RSS

Výber jazyka

Obsah

Späť

Registratúrna značka: OU-NR-PLO1-2022/001506-056

Číslo registratúrneho záznamu: OU-NR-PLO1-2022/001506-056

OÚ Nitra, Pozemkový a lesný odbor - ROZHODNUTIE

Vyvesené: 8. 8. 2022

Dátum zvesenia: 24. 8. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť