RSS

Výber jazyka

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 01/2021_ o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 01 2021 poplatok za KO a DSO.pdf Stiahnuté: 66x | 16.12.2021

ROK 2020

Návrh VZN č. 1 2020 o verejných zhromaždeniach s vyznačenými zmenami - finálny.pdf Stiahnuté: 269x | 03.03.2020

Stránka

  • 1