RSS

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.09.2011

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 201/2011

25/201/2011

30,00 EUR

Helena Molnárová, Jelenecká 365, Štitáre

Obec Štitáre

30.09.2011

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 200/2011

24/200/2011

15,00 EUR

Helena Molnárová, Jelenecká 365, Štitáre

Obec Štitáre

30.09.2011

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 206/2011

23/206/2011

30,00 EUR

Július Péli, Jelenecká 282, Štitáre

Obec Štitáre

30.09.2011

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 224/2011

22/224/2011

15,00 EUR

Mário Špánik, Jelenecká 282, Štitáre

Obec Štitáre

30.09.2011

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 98/2011

21/98/2011

30,00 EUR

Rudolf Holubička, Jelenecká 337, Štitáre

Obec Štitáre

30.09.2011

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 150/2011

20/150/2011

30,00 EUR

Helena Magová, Jókayho 3, Štitáre

Obec Štitáre

30.09.2011

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 197/2011

19/197/2011

30,00 EUR

Alžbeta Mihalková, Ku Gáborke 35, Štitáre

Obec Štitáre

30.09.2011

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 183/2011

18/183/2011

30,00 EUR

Etela Matyusová, Fábryho 18, Štitáre

Obec Štitáre

30.09.2011

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 240/2011

17/240/2011

10,00 EUR

Štefan Maga, Jókayho 10, Štitáre

Obec Štitáre

30.09.2011

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 239/2011

16/239/2011

10,00 EUR

Štefan Maga, Jókayho 10, Štitáre

Obec Štitáre

30.09.2011

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 241/2011

15/241/2011

10,00 EUR

Štefan Maga, Jókayho 10, Štitáre

Obec Štitáre

30.09.2011

Dohoda č. 147 /§51/2011/ŠR o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy

D14/2011

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Nitre

Obec Štitáre

05.09.2011

Darovacia zmluva

186/2011

0,00 EUR

FO

Obec Štitáre

01.09.2011

Zmluva o odbere obedov

D13/2011

2,00 EUR

Dušan Šrank, Veľký Lapáš č. 236, 951 04

Obec Štitáre

04.08.2011

Rozhodnutie

155/2011

0,00 EUR

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre

08.06.2011

Dohoda o poskytnutí laborat. analýz, meraní, odborných expertíz

D9/2011

0,00 EUR

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre

Obec Štitáre

07.06.2011

Zmluva č.237/2011 o poskytnutí dotácie

8/2011

200,00 EUR

NSK, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra

Obec Štitáre

05.06.2011

Dodatok Ponuka E.Stabil 2012-2013

6/2011

0,00 EUR

ZSE Eneria, a.s.

Obec Štitáre

02.06.2011

Zmluva . 32/2011 o poskytnutí dotácie

7/2011

350,00 EUR

NSK, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra

Obec Štitáre

02.05.2011

Zmluva o dielo č.781/2011-PN uzavretá podľa §536 z.č.513/91 Obchodného zákonníka

D 4/2011

0,00 EUR

Slovenský vodohospodársky podnik š.p.Nitra

Obec Štitáre

01.05.2011

Dohoda podľa § 50j zákona č. 5/2004

D 5/2011

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Nitre

Obec Štitáre

30.04.2011

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

11/2011

0,00 EUR

obec Nitrianske Hrnčiarovce, Jelenecká 76

Obec Štitáre

28.04.2011

Odovzdanie a prevzatie staveniska

Dodatok k 4/11

0,00 EUR

XXX

Obec Štitáre

17.04.2011

Dodatok k základnej zmluve

Dodatok k D11/2

0,00 EUR

obec Nitrianske Hrnčiarovce, Jelenecká 76

Obec Štitáre

10.04.2011

Zmluva o poskytovaní služieb vo verejnom záujme

10/2011

0,00 EUR

Veolia Transport Nitra a.s., Štúrová 72, 949 01 Nitra

Obec Štitáre

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: