RSS

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Územný plán obce Štitáre - ZaD č. 2 _ Rok 2018

textová časť Stiahnuté: 954x

10 - voda Stiahnuté: 661x

8 - doprava Stiahnuté: 573x

5-celkový pohľad Stiahnuté: 1406x

Odsúhlasený územný plán obce Štitáre - Zmeny a doplnky č.1/2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 012016 O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE ŠTITÁRE – zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 807x

Územný plán - Zmeny a doplnky č. 12015 Stiahnuté: 1505x

Územný plán Zmeny a doplnky č. 1/2015 – Návrh

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE Stiahnuté: 376x

ZMENY A DOPLNKY č. 12015 - NÁVRH Stiahnuté: 431x

Odsúhlasený územný plán obce Štitáre _ Rok 2014

Mapa obce Stiahnuté: 466x

Textová časť Stiahnuté: 491x

Záväzná časť Stiahnuté: 996x

tab Stiahnuté: 530x

10_VODA Stiahnuté: 751x

9_ELEKTRO Stiahnuté: 824x

8_DOPRAVA Stiahnuté: 871x

7_VPS Stiahnuté: 819x

6_VOR Stiahnuté: 687x

2 Stiahnuté: 728x

1_1-50000 Stiahnuté: 902x

1 Stiahnuté: 700x

Stránka