RSS

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.10.2015

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena

41/2015

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Štitáre

27.10.2015

DODATOK č. 5

44/2015

0,00 EUR

ARRIVA NITRA a.s.

Obec Štitáre

26.10.2015

Mandátna zmluva

37/1/2015

0,00 EUR

AE group, s.r.o., Nálepkova 1827/4, Piešťany

Obec Štitáre

26.10.2015

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 25.9.2015

37/2015

0,00 EUR

PaedDr. Ostertag Boris, Pod Horou 6, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre

22.10.2015

Kúpna zmluva o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnostiam

36/2015

0,00 EUR

Blehová Mária, RNDr., Velčice 164 a Šranková Erika, Pod Žibricou 212/17, Štitáre

Obec Štitáre

22.10.2015

Kúpna zmluva o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnosti

35/2015

0,00 EUR

Borbélyová Terézia, Pri Prameni 132/28, Štitáre

Obec Štitáre

11.10.2015

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2015 multifunkčné ihriská č. 916/2015

34/2015

0,00 EUR

Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava 1

Obec Štitáre

27.09.2015

Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k informačnému systému DCOM

32/2015

0,00 EUR

DataCentrum, Kýčerského 5, Bratislava

Obec Štitáre

24.09.2015

Kúpna zmluva

33/2015

0,00 EUR

PaedDr. Ostertag Boris, Pod Horou 6, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre

11.09.2015

Hromadná licenčná zmluva

31/2015

0,00 EUR

SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava

Obec Štitáre

09.09.2015

Zmluva o poskytnutí grantu č. NA15_094

38/2015

0,00 EUR

Nadácia Allianz, Dostojevského rad 4, Bratislava

Obec Štitáre

27.08.2015

Zmluva č. 5/NR/2015

30/2015

0,00 EUR

MV SR, Okresný úrad Nitra, Štefánikova 69, Nitra

Obec Štitáre

24.08.2015

Zmluva o výpožičke a zmluva o budúcej kúpnej zmluve

40/2015

0,00 EUR

Blehová Mária, RNDr., Velčice 164 a Šranková Erika, Pod Žibricou 212/17, Štitáre

Obec Štitáre

17.08.2015

Zmluva o výpožičke a zmluva o budúcej kúpnej zmluve

39/2015

0,00 EUR

Borbélyová Terézia, Pri Prameni 132/28, Štitáre

Obec Štitáre

31.07.2015

Hromadná licenčná zmluva

28/2015

0,00 EUR

Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava

Obec Štitáre

23.07.2015

Dohoda o poskytovaní údajov do registra poistencov

27/2015

0,00 EUR

Sociálna poisťovňa, a.s., Slančíkovej 3, Nitra

Obec Štitáre

21.07.2015

Zmluva č. 141/POD-ZD2-25/15

26/2015

0,00 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

Obec Štitáre

19.07.2015

Zmluva o dielo

42/2015

0,00 EUR

CZ CZ Nitra, s.r.o., Zlatomoravecká 5, Nitra

Obec Štitáre

19.07.2015

Dodatok č. 01 k Zmluve o dielo č. 052015-1 uzatvorenej dňa 12.5.2015

29/2015

0,00 EUR

APIR s.r.o., Pri prameni 47, Štitáre

Obec Štitáre

15.07.2015

Zmluva o dielo

22/2015

0,00 EUR

DHAP s.r.o., Golianovo 461

Obec Štitáre

13.07.2015

Zmluva o poskytnutí dotácie

24/2015

0,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Obec Štitáre

13.07.2015

Zmluva o poskytnutí dotácie

23/2015

0,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Obec Štitáre

02.07.2015

Zmluva č.267/2015 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN

21/2015

0,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Obec Štitáre

15.06.2015

Zmluva č.243/2015 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č.2/2014

20/2015

0,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Obec Štitáre

12.06.2015

Dohoda o prenájme SD

19/2015

0,00 EUR

Péli Ladislav, Pod Žibricou 3, Štitáre

Obec Štitáre

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: