RSS

Výber jazyka

Obsah

Dokumenty

Protokol o skúške vody Stiahnuté: 347x | 14.05.2018

Protokol o skúške vody Stiahnuté: 306x | 12.03.2018

Komunitný plán sociálnych služieb obce Štitáre 2018 -2022 Stiahnuté: 542x | 13.07.2018

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku od 15.07.2015 Stiahnuté: 432x | 13.07.2018

Správne poplatky 2018 Stiahnuté: 390x | 16.01.2018

Plán preskúšania sirény v roku 2018 Stiahnuté: 1362x | 14.12.2017

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 551x | 30.11.2016

Komisie a správcovia obce Štitáre Stiahnuté: 575x | 30.11.2016

Etický kodex obce Štitáre Stiahnuté: 603x | 30.11.2016

Pracovný poriadok Stiahnuté: 607x | 30.11.2016

ČO BY MAL VEDIEŤ KAŽDÝ V PRÍPADE OHROZENIA Stiahnuté: 408x | 30.11.2016

Harmonogram riadnych zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2012 Stiahnuté: 493x | 30.11.2016

Zoznam pohrebných služieb Stiahnuté: 621x | 30.11.2016

Prehľad migrácie občanov v roku 2011 a 2012 Stiahnuté: 500x | 30.11.2016

Záznam o kontrole CO a krízového riadenia zo dňa 22.6.2012 Stiahnuté: 564x | 30.11.2016

Záznam o výsledku kontroly zo dňa 15.10.2012 Stiahnuté: 609x | 30.11.2016

Záznam kontroly z okresnej revízie PR ŽIBRICA Stiahnuté: 1405x | 30.11.2016

Záznam z obvodnej revízie chráneného stromu - lipa veľkolistá v Štitároch Stiahnuté: 587x | 30.11.2016

Sadzobník správnych poplatkov platný od 1.1.2013 Stiahnuté: 460x | 30.11.2016

Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Štitároch Stiahnuté: 469x | 30.11.2016

Stránka