RSS

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.02.2013

Dohoda č. 023/§51/2013

7/2013

0,00 EUR

UPSVAR Nitra, Štefánikova tr. 88, 949 01 Nitra

Obec Štitáre

26.02.2013

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

230/2012

0,00 EUR

Mária Blehová, Jelenecká 266, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre

26.02.2013

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

233/2012

0,00 EUR

Sýkora Ivan, Jelenecká 260, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre

26.02.2013

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

234/2012

0,00 EUR

Vágai Roman, Jelenecká 292A, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre

26.02.2013

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

235/2012

0,00 EUR

Ryban Miloš, Jelenecká 304, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre

26.02.2013

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

188/2012

0,00 EUR

Maga Sebastián, Ku Gáborke 1, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre

26.02.2013

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

247/2012

0,00 EUR

Nagy Ján, Ku Gáborke 42, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre

26.02.2013

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

257/2012

0,00 EUR

Nagy Ernest, Ku Gáborke 41, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre

26.02.2013

Zmluva o dielo č. 220/2013-PN

8/2013

0,00 EUR

SVP, š.p. Správa povodia dolnej Nitry

Obec Štitáre

25.02.2013

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

31/2012

0,00 EUR

Poliačik Pavol, Fábryho 38, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre

25.02.2013

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

43/2012

0,00 EUR

Kuzma František, MUDr., Panská dolina 25, Nitra

Obec Štitáre

25.02.2013

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

54/2012

0,00 EUR

Chovanček Alexander, Pod Horou 3, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre

25.02.2013

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

83/2012

0,00 EUR

Horik Jozef, Jelenecká 357, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre

25.02.2013

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

65/2012

0,00 EUR

Červenák František, Pod Žibricou 28, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre

25.02.2013

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

120/2012

0,00 EUR

Bugyíková Priska, Pri prameni 7, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre

25.02.2013

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

123/2012

0,00 EUR

Gabriel Štefan, Pri prameni 17, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre

25.02.2013

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

134/2012

0,00 EUR

Maga Karol, Ďurčanského 10, 949 01 Nitra

Obec Štitáre

25.02.2013

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

191/2012

0,00 EUR

Machavová Eva, Ing., Ďumbierska 13, 949 01 Nitra

Obec Štitáre

25.02.2013

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

220/2012

0,00 EUR

Bažantnica Štitáre, Nagyova 5

Obec Štitáre

25.02.2013

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

219/2012

0,00 EUR

Ekonomické stavby, Pohranická 391, Štitáre

Obec Štitáre

24.02.2013

Zmluva o diele

21/2013

0,00 EUR

Stavebné stolárstvo Novák, 951 48 Jarok č.593

Obec Štitáre

21.02.2013

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

106/2012

0,00 EUR

Sorád Norbert, Jelenecká 331, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre

21.02.2013

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

217/2012

0,00 EUR

COOP Jednota s.d., Nitra Štefánikova tr. 54

Obec Štitáre

21.02.2013

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

218/2012

0,00 EUR

Cintorín Štitáre, Jelenecká ul., 951 01 Štitáre

Obec Štitáre

21.02.2013

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

228/2012

0,00 EUR

Keményová Mária, Jelenecká 353, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: