RSS

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.10.2014

Zmluva o dielo

40/2014

0,00 EUR

Obecné siete, s. r. o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra

Obec Štitáre

10.08.2014

Nájomná zmluva na pozemok

32/2014

0,00 EUR

OZ Jelenka, Jelenec, Kostolná 252

Obec Štitáre

01.08.2014

Hromadná licenčná zmluva

322014

0,00 EUR

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2

Obec Štitáre

28.07.2014

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1392/2014

312014

0,00 EUR

Občianske združenie Žibrica, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre

16.07.2014

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly MDVRR SR na rok 2014

33/2014

0,00 EUR

MDVRR SR, Nám.slobody 6, 810 05 Bratislava

Obec Štitáre

09.07.2014

Zmluva č. 46/ZD2-25/14

34/2014

0,00 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystica

Obec Štitáre

01.07.2014

Zmluva o poskytnutí dotácie

302014

0,00 EUR

Občianske združenie Žibrica, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre

19.06.2014

Kúpna zmluva

292014

0,00 EUR

Tibor a Alžbeta Szabóoví, Štitáre

Obec Štitáre

18.06.2014

Doložka o oprave ku kúpnej zmluve zo dňa 9.8.2011

282014

0,00 EUR

FO - vlastníci parcely č. 181/4

Obec Štitáre

10.06.2014

dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 29.11.2013

272014

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Štitáre

10.06.2014

dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 30.9.2013

262014

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Štitáre

02.06.2014

Zmluva č. 280/2014 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č.4/2010

252014

0,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Obec Štitáre

02.06.2014

Zmluva č. 281/2014 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č.4/2010

232014

0,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Obec Štitáre

30.05.2014

Hromadná licenčná zmluva

282014

0,00 EUR

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2

Obec Štitáre

27.05.2014

Zmluva č. 241/2014 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN č.4/2010

242014

0,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Obec Štitáre

26.05.2014

Dodatok č. 1 k zámennej zmluve zo dňa 26.5.2014

212014

0,00 EUR

Prepelica Ladislav, Fábryho 27, Štitáre

Obec Štitáre

21.05.2014

Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9

182014

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Nitre, Štefánikova 88, 949 01 Nitra

Obec Štitáre

19.05.2014

Zmluva o dielo

18/2014

5 250,00 EUR

Ing. Michala Poláková Arden, Rimavská Sobota

Obec Štitáre

15.05.2014

Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti

222014

0,00 EUR

Ing. Dagmar Horáková, Štúrova 14, 949 01 Nitra

Obec Štitáre

07.04.2014

Dohoda o podmienkach poskytnutia laboratórnych analýz a meraní vody

172014

0,00 EUR

RUVZ Nitra, Štefánikova 58

Obec Štitáre

24.03.2014

Záznam o kontrole

162014

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Nitre, Štefánikova 88, 949 01 Nitra

Obec Štitáre

11.03.2014

Dodatok č. 1/2014 k dohode č. 02/§52/2014/NPVAOTP SR-3

122014

0,00 EUR

UPSVAR Nitra, Štefánikova 88

Obec Štitáre

21.02.2014

Hromadná licenčná zmluva

132014

0,00 EUR

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2

Obec Štitáre

19.02.2014

Dohoda č. 012/§ 51/2014

102014

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Nitre, Štefánikova 88, 949 01 Nitra

Obec Štitáre

19.02.2014

Dohoda č. 04/§ 52a/2014/NP VAOTP SR-3

92014

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Nitre, Štefánikova 88, 949 01 Nitra

Obec Štitáre

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: