RSS

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.09.2016

Dohoda o prenájme spoločenského domu

39/2016

0,00 EUR

Brezovský Miroslav, Jókayho ul., Štitáre

Obec Štitáre

16.09.2016

Dohoda o prenájme spoločenského domu

38/2016

0,00 EUR

Szabóová Alžbeta, Štitáre, Pri Prameni 45

Obec Štitáre

13.09.2016

Dohoda o podmienkach poskytnutia lab. analýz

37/2016

0,00 EUR

RÚVZ v Nitre, Štefánikova 58

Obec Štitáre

02.09.2016

Nájomná zmluva č. 03801/2015

35/2016

0,00 EUR

Slovenský pozemkový fond

Obec Štitáre

29.08.2016

Hromadná licenčná zmluva

40/2016

0,00 EUR

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Štitáre

23.08.2016

Zmluva č. 127/POD-ZD2-25/16 o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu

34/2016

0,00 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

Obec Štitáre

08.08.2016

Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy

33/2016

0,00 EUR

Ing. Svetlanský, Bánov a RNDr. Blehová, Velčice

Obec Štitáre

27.07.2016

Zmluva č.280/2016 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

31/2016

0,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Obec Štitáre

24.07.2016

Zmluva o dielo

32/2016

0,00 EUR

Današ s.r.o., Vinohrady 575, Veľké Zálužie

Obec Štitáre

19.07.2016

Zmluva o dielo

30/2016

0,00 EUR

Premona, s.r.o., Železničiarska 44, Nitra

Obec Štitáre

19.07.2016

Zmluva o dielo

29/2016

0,00 EUR

Premona, s.r.o., Železničiarska 44, Nitra

Obec Štitáre

14.07.2016

Kúpna zmluva

28/2016

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Štitáre

13.07.2016

Hromadná licenčná zmluva

36/2016

0,00 EUR

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Štitáre

21.06.2016

ZmZmluva č.265/16 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č.2/2014 v znení neskoršej zme

27/2016

0,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Obec Štitáre

16.06.2016

Dohoda o prenájme spoločenského domu

26/2016

0,00 EUR

Vágai Roman, Jelenecká 292A, Štitáre

Obec Štitáre

09.06.2016

Dohoda o prenájme spoločenského domu

24/2016

0,00 EUR

Nagyová Gita, Jókayho 13, Štitáre

Obec Štitáre

29.05.2016

Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti

23/2016

0,00 EUR

Ing. Dagmar Horáková, Štúrova 14, 949 01 Nitra

Obec Štitáre

20.05.2016

Dohoda o prenájme spoločenského domu

22/2016

0,00 EUR

Monnier Andrea, Ku Gáborke 61, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre

12.05.2016

Hromadná licenčná zmluva

25/2016

0,00 EUR

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Štitáre

10.05.2016

Zmluva o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe

18/2016

0,00 EUR

Súkromná spojená škola v Štúrove, org.zložka-Súkromná obchodná akadémia, Sv. Štefana 36,Štúrovo

Obec Štitáre

17.04.2016

Zmluva o dielo

19/2016

0,00 EUR

Juraj Bakács - Acer, Metodova 22, Nitra

Obec Štitáre

13.04.2016

Nájomná zmluva

21/2016

0,00 EUR

SE Predaj s.r.o., Bratislava

Obec Štitáre

13.04.2016

Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb

16/2016

0,00 EUR

Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Obec Štitáre

28.03.2016

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy ZNR02132016099

17/2016

0,00 EUR

ENVI - PAK, a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava

Obec Štitáre

25.03.2016

Dohoda o prenájme spoločenského domu

13/2016

0,00 EUR

Školák František, Ku Gáborke 30, Štitáre

Obec Štitáre

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: