RSS

Výber jazyka

Obsah

Opustili nás

V našej obci nás opustili v roku 2022:

1/ Marta Magová, rod. Gálová, vo veku 68 rokov

2/ Vincent Balko, vo veku 81 rokov

3. Alexander Chňapek, vo veku 76 rokov

4/ Ing. Karol Holička, vo veku 80 rokov

5/ Rudolf Holubička, vo veku 85 rokov

6/ Terézia Horiková, vo veku 73 rokov

 

V našej obci nás opustili v roku 2021:

1/ Emília Poliačiková, rod. Hvojníková, vo veku 91 rokov

2/ Adriana Ďuračková, rod. Trakovická vo veku 67 rokov

3/ Mária Keményová, rod. Maťušová vo veku 63 rokov

4/ Zuzana Vinkovičová, rod. Péliová vo veku 62 rokov

5/ Aurel Baboš, vo veku 72 rokov

6/ Sidónia Szórádová, rod. Tarková vo veku 78 rokov

7/ Rudolf Kozma, vo veku 79 rokov

 

V našej obci nás opustili v roku 2020:

1/ Helena Lážeková, rod. Magová, vo veku 64 rokov

2/ Baltazár Csulák, vo veku 75 rokov

3/ Júlia Mentová, rod. Prepelicová, vo veku 88 rokov

4/ Tibor Mészáros, vo veku 55 rokov

5/ Anna Höriková, rod. Barcsová, vo veku 71 rokov

6/  Ing. Juraj Ďuračka, vo veku 74 rokov

7/ Ernest Maga, vo veku 60 rokov

8/  Rozália Babošová, rod. Molnárová, vo veku 69 rokov

9/ Terézia Gaťárová, rod. Kunkelová,  vo veku 72 rokov

10/ Jaroslav Ťažký, vo veku 66 rokov

 

V našej obci nás opustili v roku 2019:

 1/ Anna Nagyová, rod. Svitačová, vo veku 68rokov

2/ Jaroslav Lážek, vo veku 66 rokov

3/ Alexander Chovanček, vo veku 88 rokov

4/  Renáta Földešiová,  rod. Stehlíková, vo veku 37 rokov

5/ Ladislav Maťuš, vo veku 66 rokov

 

V našej obci nás opustili v roku 2018:

 1/ Alžbeta Tomková, rod. Matyusová, vo veku 83rokov

2/ Milan Borbély, vo veku 42 rokov

3/ Ladislav Fehér, vo veku 25 rokov

4/ Ľudovít Molnár, vo veku 88 rokov

5/ Ing. Zoltán Molnár, vo veku 65 rokov

6/ Tomáš Mujzer, vo veku 64 rokov

7/ Július Péli, vo veku 72 rokov

 

V našej obci nás opustili v roku 2017:

 1/ Ing. Peter Skok, vo veku 52 rokov

2/ Barbora Magová, rod. Holubičková, vo veku 91 rokov

3/ Veronika Zvalová, rod. Dolinská vo veku 70 rokov

4/  Imrich Nagy, vo veku 71 rokov

5/ Marek Vrábel,  vo veku 31 rokov

6/ Zoltán Péli, vo veku 51 rokov

7/ Štefan Nagy, vo veku 65 rokov

 

 V našej obci nás opustili v roku 2016:

 1/ Tomáš Matyus, vo veku 29 rokov

 2/ Alžbeta Barcsová, rod. Höriková vo veku 69 rokov

 3/ Eleonóra Maťušová, rod. Šeboková vo veku 65 rokov

 

 V našej obci nás opustili v roku 2015:

1/ Júlia Balková, rod. Beláková vo veku 63 rokov

2/  Viktor Urban vo veku 74 rokov

3/ Ján Borbély vo veku 71 rokov

4/ Jana Balková, rod. Zvířecí vo veku 71 rokov

5/ Alžbeta Molnárová, rod. Péliová vo veku 89 rokov

 

V našej obci nás opustili v roku 2014:

1/ Sidónia Hörighová, rod. Péliová vo veku 72 rokov

2/ Milan Balko vo veku 59 rokov

3/ Jozef Balko vo veku 68 rokov

4/ Ján Nagy vo veku 83 rokov

5/ Dezider Ment vo veku 87 rokov

6/ Ernest Brath vo veku 70 rokov

7/ Štefan Bányi vo veku 74 rokov

8/ Veronika Nagyová vo veku 85 rokov

 

V našej obci nás opustili v roku 2013:

1/ Jolana Höriková, rod. Ferencziová vo veku 83 rokov

2/ Attila Turcsányi vo veku 30 rokov

3/ Margita Balková, rod. Magová vo veku 82 rokov

4/ Mária Balkóvá, rod. Dojčanová vo veku 81 rokov

 

V našej obci nás opustili v roku 2012:

1/ Alžbeta Dolinská, rod. Matyusová vo veku 85 rokov

2/ Alexander Hörik vo veku 71 rokov

3/ Silvia Kováčová, rod. Szorádová vo veku 40 rokov

4/ Dezider Balko vo veku 69 rokov

 

V našej obci nás opustili v roku 2011:

1/ Pavel Volf vo veku 57 rokov

2/ Gašpar Maga vo veku 76 rokov

3/ Pavel Mészáros vo veku 70 rokov

4/ Norbert Hörik vo veku 38 rokov

5/ Aurélia Hörighová, rod. Péliová vo veku 78 rokov

6/ Margita Kóšová, rod. Höriková vo veku 81 rokov

7/ Zuzana Szorádová vo veku 45 rokov