RSS

Výber jazyka

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí správneho konania o nevyhnutnosti vykonania archeologického výskumu a upustenie od ústneho pojednávania_IBV Štitáre- Zamoyského ul.

Vyvesené: 16. 11. 2022

Dátum zvesenia: 2. 12. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť