RSS

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Územný plán obce Štitáre - ZaD č. 2 _ Rok 2018

textová časť Stiahnuté: 1058x

10 - voda Stiahnuté: 705x

8 - doprava Stiahnuté: 612x

5-celkový pohľad Stiahnuté: 1498x

Odsúhlasený územný plán obce Štitáre - Zmeny a doplnky č.1/2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 012016 O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE ŠTITÁRE – zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 846x

Územný plán - Zmeny a doplnky č. 12015 Stiahnuté: 1547x

Územný plán Zmeny a doplnky č. 1/2015 – Návrh

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE Stiahnuté: 400x

ZMENY A DOPLNKY č. 12015 - NÁVRH Stiahnuté: 467x

Odsúhlasený územný plán obce Štitáre _ Rok 2014

Mapa obce Stiahnuté: 510x

Textová časť Stiahnuté: 534x

Záväzná časť Stiahnuté: 1031x

tab Stiahnuté: 558x

10_VODA Stiahnuté: 780x

9_ELEKTRO Stiahnuté: 858x

8_DOPRAVA Stiahnuté: 900x

7_VPS Stiahnuté: 862x

6_VOR Stiahnuté: 719x

2 Stiahnuté: 759x

1_1-50000 Stiahnuté: 944x

1 Stiahnuté: 728x

Stránka