Menu
Obec Štitáre
ObecŠtitáre

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
6. 2. 2020

Darovacia zmluva

4/2020

Neuvedené

Slovenská republika- dočasný správca Okresný úrad Nitra

Obec Štitáre

14. 1. 2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny

3

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

14. 1. 2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny

2

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

19. 12. 2019

Zmluva o dodávke vody

36/2019

Neuvedené

Odberatelia vody

Obec Štitáre

13. 12. 2019

Dohoda o prenájme

35/2019

Neuvedené

Kosírová Barbora

Obec Štitáre

12. 12. 2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia

33/2019

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Štitáre

12. 12. 2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia

32/2019

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Štitáre

12. 12. 2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia

31/2019

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Štitáre

12. 12. 2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia

30/2019

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Štitáre

29. 11. 2019

Dohoda o prenájme

34/2019

Neuvedené

Lážek Jaroslav

Obec Štitáre

19. 11. 2019

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

29/2019

15 000,00 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Obec Štitáre

15. 11. 2019

Dohoda o prenájme

28/2019

Neuvedené

Eva Suttoová

Obec Štitáre

7. 11. 2019

Dohoda o prenájme

27/2019

Neuvedené

Ing. Daniel Pindeš, Pohranická 13, Štitáre

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

22. 10. 2019

Nájomná zmluva

26/2019

Neuvedené

ARDSYSTÉM, s.r.o., Žilina

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

7. 10. 2019

Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác

25/2019

33 991,50 EUR

Ladislav Kišš LAMONT

Obec Štitáre

4. 10. 2019

Dodatok k zmluve o dielo č. 2019/OS04

1

Neuvedené

Daniel Andel DAN, Žirany 263

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

13. 9. 2019

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby

24/2019

Neuvedené

Disig, a.s., Bratislava

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

11. 9. 2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o dodaní tovarov

1

Neuvedené

Obecné siete, s. r. o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

4. 9. 2019

Program rozvoja vidieka SR 2014-2020

23/2019

46 316,38 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava

Obec Štitáre

23. 8. 2019

Dohoda o prenájme

22/2019

Neuvedené

Horiková Terézia, Fábryho 37, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

14. 8. 2019

Zmluva o dodaní tovarov

21/2019

Neuvedené

Obecné siete, s. r. o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

22. 7. 2019

Zmluva o dielo

20/2019

Neuvedené

RENOVIA, s.r.o.

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

18. 7. 2019

Zmluva č. 133/POD-403/19

19/2019

Neuvedené

Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystica

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

10. 7. 2019

Zmluva o dielo č. 2019/OS04

18/2019

Neuvedené

Daniel Andel DAN, Žirany 263

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

8. 7. 2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb

17-1/2019

Neuvedené

PROROZVOJ s.r.o.

Obec Štitáre

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 87
hore