Menu
Obec Štitáre
ObecŠtitáre

Neaktuálne VZN

VZN č. 01/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 01_2023 (4).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 630,68 kB

VZN č. 01 2021 poplatok za KO a DSO

VZN č. 01 2021 poplatok za KO a DSO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 543,98 kB

Dodatok č. 1 k VZN č 1/ 2019 o určení výšky čiastočnej úhrady MŠ_schválené

Dodatok č. 1 k VZN č 1 2019 o určení výšky čiastočnej úhrady MŠ_schválené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 693,49 kB

Uznesenie č. 61/2011 k VZN č. 1/2011 _oprava článku 4

uznesenie č. 61_2011 k VZN č. 1_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,34 kB

Návrh VZN č. 1 2020 o zhromaždeniach obyvateľov

Návrh VZN č. 1 2020 o zhromaždeniach obyvateľov_finálny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 526,52 kB

Návrh VZN č. 2/2020 o pohrebníctve

Návrh VZN č. 2 2020 o pohrebníctve_finálny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 503,92 kB

VZN č. 3/2019 o nakladaní s KO a DSO na území Obce Štitáre

VZN č. 3 2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi_schválený.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 512,52 kB

VZN č. 2/2019 o miestnom poplatku za KO a DSO

VZN č. 2 2019 poplatok za komunálny odpad_schválené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 392,67 kB

VZN č. 1/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu ...

VZN č. 1 2019 o určení výšky čiastočnej úhrady MŠ_schválené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 490,55 kB

Návrh VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za rozvoj

Návrh VZN č. 4 2019 poplatok za miestny rozvoj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 467,23 kB

Návrh VZN č. 3/2019 o nakladaní s KO a DSO na území obce

Návrh VZN č. 3 2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 584,81 kB

Návrh VZN č. 2/2019 o miestnom poplatku za KO a DSO

Návrh VZN č. 2 2019 poplatok za komunálny odpad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 392,4 kB

Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky na čiastočnú úhradu MŠ

Návrh VZN č. 1 2019 o určení výšky čiastočnej úhrady MŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 489,84 kB

Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 3_2015 o označovaní ulíc a verejných priestranstiev

Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 3_2015 o označovaní ulíc a verejných priestranstiev.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 372,26 kB

Návrh VZN č. 1/2018 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

Návrh_VZN_ č. 1_2018_elektronická komunikácia obce.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 50 kB

Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 3/2016 o miestnom poplatku za KO a DSO

Návrh_Dodatok č. 1 k VZN o miestnom poplatku za KO a DSO.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,88 kB

VZN č. 1/2017 Požiarny poriadok

vzn č. 12017_požiarny poriadok.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 44,75 kB

Návrh VZN č. 1/2017 Požiarny poriadok

návrh vzn č. 12017_požiarny poriadok.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 45,27 kB

VZN č. 03/2016 o miestnom poplatku za KO a DSO

vzn č. 3_2016 poplatok za komunálny odpad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 242,89 kB

VZN č. 4/2016 poplatok za miestny rozvoj

vzn č. 4_ 2016 poplatok za miestny rozvoj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 292,04 kB

VZN č. 1/2011 O prenájme Spoločenského domu a VZN č. 22011 Služby poskytované v obci Štitáre

VZN č. 12011 O prenájme Spoločenského domu a VZN č. 22011 Služby poskytované v obci Štitáre.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 217,28 kB

VZN č. 42011 o vytváraní životného prostredia a ochrane verejného poriadku v obci

VZN č. 42011 o vytváraní životného prostredia a ochrane verejného poriadku v obci.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 58 kB

VZN č.52011 POVODŇOVÝ PLÁN ZÁCHRANNÝCH PRÁC OBCE ŠTITÁRE

VZN č.52011 POVODŇOVÝ PLÁN ZÁCHRANNÝCH PRÁC OBCE ŠTITÁRE.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 383 kB

VZN č.62011 KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE ŠTITÁRE 2011 - 2015

VZN č.62011 KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE ŠTITÁRE 2011 - 2015.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 687,5 kB

VZN č. 7/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Štitáre na podporu kultúry a športu na území

VZN č. 72011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Štitáre na podporu kultúry a športu na území.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 51 kB

Dodatok č.1 k VZN č.11

Dodatok č.1 k VZN č.11.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 6,01 kB

VZN č.122011 O daní nehnuteľností na kalendárny rok 2012 a ďalšie zdaňovacie obdobie

VZN č.122011 O daní nehnuteľností na kalendárny rok 2012 a ďalšie zdaňovacie obdobie.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 18,63 kB

VZN č. 112011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 112011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 96,21 kB

VZN č.12012 o umiestňovaní plagátov

VZN č.12012 o umiestňovaní plagátov.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,65 kB

Návrh Dodatku č.12012 k VZN č.122011

Návrh Dodatku č.12012 k VZN č.122011.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 28,5 kB

Návrh VZN č.22012 o chove a držaní zvierat na území obce Štitáre

Návrh VZN č.22012 o chove a držaní zvierat na území obce Štitáre.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 55,5 kB

VZN Obce Štitáre č. 22012 o chove a držaní zvierat na území obce Štitáre

VZN Obce Štitáre č. 22012 o chove a držaní zvierat na území obce Štitáre.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 52,5 kB

Návrh VZN č. 3/2012 o vyhlásení záväzných častí Územného plánu obce Štitáre

Návrh VZN č. 32012 o vyhlásení záväzných častí Územného plánu obce Štitáre.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 805,12 kB

Všeobecne záväzné nariadenie obce Štitáre č. 32012 o vyhlásení záväzných častí UP obce Štitáre

Všeobecne záväzné nariadenie obce Štitáre č. 32012 o vyhlásení záväzných častí UP obce Štitáre.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 184,49 kB

VZN č.62012 o daní z nehnuteľností od roku 2013

VZN č.62012 o daní z nehnuteľností od roku 2013.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 117,5 kB

VZN č.82012 o poplatkoch

VZN č.82012 o poplatkoch.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 99 kB

VZN č.92012 o miestnych poplatkoch a KO od roku 2013

VZN č.92012 o miestnych poplatkoch a KO od roku 2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 354,19 kB

VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ na území obce Štitáre

VZN č. 12013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ na území obce Štitáre.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 169,28 kB

Návrh VZN č.2213 Požiarny poriadok obce

Návrh VZN č.2213 Požiarny poriadok obce.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 41,05 kB

Návrh VZN č.22014

Návrh VZN č.22014.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 215 kB

VZN č. 22014 o nakladaní s odpadmi na území obce Štitáre

VZN č. 22014 o nakladaní s odpadmi na území obce Štitáre.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 524,2 kB

Návrh VZN č. 32014 o vyhlásení záväzných častí ÚP obce Štitáre

Návrh VZN č. 32014 o vyhlásení záväzných častí ÚP obce Štitáre.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 121,72 kB

Návrh VZN č. 42014 o dani z nehnuteľnosti

Návrh VZN č. 42014 o dani z nehnuteľnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 180,45 kB

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Štitáre č. 42014 o dani z nehnuteľnosti

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Štitáre č. 42014 o dani z nehnuteľnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 179,92 kB

Návrh VZN č.12015 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach

Návrh VZN č.12015 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 209,77 kB

VZN č. 1/2015 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach

VZN č. 12015 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 225,02 kB

Návrh VZN č. 22015 prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska

Návrh VZN č. 22015 prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 450 kB

Návrh VZN č. 32015 o označovaní ulíc, verejných priestranstiev a číslovanie stavieb

Návrh VZN č. 32015 o označovaní ulíc, verejných priestranstiev a číslovanie stavieb.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 227,26 kB

Návrh VZN č. 42015 o miestnej dani z nehnuteľností

Návrh VZN č. 42015 o miestnej dani z nehnuteľností.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 61,5 kB

Návrh VZN č. 52015 o miestnom poplatku za KO a DSO

Návrh VZN č. 52015 o miestnom poplatku za KO a DSO.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 85 kB

Návrh VZN č. 62015 o vyhlásení záväzných častí ÚP - zmeny a doplnky č. 1

Návrh VZN č. 62015 o vyhlásení záväzných častí ÚP - zmeny a doplnky č. 1.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 33 kB

VZN č. 52015 o miestnom poplatku za KO a DSO

VZN č. 52015 o miestnom poplatku za KO a DSO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 313,25 kB

Návrh VZN č. 12016 o vyhlásení záväzných častí ÚP - zmeny a doplnky č. 1

Návrh VZN č. 12016 o vyhlásení záväzných častí ÚP - zmeny a doplnky č. 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 198,23 kB

Návrh VZN č. 22016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce

Návrh VZN č. 22016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 302,31 kB

VZN č. 22016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce

VZN č. 22016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 302,69 kB

Návrh VZN č. 032016 o miestnom poplatku za komunálne odpady

Návrh VZN č. 032016 o miestnom poplatku za komunálne odpady.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 107,5 kB

Návrh VZN č.42016 o miestnom poplatku za rozvoj

Návrh VZN č.42016 o miestnom poplatku za rozvoj.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 73 kB

Úrad

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 26. 5. 2024
mierny dážď 23 °C 12 °C
pondelok 27. 5. oblačno 24/14 °C
utorok 28. 5. slabý dážď 23/12 °C
streda 29. 5. zamračené 20/11 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Wifi pre teba

wifi pre teba

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:190
TÝŽDEŇ:1823
CELKOM:666226

hore