I. polrok 2021 Stiahnuté: 156x | 18.11.2020

Protokol o skúške vody 08.10.2020 Stiahnuté: 142x | 04.11.2020

Protokol o skúške vody 15.10.2020 Stiahnuté: 107x | 29.10.2020

Protokol o skúške vody 02.10.2020 Stiahnuté: 132x | 29.10.2020

Rokovací poriadok platný od 16.09.2020 Stiahnuté: 212x | 21.10.2020

Interný predpis pre zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Stiahnuté: 145x | 25.08.2020

Štatút obce Stiahnuté: 222x | 25.08.2020

Povodňový plán záchranných prác obce 2020 Stiahnuté: 333x | 19.08.2020

Protokol o skúške vody 17.07.2020 Stiahnuté: 179x | 17.07.2020

Protokol o skúške vody 11.05.2020 Stiahnuté: 142x | 12.05.2020

Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Štitáre Stiahnuté: 188x | 28.04.2020

Smernica o VO Stiahnuté: 151x | 13.03.2020

Protokol o skúške vody 12.03.2020 Stiahnuté: 359x | 13.03.2020

Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru Stiahnuté: 154x | 26.02.2020

Všeobecné zásady protipožiarnej bezpečnosti pri podujatiach Stiahnuté: 164x | 31.01.2020

Smernica o vnútornom systéme vybavovaní oznámení protispoločenskej činnosti Stiahnuté: 228x | 31.01.2020

Záverečné stanovisko k strategickému dokumentu NSK Nitra Stiahnuté: 237x | 22.01.2020

Stránka