RSS

Výber jazyka

Obsah

Územný plán obce Štitáre - ZaD č. 2 _ Rok 2018

textová časť Stiahnuté: 1400x

10 - voda Stiahnuté: 827x

8 - doprava Stiahnuté: 763x

5-celkový pohľad Stiahnuté: 1813x

Odsúhlasený územný plán obce Štitáre - Zmeny a doplnky č.1/2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 012016 O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE ŠTITÁRE – zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 963x

Územný plán - Zmeny a doplnky č. 12015 Stiahnuté: 1670x

Územný plán Zmeny a doplnky č. 1/2015 – Návrh

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE Stiahnuté: 475x

ZMENY A DOPLNKY č. 12015 - NÁVRH Stiahnuté: 564x

Odsúhlasený územný plán obce Štitáre _ Rok 2014

Mapa obce Stiahnuté: 711x

Textová časť Stiahnuté: 654x

Záväzná časť Stiahnuté: 1105x

tab Stiahnuté: 617x

10_VODA Stiahnuté: 892x

9_ELEKTRO Stiahnuté: 1010x

8_DOPRAVA Stiahnuté: 1017x

7_VPS Stiahnuté: 980x

6_VOR Stiahnuté: 850x

2 Stiahnuté: 835x

1_1-50000 Stiahnuté: 1065x

1 Stiahnuté: 788x

Stránka