RSS

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
08.01.2013

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

131/2012

0,00 EUR

Kuťková Aurélia, Pri prameni 5, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre

08.01.2013

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

135/2012

0,00 EUR

Maťuš Dezider, Pri prameni 1, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre

08.01.2013

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

137/2012

0,00 EUR

Ment Ambróz, Jelenecká 363, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre

08.01.2013

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

138/2012

0,00 EUR

Nagy Štefan, Pri prameni 34, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre

08.01.2013

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

139/2012

0,00 EUR

Ottingerová Katarína, Pri prameni 9, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre

08.01.2013

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

140/2012

0,00 EUR

Péli Sebastián, Pri Prameni 4, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre

08.01.2013

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

145/2012

0,00 EUR

Zvalo Jozef, Pri prameni 38, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre

08.01.2013

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

147/2012

0,00 EUR

Materská škôlka, Pri prameni 8, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre

07.01.2013

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

64/2012

0,00 EUR

Brath Stanislav, Pod Žibricou 11, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre

07.01.2013

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

67/2012

0,00 EUR

Guniš Albert, Pod Žibricou 14, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre

07.01.2013

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

69/2012

0,00 EUR

Péli Ambróz, Pod Žibricou 24, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre

07.01.2013

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

70/2012

0,00 EUR

Péli Vojtech, Pod Žibricou 3, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre

07.01.2013

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

71/2012

0,00 EUR

Szórád Jozef, Pod Žibricou 16, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre

07.01.2013

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

72/2012

0,00 EUR

Šrank Jaroslav, Pod Žibricou 17, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre

07.01.2013

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

73/2012

0,00 EUR

Ursíny Peter, Pod Žibricou 2, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre

07.01.2013

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

74/2012

0,00 EUR

Vinkovič Ján, Pod Žibricou 4, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre

07.01.2013

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

122/2012

0,00 EUR

Domanický Ľubomír, Pri prameni 24, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre

07.01.2013

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

124/2012

0,00 EUR

Hargašová Katarína, Pri prameni 39, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre

07.01.2013

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

129/2012

0,00 EUR

Konečný Aleš, Pri Prameni 29, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre

07.01.2013

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

132/2012

0,00 EUR

Lážek Jaroslav, Pri Prameni 18, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre

07.01.2013

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

136/2012

0,00 EUR

Matyusová Adela, Tokajská 1, 949 01 Nitra

Obec Štitáre

07.01.2013

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

141/2012

0,00 EUR

Pindeš Jozef, Pri prameni 22, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre

07.01.2013

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

142/2012

0,00 EUR

Smida Ivan, Pri Prameni 32, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre

06.01.2013

Zmluva o zriadení vecného bremena

3/2013

0,00 EUR

Ing.Janus a spol.

Obec Štitáre

31.12.2012

Dodatok č.3 k zmluve č.: 66300003 (18/11/OB)

1/2013

0,00 EUR

ENVI-GEOS Nitra s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky

Obec Štitáre

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: