RSS

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Územný plán obce Štitáre - ZaD č. 2 _ Rok 2018

textová časť Stiahnuté: 1138x

10 - voda Stiahnuté: 744x

8 - doprava Stiahnuté: 660x

5-celkový pohľad Stiahnuté: 1602x

Odsúhlasený územný plán obce Štitáre - Zmeny a doplnky č.1/2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 012016 O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE ŠTITÁRE – zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 894x

Územný plán - Zmeny a doplnky č. 12015 Stiahnuté: 1594x

Územný plán Zmeny a doplnky č. 1/2015 – Návrh

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE Stiahnuté: 415x

ZMENY A DOPLNKY č. 12015 - NÁVRH Stiahnuté: 509x

Odsúhlasený územný plán obce Štitáre _ Rok 2014

Mapa obce Stiahnuté: 563x

Textová časť Stiahnuté: 570x

Záväzná časť Stiahnuté: 1054x

tab Stiahnuté: 572x

10_VODA Stiahnuté: 802x

9_ELEKTRO Stiahnuté: 890x

8_DOPRAVA Stiahnuté: 927x

7_VPS Stiahnuté: 885x

6_VOR Stiahnuté: 743x

2 Stiahnuté: 786x

1_1-50000 Stiahnuté: 973x

1 Stiahnuté: 744x

Stránka