RSS

Výber jazyka

Obsah

Dokumenty

Integrovaná stratégia rozvoja územia -OZ ŽIBRICA Stiahnuté: 1047x | 30.11.2016

Správa o overení výročnej správy Stiahnuté: 480x | 30.11.2016

Správa nezávislého auditora Stiahnuté: 423x | 30.11.2016

Program odpadového hospodárstva na roky 2011-15 Stiahnuté: 557x | 30.11.2016

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku obce Stiahnuté: 398x | 30.11.2016

Š T A T Ú T Stiahnuté: 431x | 30.11.2016

Rokovací poriadok Stiahnuté: 524x | 30.11.2016

Oznámenie Stiahnuté: 419x | 30.11.2016

Protokol o skúške vody zo dňa 08.03.2016 Stiahnuté: 412x | 30.11.2016

Protokol o skúške vody zo dňa 20.04.2016 Stiahnuté: 437x | 30.11.2016

Verejná vyhláška - Rozhodnutie Stiahnuté: 501x | 30.11.2016

Stránka