RSS

Výber jazyka

Obsah

Územný plán obce Štitáre - ZaD č. 2 _ Rok 2018

textová časť Stiahnuté: 1446x

10 - voda Stiahnuté: 848x

8 - doprava Stiahnuté: 790x

5-celkový pohľad Stiahnuté: 1872x

Odsúhlasený územný plán obce Štitáre - Zmeny a doplnky č.1/2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 012016 O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE ŠTITÁRE – zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 979x

Územný plán - Zmeny a doplnky č. 12015 Stiahnuté: 1691x

Územný plán Zmeny a doplnky č. 1/2015 – Návrh

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE Stiahnuté: 486x

ZMENY A DOPLNKY č. 12015 - NÁVRH Stiahnuté: 577x

Odsúhlasený územný plán obce Štitáre _ Rok 2014

Mapa obce Stiahnuté: 742x

Textová časť Stiahnuté: 681x

Záväzná časť Stiahnuté: 1118x

tab Stiahnuté: 631x

10_VODA Stiahnuté: 908x

9_ELEKTRO Stiahnuté: 1032x

8_DOPRAVA Stiahnuté: 1037x

7_VPS Stiahnuté: 993x

6_VOR Stiahnuté: 869x

2 Stiahnuté: 848x

1_1-50000 Stiahnuté: 1080x

1 Stiahnuté: 800x

Stránka