Menu
Obec Štitáre
ObecŠtitáre

Poslanci

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

volebné obdobie 2018 - 2022

Michal Beňo

Renáta Godárová

Katarína Kóšová

Valéria Kurucová

Peter Hőrik

Ing. Daniel Pindeš

Poslanci obecného zastupiteľstva - volebné obdobie 2014 - 2018

Ing. Stanislav Brath

Ing. Jozef Cilling

Bc. Milota Magová

Peter Hőrik

Ing. Daniel Pindeš

Poslanci obecného zastupiteľstva - volebné obdobie 2010 - 2014

Ing. Stanislav Brath 

Ing. Jozef Cilling

Ing. Jaroslav Matéjíček

Helena Molnárová

Juraj Pilka do r.2013 (vzdal sa mandátu)

Mgr. Sórádová Silvia

Ing. Zoltán Molnár (náhradník) od r.2013

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zo 6. septembra 1990 v znení neskorších predpisov

§ 11

Obecné zastupiteľstvo

(1) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis.5) Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

(2) Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou

a) starostu,
b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
d) podľa osobitného zákona.10b)

(3) Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce takto:

a) do 40 obyvateľov obce 3 poslanci, 
b) od 41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov, 
c) od 501 do 1 000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov, 
d) od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov, 
e) od 3 001 do 5 000 obyvateľov obce 9 až 11 poslancov, 
f) od 5 001 do 10 000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov, 
g) od 10 001 do 20 000 obyvateľov obce 13 až 19 poslancov, 
h) od 20 001 do 50 000 obyvateľov obce 15 až 25 poslancov, 
i) od 50 001 do 100 000 obyvateľov obce 19 až 31 poslancov, 
j) nad 100 000 obyvateľov obce 23 až 41 poslancov.

(4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené

a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním, 
b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta, 
c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce, 
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok, 5a)
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, 
f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce, 
g) uznášať sa na nariadeniach, 
h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1, 
i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona11) a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie, 
j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len "hlavný kontrolór"), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi, 
k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov, 
l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe, 
m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu, 
n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce, 
o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny, 
p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

Výsledky volieb do samosprávy obce Štitáre, konaných dňa 15.11.2014

Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov: 618

Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky: 443

Počet odovzdaných obálok: 443

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 433

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 435

Počet zvolených poslancov: 5

Starosta obce

P.č./Meno a priezvisko/Počet hlasov

1 Zuzana Vinkovičová, Ing. 230

2 Milota Magová, Bc. 128

3 Peter Hörik 77

Obecné zastupiteľstvo - zvolení poslanci

P.č./Meno a priezvisko/Počet hlasov

1 Jozef Cilling, Ing. 286

2 Milota Magová, Bc. 240

3 Stanislav Brath, Ing. 182

4 Daniel Pindeš, Ing. 161

5 Peter Hörik 161

Obecné zastupiteľstvo - náhradníci

6 Gabriel Süttö 156

7 Slavomír Adamčík, Ing. 146

8 Anastázia Hašúková, Bc. 129

9 Pavol Kišucký 129

10 Marek Jakubík, Ing. 108

11 Zoltán Molnár, Ing. 102

Výsledky volieb do samosprávy obce Štitáre, konaných dňa 27.11.2010

Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov: 557

Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky: 361

Počet odovzdaných obálok: 361

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 354

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 356

Počet zvolených poslancov: 6

Starosta obce

P.č./Meno a priezvisko/Počet hlasov

1 Zuzana Vinkovičová, Ing. 185

2 Depeš Gabriel, Ing. 171

Obecné zastupiteľstvo - zvolení poslanci

P.č./Meno a priezvisko/Počet hlasov

1 Jozef Cilling, Ing. 249

2 Silvia Sóradová, Mgr. 235

3 Juraj Pilka 160

4 Helena Molnárová 125

5 Stanislav Brath, Ing. 120

6 Jaroslav Matějíček, Ing. 114

Obecné zastupiteľstvo - náhradníci

7 Zoltán Molnár, Ing. 106

8 Matej Brath 99

9 Karol Holička, Ing. 97

10 Daniel Pindeš, Ing. 96

11 Stanislav Dominka 72

12 Štefan Gabriel, Ing. 68

13 Miroslav Péli 56

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3
1
4 5 6
1
7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
1

Aktuálne počasie

dnes, piatok 19. 4. 2024
slabý dážď 10 °C 1 °C
sobota 20. 4. slabý dážď 10/4 °C
nedeľa 21. 4. zamračené 9/2 °C
pondelok 22. 4. zamračené 8/2 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Wifi pre teba

wifi pre teba

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:272
TÝŽDEŇ:1611
CELKOM:651887

hore