RSS

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.12.2017

Nájomná zmluva

36/2017

Neuvedené

Gabriel Sutto

Obec Štitáre

29.11.2017

Zmluva o budúcej zmluve

35/2017

Neuvedené

Barták Lukáš a Michaela

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

29.11.2017

Zmluva o budúcej zmluve

34/2017

Neuvedené

Belányi Boris a Pogranová Ľudmila

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

29.11.2017

Zmluva o dielo č. 2911.3/2017

33/2017

Neuvedené

CZ CZ Nitra s.r.o.

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

10.11.2017

Dohoda o prenájme SD

32/2017

Neuvedené

Hošková Andrea, Jelenecká 361, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

31.10.2017

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

31/2017

Neuvedené

Slovak Telekom,a.s.

Obec Štitáre

27.09.2017

Dodatok č. 7

30/2017

Neuvedené

ARRIVA NITRA a.s.

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

14.09.2017

Dohoda o prenájme SD

29/2017

Neuvedené

Kuťka Roman

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

04.09.2017

Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP17/08/001

28/2017

Neuvedené

KOMENSKY, s.r.o.

Obec Štitáre

22.08.2017

Dohoda_rozbor vody

27/2017

Neuvedené

RUVZ Nitra, Štefánikova 58, 949 01 Nitra

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

28.07.2017

ZMLUVA č. 129/POD-25/17 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny - zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku

26/2017

Neuvedené

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Štitáre

20.07.2017

Kúpna zmluva

25/2017

Neuvedené

Veríme v Zábavu s.r.o.

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

14.07.2017

Dohoda o prenájme SD

24/2017

Neuvedené

Magdaléna Jurecsková, Ku Gáborke 31, Štitáre

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

13.07.2017

Zmluva o dielo

37/2017

104 900,00 EUR

CESTY NITRA, a.s.

Obec Štitáre

30.06.2017

Zmluva č. 339/2017 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

23/2017

Neuvedené

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Štitáre

29.06.2017

Zmluva č.224/2017 o poskytnutí dotácie na podporu športu

22/2017

Neuvedené

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Štitáre

22.06.2017

Zmluva č. 120804 08U01 o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie

21/2017

Neuvedené

Environmentálny fond

Obec Štitáre

14.06.2017

Zmluva č. 64/2017 o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu

20/2017

Neuvedené

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Štitáre

05.06.2017

Dohoda_rozbor vody

19/2017

Neuvedené

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sidlom v Nitre

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

31.05.2017

Kúpna zmluva ev. č. kupujúceho: 17/560/E11200/KZ

17/2017

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

22.05.2017

Dohoda č. 17/16/012/37

16/2017

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra

Obec Štitáre

17.05.2017

Zmluva o dielo

15/2017

Neuvedené

PREMONA, s. r. o.

Obec Štitáre

15.05.2017

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

18/2017

Neuvedené

Ing. Dagmar Horáková

Obec Štitáre

04.05.2017

Dohoda o prenájme SD

14/2017

Neuvedené

Gálová Mária, Jókayho 9, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

20.04.2017

Dohoda o prenájme SD

13/2017

Neuvedené

Valéria Nagyová

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: