RSS

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
05.04.2017

Kúpna zmluva č. 17/266/E11200/KZ

12/2017

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

22.03.2017

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

11-1/2017

Neuvedené

Advokátska kancelária

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

22.03.2017

Kúpna zmluva

11/2017

Neuvedené

Sakmár Anton a Sakmárová Hedviga, Fábryho 3, Štitáre

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

13.03.2017

Dohoda o podmienkach poskytovania laboratórnych analýz..

10/2017

0,00 EUR

RUVZ Nitra, Štefánikova 58, 949 01 Nitra

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

22.02.2017

Dodatok č. 1

9/2017

0,00 EUR

RNDr. Blehová Mária, Lohyňová Alžbeta, Ment Gabriel

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

20.02.2017

Dohoda o prenájme SD

8/2017

0,00 EUR

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

Récky Štefan, Ku Gáborke 33, 951 01 Štitáre

10.02.2017

Kúpna zmluva

6/2017

0,00 EUR

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

09.02.2017

Hromadná licenčná zmluva

7/2017

0,00 EUR

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

09.02.2017

Hromadná licenčná zmluva

5/2017

0,00 EUR

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

08.02.2017

Zmluva o prevádzke webového sídla a poskytovania ďalších webhostingových služieb

2/2017

0,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

obec Štitáre

20.01.2017

Kúpna zmluva

3/2017

0,00 EUR

Sakmár Anton a Sakmárová Hedviga, Fábryho 3, Štitáre

obec Štitáre

19.01.2017

Zmluva o dielo

1/2017

0,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

obec Štitáre

01.01.2017

Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu

4/2017

0,00 EUR

Slovenský plynár. priemysel

obec Štitáre

01.01.2017

Dodatok č. 2

50/2016

0,00 EUR

MAGNA ENERGIA a.s.,

obec Štitáre

31.12.2016

Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k informačnému systému

48/2016

0,00 EUR

DEUS, Kýčerského 5, Bratislava

obec Štitáre

31.12.2016

Dohoda o prenájme SD

51/2016

0,00 EUR

Kišucký Pavol, Pri Prameni 19, 951 01 Štitáre

obec Štitáre

23.12.2016

Zmluva o zriadení vecného bremena

49/2016

0,00 EUR

obec Štitáre

Blehová Mária, RNDr., Velčice 164 a Šranková Erika, Pod Žibricou 212/17, Štitáre

21.12.2016

Kúpna zmluva

46/2016

0,00 EUR

Horňák Maroš, Jelenecká 351, 951 01 Štitáre

obec Štitáre

15.12.2016

Kúpna zmluva o prevode práv k nehnuteľnosti

44/2016

0,00 EUR

Rozália Czaková, Nitrianske Hrnčiarovce

obec Štitáre

15.12.2016

Dohoda o úprave vlastníckych vzťahov k nehnuteľnosti a uznaní vlastníctva

45/2016

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava

obec Štitáre

13.12.2016

Dodatok č. 6

47/2016

0,00 EUR

ARRIVA NITRA a.s.

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

23.11.2016

Zmluva o zriadení vecného bremena

9/2017

0,00 EUR

RNDr. Blehová Mária, Lohyňová Alžbeta, Ment Gabriel

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

15.11.2016

Zmluva o zriadení vecných bremien, ev. č. oprávneného 16/1368/1613400005-ZoS/VB

43/2016

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Štitáre

07.11.2016

Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny a/alebo zemného plynu pre odberateľov Mimo domácnosť

42/2016

0,00 EUR

SLOVAKIA ENERGY,s.r.o., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava

Obec Štitáre

25.10.2016

Dodatok č. 1/2016

41/2016

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Štefánikova tr. 88, 94901 Nitra

Obec Štitáre

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: